• Ostatnia zmiana 28.12.2021 przez Dział Projektów Pomocowych

  Rekrutacja

  DRUGA REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO UDZIAŁU W SZKOLENIU „METODYKA E-LEARNINGU”

   

  W dniach 29.12.2021 - 05.01.2022 r. prowadzona jest druga rekrutacja uzupełniająca do udziału w szkoleniu „Metodyka e-learningu”.

  Szkolenie dedykowane jest nauczycielom akademickim UMB posiadającym tytuł lekarza-dentysty/stomatologa/magistra, przygotowujące do prowadzenia zajęć w formie e-learningu.

  Szkolenie prowadzone będzie na UMB w grupach 6-9 osobowych i będzie obejmowało część teoretyczną i ćwiczeniowo-warsztatową.

  Długość szkolenia: 24 godz. lekcyjne/grupę , realizowane w ciągu trzech dni szkoleniowych.

   

  Zakres merytoryczny szkolenia:

  1. Zasady tworzenia scenariusza kursu e-learningowego. Struktura kursu
  2. Projektowanie celów dydaktycznych
  3. Planowanie cyklu dydaktycznego w oparciu o taksonomię Blooma i zasadę projektowania wstecznego
  4. Zasoby dydaktyczne w edukacji e-learningowej i ich łączenie
  5. Rola prowadzącego w kształceniu na odległość
  6. Relacje wykładowca-student w kształceniu na odległość
  7. Techniki motywowania i aktywizowania studentów uczestniczących w nauczaniu zdalnym
  8. Praca grupowa (z wykorzystaniem TIK)
  9. Moderowanie dyskusji na forum
  10. Sposoby badania efektów kształcenia
  11. Przekazanie informacji zwrotnej
  12. Sposoby ewaluacji zajęć dydaktycznych w systemie e-learningu lub blended-learningu

   

  W celu zakwalifikowania się do udziału szkoleniu konieczne jest złożenie formularza rekrutacyjnego wraz z Oświadczeniem , stanowiącym załącznik do formularza rekrutacyjnego.

  Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy dostarczyć do Działu Projektów Pomocowych (pokój 210) do dnia 05.01.2022 r. Osoba do kontaktu w sprawach dotyczących rekrutacji: Karolina Cylwik (zpu2@umb.edu.pl, tel: 85 686 51 77)

   

  Kryteria rekrutacji (obligatoryjne):

  - zatrudnienie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku na podstawie umowy o pracę/aktu mianowania

  - posiadanie dyplomu lekarza dentysty/stomatologa/tytuł magistra

  - prowadzenie przez okres co najmniej jednego semestru co najmniej jednego przedmiotu, w ramach którego będą wykorzystywane nabyte kompetencje dydaktyczne

  - wskazanie sposobu wykorzystania nabytych kompetencji dydaktycznych podczas prowadzenia zajęć

   

   

  REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO UDZIAŁU W SZKOLENIU „METODYKA E-LEARNINGU”

   

  W dniach 02.12-10.12.2021 r. prowadzona jest rekrutacja uzupełniająca do udziału w szkoleniu „Metodyka e-learningu”.

  Szkolenie dedykowane jest nauczycielom akademickim UMB posiadającym tytuł lekarza-dentysty/stomatologa/magistra, przygotowujące do prowadzenia zajęć w formie e-learningu.

  Szkolenie prowadzone będzie na UMB w grupach 6-9 osobowych i będzie obejmowało część teoretyczną i ćwiczeniowo-warsztatową.

  Długość szkolenia: 24 godz. lekcyjne/grupę , realizowane w ciągu trzech dni szkoleniowych.

   

  Zakres merytoryczny szkolenia:

  1. Zasady tworzenia scenariusza kursu e-learningowego. Struktura kursu
  2. Projektowanie celów dydaktycznych
  3. Planowanie cyklu dydaktycznego w oparciu o taksonomię Blooma i zasadę projektowania wstecznego
  4. Zasoby dydaktyczne w edukacji e-learningowej i ich łączenie
  5. Rola prowadzącego w kształceniu na odległość
  6. Relacje wykładowca-student w kształceniu na odległość
  7. Techniki motywowania i aktywizowania studentów uczestniczących w nauczaniu zdalnym
  8. Praca grupowa (z wykorzystaniem TIK)
  9. Moderowanie dyskusji na forum
  10. Sposoby badania efektów kształcenia
  11. Przekazanie informacji zwrotnej
  12. Sposoby ewaluacji zajęć dydaktycznych w systemie e-learningu lub blended-learningu

   

  W celu zakwalifikowania się do udziału szkoleniu konieczne jest złożenie formularza rekrutacyjnego wraz z Oświadczeniem, stanowiącym załącznik do formularza rekrutacyjnego.

  Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy dostarczyć do Działu Projektów Pomocowych (pokój 210) do dnia 10.12.2021 r. Osoba do kontaktu w sprawach dotyczących rekrutacji: Karolina Cylwik (zpu2@umb.edu.pl, tel: 85 686 51 77)

   

  Kryteria rekrutacji (obligatoryjne):

  - zatrudnienie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku na podstawie umowy o pracę/aktu mianowania

  - posiadanie dyplomu lekarza dentysty/stomatologa/tytuł magistra

  - prowadzenie przez okres co najmniej jednego semestru co najmniej jednego przedmiotu, w ramach którego będą wykorzystywane nabyte kompetencje dydaktyczne

  - wskazanie sposobu wykorzystania nabytych kompetencji dydaktycznych podczas prowadzenia zajęć

   

   

   

   

  REKRUTACJA DO UDZIAŁU W SZKOLENIU „METODYKA E-LEARNINGU”

   

  W dniach 27.10-03.11.2021 r. prowadzona jest rekrutacja do udziału w szkoleniu „Metodyka e-learningu”.

  Szkolenie dedykowane jest nauczycielom akademickim UMB posiadającym tytuł lekarza-dentysty/stomatologa/magistra, przygotowujące do prowadzenia zajęć w formie e-learningu.

  Szkolenie prowadzone będzie na UMB w grupach 6-9 osobowych i będzie obejmowało część teoretyczną i ćwiczeniowo-warsztatową.

  Długość szkolenia: 24 godz. lekcyjne/grupę , realizowane w ciągu trzech dni szkoleniowych, w okresie XI.2021 - IX.2022

   

  Zakres merytoryczny szkolenia:

  1. Zasady tworzenia scenariusza kursu e-learningowego. Struktura kursu
  2. Projektowanie celów dydaktycznych
  3. Planowanie cyklu dydaktycznego w oparciu o taksonomię Blooma i zasadę projektowania wstecznego
  4. Zasoby dydaktyczne w edukacji e-learningowej i ich łączenie
  5. Rola prowadzącego w kształceniu na odległość
  6. Relacje wykładowca-student w kształceniu na odległość
  7. Techniki motywowania i aktywizowania studentów uczestniczących w nauczaniu zdalnym
  8. Praca grupowa (z wykorzystaniem TIK)
  9. Moderowanie dyskusji na forum
  10. Sposoby badania efektów kształcenia
  11. Przekazanie informacji zwrotnej
  12. Sposoby ewaluacji zajęć dydaktycznych w systemie e-learningu lub blended-learningu

   

  W celu zakwalifikowania się do udziału szkoleniu konieczne jest złożenie formularza rekrutacyjnego wraz z Oświadczeniem, stanowiącym załącznik do formularza rekrutacyjnego.

  Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy dostarczyć do Działu Projektów Pomocowych (pokój 210) do dnia 03.11.2021 r. Osoba do kontaktu w sprawach dotyczących rekrutacji: Karolina Cylwik (zpu2@umb.edu.pl, tel: 85 686 51 77)

   

  Kryteria rekrutacji (obligatoryjne):

  - zatrudnienie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku na podstawie umowy o pracę/aktu mianowania

  - posiadanie dyplomu lekarza dentysty/stomatologa/tytuł magistra

  - prowadzenie przez okres co najmniej jednego semestru co najmniej jednego przedmiotu, w ramach którego będą wykorzystywane nabyte kompetencje dydaktyczne

  - wskazanie sposobu wykorzystania nabytych kompetencji dydaktycznych podczas prowadzenia zajęć

   

  O przyjęciu do udziału w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

   

   

   

   

  REKRUTACJA DO UDZIAŁU W SZKOLENIU  „WAX UP REALISTYCZNY”

   

  W dniach 11-16.06.2021 r. prowadzona jest rekrutacja do udziału w szkoleniu „Wax-up realistyczny”.

   

  Szkolenie  skierowane jest do nauczycieli akademickich UMB posiadających tytuł zawodowy lekarza dentysty/stomatologa prowadzących zajęcia na kierunku Lekarsko-Dentystycznym.

   

  Szkolenie obejmie 8 godzin zegarowych  (3 godz. wykładów i 5 godz. ćwiczeń praktycznych), zakończy się otrzymaniem zaświadczenia ukończenia szkolenia. Szkolenie prowadzone będzie w 1 grupie. Liczba miejsc na szkolenie wynosi 7.

   

  Szkolenie będzie prowadzone z naciskiem na rozwój umiejętności dydaktycznych kadry w zakresie nauczania umiejętności praktycznych studentów podczas zajęć klinicznych. Kompetencje te umożliwią modyfikację programu kształcenia na V roku kierunku Lekarsko-Dentystycznego UMB w zakresie wprowadzenia bloku Projektowanie Uśmiechu oraz pozwolą dydaktykom prowadzić zajęcia z uwzględnieniem odczytywania danych klinicznych i na ich podstawie wykonywać modele woskowe przyszłego uzębienia pacjenta. Tak przyjęta forma szkolenia przełoży się na efektywne rezultaty dydaktyczne, m. in. pozwoli na wprowadzenie nowych narzędzi dydaktycznych, tj. wax-up i mock up, które będą wykorzystane jako narzędzia treningowe podczas leczenia pacjentów. Uzyskane umiejętności będą wykorzystane w trakcie zajęć praktycznych ze studentami V roku kierunku lekarsko-dentystycznego.

  Szkolenie będzie realizowane w ramach projektu „Zintegrowany Program Kształcenia z wykorzystaniem innowacyjnych metod w zespole stomatologicznym” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”.

   

  W celu zakwalifikowania się do udziału w szkoleniu konieczne jest złożenie formularza rekrutacyjnego wraz z Oświadczeniem, stanowiącym załącznik do formularza rekrutacyjnego.

   

  Uzupełnione i podpisane dokumenty rekrutacyjne prosimy przekazać do Działu Projektów Pomocowych za pośrednictwem Kancelarii Ogólnej UMB do dnia 16.06.2021 r.

   

  Osoba do kontaktu w sprawach dotyczących rekrutacji: Karolina Cylwik (zpu2@umb.edu.pl, tel: 85 686 51 77)

   

  Kryteria rekrutacji (obligatoryjne):

  - zatrudnienie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku na podstawie umowy o pracę/aktu mianowania

  - posiadanie dyplomu lekarza dentysty/stomatologa

  - prowadzenie przez okres co najmniej jednego semestru co najmniej jednego przedmiotu, w ramach którego będą wykorzystywane nabyte kompetencje dydaktyczne (w przypadku większej liczby chętnych punktowane będzie prowadzenie zajęć w ramach więcej niż jednego przedmiotu)

  - wskazanie sposobu wykorzystania nabytych kompetencji dydaktycznych podczas prowadzenia zajęć.

   

  Kwalifikacja do udziału w szkoleniu odbywać się będzie według kolejności zgłoszeń.

   

   

  REKRUTACJA DO UDZIAŁU W SZKOLENIU  „Dokumentacyjna Fotografia Stomatologiczna”

   

  W dniach 11-20.05.2021 r. prowadzona jest rekrutacja do udziału w szkoleniu „Dokumentacyjna Fotografia Stomatologiczna”.

   

  Szkolenie  skierowane jest do nauczycieli akademickich UMB posiadających tytuł zawodowy lekarza dentysty/stomatologa prowadzących zajęcia na kierunku Lekarsko-Dentystycznym.

  Szkolenie obejmie 8 godzin zegarowych  (4 godz. wykładów i 4 godz. ćwiczeń praktycznych), zakończy się otrzymaniem certyfikatu ukończenia szkolenia. Szkolenie prowadzone będzie w 1 grupie.

  Liczba miejsc na szkolenie wynosi 7.

   

  Szkolenie zostanie zrealizowane z naciskiem na podniesienie kwalifikacji związanych z prowadzeniem procesu dydaktycznego nastawionego na rozwój umiejętności praktycznych studentów z uwzględnieniem wykonywania wewnątrz- i zewnątrzustnej fotografii, obsługi sprzętu cyfrowego (w tym ustawiania parametrów sprzętu), wykonywania dokumentacji fotograficznej, komunikacji z pacjentem w laboratorium protetycznym. Wyżej wymienione kompetencje umożliwią modyfikację programu kształcenia na V roku kierunku Lekarsko-Dentystycznego w zakresie wprowadzenia bloku „Projektowanie Uśmiechu”.

   

  Szkolenie będzie realizowane w ramach projektu „Zintegrowany Program Kształcenia z wykorzystaniem innowacyjnych metod w zespole stomatologicznym” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”.

   

  W celu zakwalifikowania się do udziału w szkoleniu konieczne jest złożenie formularza rekrutacyjnego wraz z Oświadczeniem, stanowiącym załącznik do formularza rekrutacyjnego.

   

  Uzupełnione i podpisane dokumenty rekrutacyjne prosimy przekazać do Działu Projektów Pomocowych za pośrednictwem Kancelarii Ogólnej UMB do dnia 20.05.2021 r.

  Osoba do kontaktu w sprawach dotyczących rekrutacji: Karolina Cylwik (zpu2@umb.edu.pl, tel: 85 686 51 77)

   

  Kryteria rekrutacji (obligatoryjne):

  - zatrudnienie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku na podstawie umowy o pracę/aktu mianowania

  - posiadanie dyplomu lekarza dentysty/stomatologa

  - prowadzenie przez okres co najmniej jednego semestru co najmniej jednego przedmiotu, w ramach którego będą wykorzystywane nabyte kompetencje dydaktyczne (w przypadku większej liczby chętnych punktowane będzie prowadzenie zajęć w ramach więcej niż jednego przedmiotu)

  - wskazanie sposobu wykorzystania nabytych kompetencji dydaktycznych podczas prowadzenia zajęć.

   

  Kwalifikacja do udziału w szkoleniu odbywać się będzie według kolejności zgłoszeń.

   

  REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO UDZIAŁU W SZKOLENIU "Ergonomia pracy na 4 i 6 rąk"

   

  W dniach 19-22.02.2021 r. prowadzona jest rekrutacja uzupełniająca do udziału w szkoleniu „Ergonomia pracy na 4 i 6 rąk” (mamy 1 wolne miejsce).

  Szkolenie zostanie zrealizowane w formie zajęć teoretycznych i praktycznych, a jego łączny czas trwania wyniesie 9 godz. dydaktycznych (wykład - 1 godzina dydaktyczna, zajęcia warsztatowe –8 godzin dydaktycznych). Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o odbytym szkoleniu.

   

  Szkolenie dedykowane jest nauczycielom akademickim UMB posiadającym tytuł zawodowy lekarza dentysty/stomatologa, prowadzącym zajęcia w ramach kierunku Higiena Stomatologiczna, poszerzające wiedzę z zakresu ergonomii pracy w gabinecie stomatologicznym z wykorzystaniem pracy na 4 i 6 rąk.

   

  Szkolenie będzie realizowane w ramach projektu „Zintegrowany Program Kształcenia z wykorzystaniem innowacyjnych metod w zespole stomatologicznym” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”.

   

  W celu zakwalifikowania się do udziału szkolenie konieczne jest złożenie Formularza rekrutacyjnego wraz z Oświadczeniem, stanowiącym załącznik do formularza rekrutacyjnego.

  Uzupełnione dokumenty rekrutacyjne prosimy przesłać na adres zpu2@umb.edu.pl  lub przekazać do Działu Projektów Pomocowych do dnia 22.02.2021 r.

   

  Osoba do kontaktu w sprawach dotyczących rekrutacji: Karolina Cylwik (zpu2@umb.edu.pl, tel: 85 686 51 77)

   

  Kryteria rekrutacji (obligatoryjne):

  - zatrudnienie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku na podstawie umowy o pracę/aktu mianowania

  - posiadanie dyplomu lekarza dentysty/stomatologa

  - prowadzenie przez okres co najmniej jednego semestru co najmniej jednego przedmiotu, w ramach którego będą wykorzystywane nabyte kompetencje dydaktyczne (w przypadku większej liczby chętnych punktowane będzie prowadzenie zajęć w ramach więcej niż jednego przedmiotu)

  - wskazanie sposobu wykorzystania nabytych kompetencji dydaktycznych podczas prowadzenia zajęć

   

   

   

   

  "Stomatologia przewidywalna metoda prof. A. Gerber’a w 5 krokach - od badania po odbudowę"

   

  UWAGA - REKRUTACJA DODATKOWA

   

  W dniach 07-08.01.2021 r. prowadzona jest rekrutacja UZUPEŁNIAJĄCA do udziału w szkoleniu - mamy 1 wolne miejsce.

  W celu zakwalifikowania się do udziału szkolenie konieczne jest złożenie Formularza zgłoszeniowy wraz z Oświadczeniem, stanowiącym załącznik do formularza rekrutacyjnego.

   

  Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy dostarczyć do Działu Projektów Pomocowych do dnia 08.01.2021 r. za pośrednictwem Kancelarii Ogólnej UMB.

  Osoba do kontaktu, w sprawach dotyczących rekrutacji: Karolina Cylwik (zpu2@umb.edu.pl, tel: 85 686 51 77)

   

   

  SZKOLENIE "Skanowanie wewnątrzustne"

   

  W dniach 08-15.09.2020 r. prowadzona jest rekrutacja do udziału w szkoleniu „Skanowanie wewnątrzustne”.

   

  Szkolenie obejmie 10 godzin dydaktycznych wykładów i ćwiczeń praktycznych, zakończy się otrzymaniem zaświadczenia o odbytym szkoleniu. Szkolenie prowadzone będzie w 2 grupach liczących po 11 osób. Liczba miejsc na szkolenie wynosi 22.

   

  Szkolenie dedykowane jest nauczycielom akademickich UMB prowadzącym zajęcia na kierunku Lekarsko-Dentystycznym oraz na kierunku Techniki Dentystyczne. Jest to szkolenie wprowadzające do zagadnień stomatologii cyfrowej w zakresie skanowania wewnątrzustnego. Szkolenie przełoży się na efektywne rezultaty dydaktyczne i umożliwi uczestnikom prowadzenie zajęć z uwzględnieniem cyfryzacji w zakresie skanowania uzębienia pacjenta, a następnie wykonania propozycji zmian w druku 3D.

  Szkolenie będzie realizowane w ramach projektu „Zintegrowany Program Kształcenia z wykorzystaniem innowacyjnych metod w zespole stomatologicznym” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”.

   

  W celu zakwalifikowania się do udziału szkolenie konieczne jest złożenie formularza rekrutacyjnego wraz z Oświadczeniem, stanowiącym załącznik do formularza rekrutacyjnego.

  Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy dostarczyć do Działu Projektów Pomocowych do dnia 15.09.2020 r.

  Osoba do kontaktu w sprawach dotyczących rekrutacji: Karolina Cylwik (zpu2@umb.edu.pl, tel: 85 686 51 77)

   

  Kryteria rekrutacji (obligatoryjne):

  - zatrudnienie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku na podstawie umowy o pracę/aktu mianowania

  - posiadanie dyplomu lekarza dentysty/stomatologa/tytuł magistra

  - prowadzenie przez okres co najmniej jednego semestru co najmniej jednego przedmiotu, w ramach którego będą wykorzystywane nabyte kompetencje dydaktyczne (w przypadku większej liczby chętnych punktowane będzie prowadzenie zajęć w ramach więcej niż jednego przedmiotu)

  - wskazanie sposobu wykorzystania nabytych kompetencji dydaktycznych podczas prowadzenia zajęć

   

  Kwalifikacja do udziału w szkoleniu odbywać się będzie według kolejności zgłoszeń.

   

   SZKOLENIE „Ergonomia pracy na 4 i 6 rąk”.

   

  W dniach 28.09-09.10.2020 r. prowadzona jest rekrutacja do udziału w szkoleniu „Ergonomia pracy na 4 i 6 rąk”.

   

  Szkolenie zostanie zrealizowane w formie zajęć teoretycznych i praktycznych, a jego łączny czas trwania wyniesie 9 godz. dydaktycznych (wykład - 1 godzina dydaktyczna, zajęcia warsztatowe –8 godzin dydaktycznych). Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o odbytym szkoleniu.

   

  Liczba miejsc na szkolenie wynosi 10.

   

  Szkolenie dedykowane jest nauczycielom akademickim UMB posiadającym tytuł zawodowy lekarza dentysty/stomatologa, prowadzącym zajęcia w ramach kierunku Higiena Stomatologiczna, poszerzające wiedzę z zakresu ergonomii pracy w gabinecie stomatologicznym z wykorzystaniem pracy na 4 i 6 rąk.

   

  Szkolenie będzie realizowane w ramach projektu „Zintegrowany Program Kształcenia z wykorzystaniem innowacyjnych metod w zespole stomatologicznym” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”.

   

  W celu zakwalifikowania się do udziału szkolenie konieczne jest złożenie Formularza rekrutacyjnego wraz z Oświadczeniem, stanowiącym załącznik do formularza rekrutacyjnego.

   

  Skany dokumentów rekrutacyjnych prosimy przesłać na adres zpu2@umb.edu.pl do dnia 08.09.2020 r.

   

  Osoba do kontaktu w sprawach dotyczących rekrutacji: Karolina Cylwik (zpu2@umb.edu.pl, tel: 85 686 51 77)

   

  Kryteria rekrutacji (obligatoryjne):

  - zatrudnienie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku na podstawie umowy o pracę/aktu mianowania

  - posiadanie dyplomu lekarza dentysty/stomatologa

  - prowadzenie przez okres co najmniej jednego semestru co najmniej jednego przedmiotu, w ramach którego będą wykorzystywane nabyte kompetencje dydaktyczne (w przypadku większej liczby chętnych punktowane będzie prowadzenie zajęć w ramach więcej niż jednego przedmiotu)

  - wskazanie sposobu wykorzystania nabytych kompetencji dydaktycznych podczas prowadzenia zajęć

   

  Kwalifikacja do udziału w szkoleniu odbywać się będzie według kolejności zgłoszeń.

   

  "Stomatologia przewidywalna metoda prof. A. Gerber’a w 5 krokach - od badania po odbudowę"

   

  UWAGA - REKRUTACJA DODATKOWA

   

  W dniach 01-02.09.2020 r. prowadzona jest rekrutacja UZUPEŁNIAJĄCA do udziału w szkoleniu.  Pozostały 4 wolne miejsca.

  W celu zakwalifikowania się do udziału szkolenie konieczne jest złożenie Formularza zgłoszeniowy wraz z Oświadczeniem, stanowiącym załącznik do formularza rekrutacyjnego.

   

  Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy dostarczyć do Działu Projektów Pomocowych do dnia 02.09.2020 r.

  Osoba do kontaktu, w sprawach dotyczących rekrutacji: Karolina Cylwik (zpu2@umb.edu.pl, tel: 85 686 51 77)

   

   

  UWAGA - REKRUTACJA ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA DO 10.04.2020 r.

   

  W dniach 03-09.03.2020 r. prowadzona jest rekrutacja do udziału w szkoleniu „Stomatologia przewidywalna metoda prof. A. Gerber’a w 5 krokach - od badania po odbudowę”.

   

  Cykl szkoleń w ramach „Akademii Metody Gerbera” obejmuje 7 kursów (każdy trwający trzy dni i min. 33 godziny zegarowe), czyli łącznie 21 dni szkoleniowych (min. 231 godzin zegarowych). Szkolenie prowadzone będzie w trzech grupach liczących 9-10 osób. Liczba miejsc na szkolenie wynosi 29.

   

  Szkolenie dedykowane nauczycielom akademickim UMB posiadającym tytuł lekarza-dentysty/stomatologa/magistra, przygotowujące do prowadzenia zajęć z zakresu protetyki stomatologicznej według koncepcji prof. A. Gerbera w zakresie wykonawstwa klinicznego i laboratoryjnego protez całkowitych. Szkolenie ma na celu rozwój umiejętności dydaktycznych kadry, zapoznanie się z koncepcją prof. A. Gerbera metody zintegrowanej rehabilitacji narządu żucia, oraz opracowanie metodologii jej przekazu studentom kierunku Lekarsko-Dentystycznego oraz Technik Dentystycznych.

   

  W celu zakwalifikowania się do udziału szkolenie konieczne jest złożenie Formularza zgłoszeniowy wraz z Oświadczeniem, stanowiącym załącznik do formularza rekrutacyjnego.

   

  Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy dostarczyć do Działu Projektów Pomocowych do dnia 09.03.2020 r.

  Osoba do kontaktu, w sprawach dotyczących rekrutacji: Karolina Cylwik (zpu2@umb.edu.pl, tel: 85 686 51 77)

   

  Kryteria rekrutacji (obligatoryjne):

  - zatrudnienie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku na podstawie umowy o pracę/aktu mianowania

  - posiadanie dyplomu lekarza dentysty/stomatologa/tytuł magistra

  - prowadzenie przez okres co najmniej jednego semestru co najmniej jednego przedmiotu, w ramach którego będą wykorzystywane nabyte kompetencje dydaktyczne (w przypadku większej liczby chętnych punktowane będzie prowadzenie zajęć w ramach więcej niż jednego przedmiotu)

  - wskazanie sposobu wykorzystania nabytych kompetencji dydaktycznych podczas prowadzenia zajęć.

   

  Kwalifikacja do udziału w szkoleniu odbywać się będzie według kolejności zgłoszeń.