• Ostatnia zmiana 22.04.2020 przez Biuro Karier

  Projekt pn. „Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku”

   

  W związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19 Biuro Karier umożliwia prowadzenie indywidualnego poradnictwa zawodowego realizowanego w ramach Zadania 6 „Wsparcie świadczenia wysokiej jakości usług przez Akademickie Biuro Karier”  projekt pn. „Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 w formie zdalnej. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt mailowy.

   

  W dniu 1 października 2019 roku Biuro Karier rozpoczęło realizację Zadania 6 „Wsparcie świadczenia wysokiej jakości usług przez Akademickie Biuro Karier” w ramach projektu pn. „Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

   

  Celem głównym Zadania 6 jest świadczenie zróżnicowanych i dostosowanych do indywidualnych potrzeb studentów form wsparcia, w ramach przygotowania ich do wejścia na rynek pracy, poprzez udostępnienie usług o charakterze doradczym.