• Ostatnia zmiana 15.10.2019 przez Biuro Karier

    Projekt pn. „Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku”

     

    W dniu 1 października 2019 roku Biuro Karier rozpoczęło realizację Zadania 6 „Wsparcie świadczenia wysokiej jakości usług przez Akademickie Biuro Karier” w ramach projektu pn. „Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

     

    Celem głównym Zadania 6 jest świadczenie zróżnicowanych i dostosowanych do indywidualnych potrzeb studentów form wsparcia, w ramach przygotowania ich do wejścia na rynek pracy, poprzez udostępnienie usług o charakterze doradczym.