Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. MAJ.
 • MAJ.
 • Ostatnia zmiana 24.05.2018 przez Administrator UMB

  MAJ

   

  • 23 maja 2018 r.. – WL – Rada Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim (zatwierdzenie efektów kształcenia na poszczególne kierunku studiów na Wydziale Lekarskim na cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2018/2019, zatwierdzenie efektów kształcenia na studiach doktoranckich na Wydziale Lekarskim na cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2018/2019, zatwierdzenia efektów kształcenia na międzysektorowych krajowych studiach doktoranckich dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2018/2019)

   

  • 23 maja 2018 r. – WF – (zatwierdzenie efektów kształcenia na poszczególne kierunki studiów na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku obowiązujących w cyklach kształcenia rozpoczynających się w roku akad. 2018/2019)

   

  • 22 maja 2018 r. – WnoZ – Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu (ustalenie warunków i trybu przyjęć na studia na rok akademicki 2019/2020 w UMB, ustalenie warunków i trybu przyjęć na studia na rok akademicki 2019/2020 w UMB na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w wyniku potwierdzania efektów uczenia się)