• Diagnostyka. Mikroskop świetlny.
 • Ostatnia zmiana 17.11.2016 przez Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej i Immunologii Infekcyjnej

  Diagnostyka

   

  Działalność diagnostyczna:

   


  • Mikrobiologiczna diagnostyka zakażeń pacjentów leczonych w szpitalach klinicznych (USK i UDSK) oraz poradniach przyklinicznych.