Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. MARZEC.
 • Ostatnia zmiana 14.05.2019 przez Administrator UMB

  MARZEC

  • 28 marca 2019 r. – WF – Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej (zatwierdzenie tematów oraz kierowników prac dyplomowych w roku akademickim 2019/2020),26.03.2019 r. – WnoZ – Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu (utworzenie studiów podyplomowych: Psychodietetyka; Dietetyka kliniczna; Epidemiologia; Promocja zdrowia)

   

  • 21 marca 2019 r. – ocena programowa PKA na kierunku Farmacja i Analityka medyczna

   

  • 19 marca 2019 r. - spotkanie pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB z Prodziekanami Wydziałów ds. Jakości  Kształcenia w sprawie przyporządkowania kierunków studiów do dyscyplin naukowych

   

  • 14 marca 2019 r. – WnoZ - Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu (zmiana wykazu placówek do realizacji praktyk zawodowych  na kierunku pielęgniarstwo)