Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Projekt pn. „Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku” 2019-2022.
 • Ostatnia zmiana 04.03.2022 przez Biuro Karier

  Projekt pn. „Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku” 2019-2022

   

  W związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19 Biuro Karier umożliwia prowadzenie indywidualnego poradnictwa zawodowego realizowanego w ramach Zadania 6 „Wsparcie świadczenia wysokiej jakości usług przez Akademickie Biuro Karier”  projekt pn. „Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 w formie zdalnej. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt mailowy.

   

  W dniu 1 października 2019 roku Biuro Karier rozpoczęło realizację Zadania 6 „Wsparcie świadczenia wysokiej jakości usług przez Akademickie Biuro Karier” w ramach projektu pn. „Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

   

  Celem głównym Zadania 6 jest świadczenie zróżnicowanych i dostosowanych do indywidualnych potrzeb studentów form wsparcia, w ramach przygotowania ich do wejścia na rynek pracy, poprzez udostępnienie usług o charakterze doradczym.

   

  W ramach projektu wsparciem objętyci zostaną studenci czterech ostatnich semestrów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (prowadzonych w trybie dziennym) ze wszystkich kierunków studiów prowadzonych przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

   

  Przewidziane są następujące formy wsparcia:

  • indywidualne poradnictwo zawodowe - spotkania z doradcą zawodowym mające na celu m.in. zbadanie poziomu kompetencji społecznych, identyfikację potencjału zawodowego i ocenę preferencji zawodowych oraz wspólny wybór dalszej ścieżki rozwoju zawodowego i stworzenie Indywidualnego Planu Działania
  • indywidualne poradnictwo w zakresie zakładania działalności gospodarczej - forma skierowana do studentów zainteresowanych prowadzeniem własnej działalności gospodarczej obejmująca m.in. opracowanie Indywidualnego Planu Działania pod kątem założenia własnej firmy
  • grupowe poradnictwo zawodowe – poświęcone przygotowaniu studentów do tworzenia CV oraz rozmów kwalifikacyjnych z pracodawcami,
  • warsztaty z zakresu pracy zespołowej z elementami komunikacji oraz z zakresu zakładania własnej działalności gospodarczej z elementami Desighn Thinking.