Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Profilaktyka nowotworów wątroby – moduł centralny.
 • Ostatnia zmiana 16.05.2019 przez Dział Projektów Pomocowych

  Profilaktyka nowotworów wątroby – moduł centralny

  KONKURS nr POWR.05.01.00-IP.05-00-011/19 „Profilaktyka nowotworów wątroby – moduł centralny” w ramach osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne

   

  DLA KOGO ?

  W ramach konkursu o dofinansowanie Wnioskodawcą może być:

  1. uczelnia medyczna działająca w oparciu o ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) lub

  2. instytut badawczy uczestniczący w systemie ochrony zdrowia działający w oparciu o ustawę z 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, który będzie jedynym realizatorem akcji edukacyjno-informacyjnej określonej w programie polityki zdrowotnej pn. „Pilotażowy program profilaktyki nowotworów wątroby poprzez wczesne wykrywanie przewlekłych zakażeń HCV i HBV u dorosłych mieszkańców Polski.”

   

  INSTYTUCJA FINANSUJĄCA

  Ministerstwo Zdrowia

   

  PRZEDMIOT KONKURSU

  Przedmiotem konkursu jest wdrożenie modułu centralnego programu polityki zdrowotnej pn. Pilotażowy program profilaktyki nowotworów wątroby poprzez wczesne wykrywanie przewlekłych zakażeń HCV i HBV u dorosłych mieszkańców Polski.

   

  Niniejszy konkurs jest jednym z dwóch konkursów sprzężonych, planowanych do ogłoszenia w celu realizacji powyższego Programu profilaktycznego. W wyniku przeprowadzenia obu konkursów zakłada się wybór jednego realizatora modułu centralnego (MC) oraz realizatorów modułów regionalnych (MR). W pierwszym konkursie (niniejszym konkursie) wybrany zostanie jeden projekt, który będzie przewidywał wdrożenie modułu centralnego (MC) pilotażowego programu profilaktyki nowotworów wątroby poprzez wczesne wykrywanie przewlekłych zakażeń HCV i HBV u dorosłych mieszkańców Polski.

   

  WAŻNE TERMINY

   

  Nabór wniosków od dnia 30 kwietnia 2019 r. do dnia 31 maja 2019 r.

   

  WAŻNE INFORMACJE

  Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu wyłonionego w ramach konkursu na komponent centralny programu profilaktycznego wynosi ogółem 5 000 000,00 PLN. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 100%.

   

  WAŻNE DOKUMENTY

  Dokumentacja konkursowa na stronie:  http://zdrowie.gov.pl/nabor-577-konkurs_profilaktyka_nowotworow_watroby.html

   

  KONTAKT

  mgr Joanna Witkowska, tel. 85 748 55 20, e-mail: joanna.witkowska[at]umb.edu.pl

   

  POWRÓT

  POWRÓT DO STRONY DPP