Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Rekrutacja.
 • Rekrutacja.
 • Ostatnia zmiana 30.11.2023 przez Dział Projektów Pomocowych

  Rekrutacja

   

  Nauczycieli akademickich UMB zapraszamy do udziału w szkoleniu

  Projektowanie koron i mostów z wykorzystaniem oprogramowania DENTAL SYSTEM/3SHAPE w oparciu o SMILE DESIGN TRIOS/3SHAPE

  Szkolenie dedykowane jest nauczycielom akademickich UMB posiadającym tytuł lekarza-dentysty/stomatologa i/lub technika dentystycznego, prowadzącym zajęciai na kierunku Lekarsko-Dentystycznym oraz na kierunku Techniki Dentystyczne

   

  Zakres szkolenia

  • Fotografia- zamieszczenie zdjęć w programie Smile Design i ich obróbka
  • Skanowanie wewnątrzustne
  • Wprowadzanie zdjęć i skanów do programu
  • Moduł SMILE DESIGN: zasady pracy i postępowanie
  • Połączenie pracy w Smile Design i DENTAL SYSTEM.
  • Indywidualizacja i projektowanie uśmiechu na konkretnych przypadkach
  • Zaprojektowanie uśmiechu i przełożenie na projekt koron i mostów
  • Finalizacja projektu i tworzenie pliku dla systemu CAM

  Termin szkolenia: 18-19.12.2023

  Zapraszamy do zapoznania się z REGULAMINEM REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W ZADANIU 6 – ROZWÓJ KADRY DYDAKTYCZNEJ .

  W celu zakwalifikowania się do udziału w szkoleniu konieczne jest złożenie formularza rekrutacyjnego wraz z oświadczeniem, stanowiącym załącznik do formularza rekrutacyjnego.

  Dokumenty rekrutacyjne do pobrania pod poniższymi linkami:

  Uzupełnione i podpisane dokumenty rekrutacyjne należy przekazać do Działu Projektów Pomocowych UMB – pokój nr 210 (prawe skrzydło Pałacu Branickich) w dniach 30.11-04.12.2023 r.

  Osoba do kontaktu ws. rekrutacji: Karolina Cylwik (karolina.cylwik@umb.edu.pl, tel. 85 686-51-77)

  Osoba do kontaktu ws. szczegółów wsparcia: Marek Sokołowski (marek.sokolowski@umb.edu.pl, tel. 85 748-56-50)

  O wynikach rekrutacji wszyscy uczestnicy będą poinformowani mailowo.

  Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona. O kolejności przyjęcia na szkolenie decyduje kolejność dostarczenia formularza zgłoszeniowego do Działu Projektów Pomocowych (data i godzina złożenia formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikiem).

  Szkolenie realizowane w ramach projektu „Zintegrowany Program Kształcenia z wykorzystaniem innowacyjnych metod w zespole stomatologicznym” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

   


  REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

  Nauczycieli akademickich UMB zapraszamy do udziału w szkoleniu

  Komunikacja z pacjentem w gabinecie stomatologicznym

  Szkolenie skierowane jest do nauczycieli akademickich UMB posiadających tytuł zawodowy lekarza dentysty/stomatologa prowadzących zajęcia na kierunku Lekarsko-Dentystycznym.

  Przedmiotem szkolenia jest komunikacja z pacjentem w gabinecie stomatologicznym, która jest niezbędną umiejętnością w budowaniu relacji z pacjentem. Prawidłowa komunikacja ma wpływ na budowanie wizerunku lekarza dentysty, jako eksperta w zakresie profilaktyki, diagnozowania i leczenia schorzeń narządu żucia. Ponadto wpływa na skuteczność motywowania pacjentów do dbania o zdrowie jamy ustnej, radzenie sobie ze stresem w pracy w gabinecie stomatologicznym oraz satysfakcję z wykonywanego zawodu.

  Szkolenie w wymiarze 8 godzin dydaktycznych (realizowanych w ciągu 1 dnia) obejmie następujące zagadnienia:

  • Zasady skutecznej komunikacji;
  • Budowanie wizerunku lekarza dentysty jako profesjonalisty;
  • Elementy robienia dobrego wrażenia: mowa ciała, sposób wypowiadania się, etykieta, kontakt z pacjentem, empatia;
  • Rozwiązanie problemu pacjenta i sposób jego komunikowania;
  • Komunikowanie pacjentowi złych wiadomości – podstawowe zasady;
  • Trudny pacjent i trudne sytuacje w gabinecie stomatologicznym;
  • Sposoby motywowania pacjenta;
  • Zarządzanie czasem;
  • Radzenie sobie ze stresem w pracy z pacjentem.

  Termin realizacji szkolenia: 19 września 2023 roku.

  - godziny szkolenia: 8.30-15.00

  - miejsce szkolenia: ul. Malmeda 1, Białystok (sale szkoleniowe T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o.)

  - organizator szkolenia: Laboratorium Doświadczeń Sp. z o.o., Al. Aleja Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa

  - nazwisko Trenera: Krystian Krawczyk

  Kryteria rekrutacji (obligatoryjne):

  1. zatrudnienie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku na podstawie umowy o pracę / aktu mianowania;
  2. posiadanie dyplomu lekarza dentysty / stomatologa;
  3. prowadzenie przez okres co najmniej jednego semestru co najmniej jednego przedmiotu, w ramach którego będą wykorzystywane nabyte kompetencje dydaktyczne, spośród poniżej wymienionych:
  • Stomatologia zintegrowana wieku dorosłego,
  • Stomatologia zintegrowana wieku rozwojowego,
  • Gerostomatologia,
  • Protetyka stomatologiczna,
  • Stomatologia zachowawcza,
  • Chirurgia stomatologiczna,
  • Choroby przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej.

   

  Zapraszamy do zapoznania się z REGULAMINEM REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W ZADANIU 6 – ROZWÓJ KADRY DYDAKTYCZNEJ .

  W celu zakwalifikowania się do udziału w szkoleniu konieczne jest złożenie formularza rekrutacyjnego wraz z oświadczeniem, stanowiącym załącznik do formularza rekrutacyjnego.

  Dokumenty rekrutacyjne do pobrania pod poniższymi linkami:

  Uzupełnione i podpisane dokumenty rekrutacyjne należy przekazać do Działu Projektów Pomocowych UMB – pokój nr 210 (prawe skrzydło Pałacu Branickich) w dniach 06-13.09.2023 r.

  Osoba do kontaktu ws. rekrutacji: Karolina Cylwik (karolina.cylwik@umb.edu.pl, tel. 85 686-51-77)

  Osoba do kontaktu ws. szczegółów wsparcia: Marek Sokołowski (marek.sokolowski@umb.edu.pl, tel. 85 748-56-50)

  O wynikach rekrutacji wszyscy uczestnicy będą poinformowani mailowo.

  Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona. O kolejności przyjęcia na szkolenie decyduje kolejność dostarczenia formularza zgłoszeniowego do Działu Projektów Pomocowych (data i godzina złożenia formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikiem).

  Szkolenie realizowane w ramach projektu „Zintegrowany Program Kształcenia z wykorzystaniem innowacyjnych metod w zespole stomatologicznym” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

   

   


   

  Nauczycieli akademickich UMB zapraszamy do udziału w szkoleniu

  Komunikacja z pacjentem w gabinecie stomatologicznym

  Szkolenie skierowane jest do nauczycieli akademickich UMB posiadających tytuł zawodowy lekarza dentysty/stomatologa prowadzących zajęcia na kierunku Lekarsko-Dentystycznym.

  Przedmiotem szkolenia jest komunikacja z pacjentem w gabinecie stomatologicznym, która jest niezbędną umiejętnością w budowaniu relacji z pacjentem. Prawidłowa komunikacja ma wpływ na budowanie wizerunku lekarza dentysty, jako eksperta w zakresie profilaktyki, diagnozowania i leczenia schorzeń narządu żucia. Ponadto wpływa na skuteczność motywowania pacjentów do dbania o zdrowie jamy ustnej, radzenie sobie ze stresem w pracy w gabinecie stomatologicznym oraz satysfakcję z wykonywanego zawodu.

  Szkolenie w wymiarze 8 godzin dydaktycznych (realizowanych w ciągu 1 dnia) obejmie następujące zagadnienia:

  • Zasady skutecznej komunikacji;
  • Budowanie wizerunku lekarza dentysty jako profesjonalisty;
  • Elementy robienia dobrego wrażenia: mowa ciała, sposób wypowiadania się, etykieta, kontakt z pacjentem, empatia;
  • Rozwiązanie problemu pacjenta i sposób jego komunikowania;
  • Komunikowanie pacjentowi złych wiadomości – podstawowe zasady;
  • Trudny pacjent i trudne sytuacje w gabinecie stomatologicznym;
  • Sposoby motywowania pacjenta;
  • Zarządzanie czasem;
  • Radzenie sobie ze stresem w pracy z pacjentem.

  Termin realizacji szkolenia: wrzesień 2023 roku.

  Szkolenie realizowane będzie w Sali szkoleniowej zapewnionej przez Wykonawcę zlokalizowanej na terenie miasta Białystok.

  Kryteria rekrutacji (obligatoryjne):

  1. zatrudnienie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku na podstawie umowy o pracę / aktu mianowania;
  2. posiadanie dyplomu lekarza dentysty / stomatologa;
  3. prowadzenie przez okres co najmniej jednego semestru co najmniej jednego przedmiotu, w ramach którego będą wykorzystywane nabyte kompetencje dydaktyczne, spośród poniżej wymienionych:
  • Stomatologia zintegrowana wieku dorosłego,
  • Stomatologia zintegrowana wieku rozwojowego,
  • Gerostomatologia,
  • Protetyka stomatologiczna,
  • Stomatologia zachowawcza,
  • Chirurgia stomatologiczna,
  • Choroby przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej.

   

  Zapraszamy do zapoznania się z REGULAMINEM REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W ZADANIU 6 – ROZWÓJ KADRY DYDAKTYCZNEJ.

  W celu zakwalifikowania się do udziału w szkoleniu konieczne jest złożenie formularza rekrutacyjnego wraz z oświadczeniem, stanowiącym załącznik do formularza rekrutacyjnego.

  Dokumenty rekrutacyjne do pobrania pod poniższymi linkami:

  Uzupełnione i podpisane dokumenty rekrutacyjne należy przekazać do Działu Projektów Pomocowych UMB – pokój nr 210 (prawe skrzydło Pałacu Branickich) w dniach 12-27.06.2023 r.

  Osoba do kontaktu ws. rekrutacji: Karolina Cylwik (karolina.cylwik@umb.edu.pl, tel. 85 686-51-77)

  Osoba do kontaktu ws. szczegółów wsparcia: Marek Sokołowski (marek.sokolowski@umb.edu.pl, tel. 85 748-56-50)

  O wynikach rekrutacji wszyscy uczestnicy będą poinformowani mailowo.

  Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona - wsparcie otrzyma 20 osób. O kolejności przyjęcia na szkolenie decyduje kolejność dostarczenia formularza zgłoszeniowego do Działu Projektów Pomocowych (data i godzina złożenia formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikiem).

  Szkolenie realizowane w ramach projektu „Zintegrowany Program Kształcenia z wykorzystaniem innowacyjnych metod w zespole stomatologicznym” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

   

   


   

  REKRUTACJA DO UDZIAŁU W SZKOLENIU  „Praca w zespole stomatologicznym - wykonywanie zabiegów w stomatologii zachowawczej i endodoncji w metodzie duo”

   

  W dniach 17-25.05.2023 r. prowadzona jest rekrutacja do udziału w szkoleniu „Praca w zespole stomatologicznym - wykonywanie zabiegów w stomatologii zachowawczej i endodoncji w metodzie duo”

  Szkolenie skierowane jest do nauczycieli akademickich UMB posiadających tytuł zawodowy lekarza dentysty/stomatologa prowadzących zajęcia na kierunku Lekarsko-Dentystycznym.

  Termin szkolenia: 12 czerwca 2023 r., w godzinach 9.00 – 15.00

  Organizator i miejsce szkolenia:

  Dentomax Anna Grygorczuk

  ul. Nowowarszawska 32/2, 15-206 Białystok

  Zakres tematyczny szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

  • Prawidłowa pozycja lekarza, asysty i pacjenta w metodzie duo (praca bez powiększenia i w powiększeniu)
  • Organizacja gabinetu i stanowiska do pracy w metodzie duo (praca bez powiększenia i w powiększeniu)
  • Trzymanie i przekazywanie instrumentów statycznych i dynamicznych
  • Zasady komunikacji między lekarzem a asystą przy wykonywaniu procedur stomatologicznych
  • Transfer narzędzi w metodzie duo (praca bez powiększenia i w powiększeniu)
  • Błędy członków zespołu w różnych aspektach pracy w metodzie duo  i sposoby na ich unikanie
  • Specyfika przyjmowania pacjenta w wieku rozwojowym i wieku geriatrycznym..

  Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają:

  - materiały szkoleniowe

  - Certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu oraz uzyskanie punktów edukacyjnych przysługujących zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

  Kryteria rekrutacji (obligatoryjne):

  1. zatrudnienie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku na podstawie umowy o pracę / aktu mianowania;
  2. posiadanie dyplomu lekarza dentysty / stomatologa;
  3. prowadzenie przez okres co najmniej jednego semestru co najmniej jednego przedmiotu, w ramach którego będą wykorzystywane nabyte kompetencje, spośród poniżej wymienionych:
  • Ergonomia w stomatologii
  • Stomatologia zintegrowania wieku rozwojowego
  • Stomatologia zintegrowania wieku dorosłego
  • Gerostomatologia.

  Zapraszamy do zapoznania się z REGULAMINEM REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W ZADANIU 6 – ROZWÓJ KADRY DYDAKTYCZNEJ.

  W celu zakwalifikowania się do udziału w szkoleniu konieczne jest złożenie formularza rekrutacyjnego wraz z oświadczeniem, stanowiącym załącznik do formularza rekrutacyjnego.

  Dokumenty rekrutacyjne do pobrania pod poniższymi linkami:

  Uzupełnione i podpisane dokumenty rekrutacyjne należy przekazać do Działu Projektów Pomocowych UMB – pokój nr 210 (prawe skrzydło Pałacu Branickich) w dniach 17-25.05.2023.

  Osoba do kontaktu ws. rekrutacji: Karolina Cylwik (karolina.cylwik@umb.edu.pl, tel. 85 686-51-77)

  Osoba do kontaktu ws. szczegółów wsparcia: Marek Sokołowski (marek.sokolowski@umb.edu.pl, tel. 85 748-56-50)

  O wynikach rekrutacji wszyscy uczestnicy będą poinformowani mailowo.

  Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona - wsparcie otrzyma 10 osób. O kolejności przyjęcia na szkolenie decyduje kolejność dostarczenia formularza zgłoszeniowego do Działu Projektów Pomocowych (data i godzina złożenia formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami).

  Szkolenie realizowane w ramach projektu „Zintegrowany Program Kształcenia z wykorzystaniem innowacyjnych metod w zespole stomatologicznym” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

   


   

  REKRUTACJA DO UDZIAŁU W SZKOLENIU  „Indywidualny kurs nauczycielski - Mistrzowska preparacja pod uzupełnienia stałe wykonywane w technikach CAD/CAM z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów”

   

  W dniach 20.07-27.07.2022 r. prowadzona jest rekrutacja do udziału w szkoleniu „Indywidualny kurs nauczycielski - Mistrzowska preparacja pod uzupełnienia stałe wykonywane w technikach CAD/CAM z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów”

  Szkolenie  skierowane jest do nauczycieli akademickich UMB posiadających tytuł zawodowy lekarza dentysty/stomatologa prowadzących zajęcia na kierunku Lekarsko-Dentystycznym lub Techniki Dentystyczne. Tematyka szkolenia obejmuje: zapoznanie z różnymi typami odbudów w technice dentystycznej: korony, inlay'e; dwie preparacje pod inlay; preparacja pod licówki (Prettau Skin Laminates); wprowadzenie do technologii skanów wewnątrzustnych oraz ich poprawnej integracji i złożenia;  wyjaśnienie jak poprawnie wykorzystać skaner wewnątrzustny przy odbudowie na implancie;  Wprowadzenie do tematu Face Hunter'a i Plane Finder'a; wyjaśnienie pojęcia rejestracji zwarcia.

  Zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w kształceniu studentów 5 roku kierunku lekarsko-dentystycznego w ramach przedmiotu Protetyka Stomatologiczna oraz studentów 3 roku kierunku Techniki Dentystyczne w ramach przedmiotu Techniki Protetyczne.

  Szkolenie obejmie 40 godzin dydaktycznych, zakończy się otrzymaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Szkolenie prowadzone będzie w 1 grupie. Liczba miejsc na szkolenie wynosi 10.

  Szkolenie będzie realizowane w ramach projektu „Zintegrowany Program Kształcenia z wykorzystaniem innowacyjnych metod w zespole stomatologicznym” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”.

   

  Uzupełnione i podpisane dokumenty rekrutacyjne prosimy przekazać do Działu Projektów Pomocowych UMB do dnia 27.07.2022 r.

  Osoba do kontaktu w sprawach dotyczących rekrutacji: Karolina Cylwik (zpu2@umb.edu.pl, tel: 85 686 51 77).

  Osoba do kontaktu w sprawach dotyczących organizacji szkolenia: Magdalena Krypa-Olkowska (magdalena.krypa-olkowska@umb.edu.pl, tel. 85 748 56 32

  Kryteria rekrutacji (obligatoryjne): zatrudnienie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku na podstawie umowy o pracę/aktu mianowania; posiadanie dyplomu lekarza dentysty/stomatologa; prowadzenie przez okres co najmniej jednego semestru co najmniej jednego przedmiotu, w ramach którego będą wykorzystywane nabyte kompetencje dydaktyczne.

   


  DRUGA REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO UDZIAŁU W SZKOLENIU „METODYKA E-LEARNINGU”

   

  W dniach 29.12.2021 - 05.01.2022 r. prowadzona jest druga rekrutacja uzupełniająca do udziału w szkoleniu „Metodyka e-learningu”.

  Szkolenie dedykowane jest nauczycielom akademickim UMB posiadającym tytuł lekarza-dentysty/stomatologa/magistra, przygotowujące do prowadzenia zajęć w formie e-learningu.

  Szkolenie prowadzone będzie na UMB w grupach 6-9 osobowych i będzie obejmowało część teoretyczną i ćwiczeniowo-warsztatową.

  Długość szkolenia: 24 godz. lekcyjne/grupę , realizowane w ciągu trzech dni szkoleniowych.

   

  Zakres merytoryczny szkolenia:

  • Zasady tworzenia scenariusza kursu e-learningowego. Struktura kursu
  • Projektowanie celów dydaktycznych
  • Planowanie cyklu dydaktycznego w oparciu o taksonomię Blooma i zasadę projektowania wstecznego
  • Zasoby dydaktyczne w edukacji e-learningowej i ich łączenie
  • Rola prowadzącego w kształceniu na odległość
  • Relacje wykładowca-student w kształceniu na odległość
  • Techniki motywowania i aktywizowania studentów uczestniczących w nauczaniu zdalnym
  • Praca grupowa (z wykorzystaniem TIK)
  • Moderowanie dyskusji na forum
  • Sposoby badania efektów kształcenia
  • Przekazanie informacji zwrotnej
  • Sposoby ewaluacji zajęć dydaktycznych w systemie e-learningu lub blended-learningu

  Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy dostarczyć do Działu Projektów Pomocowych (pokój 210) do dnia 05.01.2022 r. Osoba do kontaktu w sprawach dotyczących rekrutacji: Karolina Cylwik (zpu2@umb.edu.pl, tel: 85 686 51 77)

   

  Kryteria rekrutacji (obligatoryjne): 

  • zatrudnienie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku na podstawie umowy o pracę/aktu mianowania
  • posiadanie dyplomu lekarza dentysty/stomatologa/tytuł magistra
  • prowadzenie przez okres co najmniej jednego semestru co najmniej jednego przedmiotu, w ramach którego będą wykorzystywane nabyte kompetencje dydaktyczne
  • wskazanie sposobu wykorzystania nabytych kompetencji dydaktycznych podczas prowadzenia zajęć

   


  REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO UDZIAŁU W SZKOLENIU „METODYKA E-LEARNINGU”

   

  W dniach 02.12-10.12.2021 r. prowadzona jest rekrutacja uzupełniająca do udziału w szkoleniu „Metodyka e-learningu”.

  Szkolenie dedykowane jest nauczycielom akademickim UMB posiadającym tytuł lekarza-dentysty/stomatologa/magistra, przygotowujące do prowadzenia zajęć w formie e-learningu.

  Szkolenie prowadzone będzie na UMB w grupach 6-9 osobowych i będzie obejmowało część teoretyczną i ćwiczeniowo-warsztatową.

  Długość szkolenia: 24 godz. lekcyjne/grupę , realizowane w ciągu trzech dni szkoleniowych.

   

  Zakres merytoryczny szkolenia:

  • Zasady tworzenia scenariusza kursu e-learningowego. Struktura kursu
  • Projektowanie celów dydaktycznych
  • Planowanie cyklu dydaktycznego w oparciu o taksonomię Blooma i zasadę projektowania wstecznego
  • Zasoby dydaktyczne w edukacji e-learningowej i ich łączenie
  • Rola prowadzącego w kształceniu na odległość
  • Relacje wykładowca-student w kształceniu na odległość
  • Techniki motywowania i aktywizowania studentów uczestniczących w nauczaniu zdalnym
  • Praca grupowa (z wykorzystaniem TIK)
  • Moderowanie dyskusji na forum
  • Sposoby badania efektów kształcenia
  • Przekazanie informacji zwrotnej
  • Sposoby ewaluacji zajęć dydaktycznych w systemie e-learningu lub blended-learningu

  Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy dostarczyć do Działu Projektów Pomocowych (pokój 210) do dnia 10.12.2021 r. Osoba do kontaktu w sprawach dotyczących rekrutacji: Karolina Cylwik (zpu2@umb.edu.pl, tel: 85 686 51 77)

   

  Kryteria rekrutacji (obligatoryjne):

  • zatrudnienie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku na podstawie umowy o pracę/aktu mianowania
  • posiadanie dyplomu lekarza dentysty/stomatologa/tytuł magistra
  • prowadzenie przez okres co najmniej jednego semestru co najmniej jednego przedmiotu, w ramach którego będą wykorzystywane nabyte kompetencje dydaktyczne
  • wskazanie sposobu wykorzystania nabytych kompetencji dydaktycznych podczas prowadzenia zajęć

   


  REKRUTACJA DO UDZIAŁU W SZKOLENIU „METODYKA E-LEARNINGU”

   

  W dniach 27.10-03.11.2021 r. prowadzona jest rekrutacja do udziału w szkoleniu „Metodyka e-learningu”.

  Szkolenie dedykowane jest nauczycielom akademickim UMB posiadającym tytuł lekarza-dentysty/stomatologa/magistra, przygotowujące do prowadzenia zajęć w formie e-learningu.

  Szkolenie prowadzone będzie na UMB w grupach 6-9 osobowych i będzie obejmowało część teoretyczną i ćwiczeniowo-warsztatową.

  Długość szkolenia: 24 godz. lekcyjne/grupę , realizowane w ciągu trzech dni szkoleniowych, w okresie XI.2021 - IX.2022

   

  Zakres merytoryczny szkolenia:

  1. Zasady tworzenia scenariusza kursu e-learningowego. Struktura kursu
  2. Projektowanie celów dydaktycznych
  3. Planowanie cyklu dydaktycznego w oparciu o taksonomię Blooma i zasadę projektowania wstecznego
  4. Zasoby dydaktyczne w edukacji e-learningowej i ich łączenie
  5. Rola prowadzącego w kształceniu na odległość
  6. Relacje wykładowca-student w kształceniu na odległość
  7. Techniki motywowania i aktywizowania studentów uczestniczących w nauczaniu zdalnym
  8. Praca grupowa (z wykorzystaniem TIK)
  9. Moderowanie dyskusji na forum
  10. Sposoby badania efektów kształcenia
  11. Przekazanie informacji zwrotnej
  12. Sposoby ewaluacji zajęć dydaktycznych w systemie e-learningu lub blended-learningu

  Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy dostarczyć do Działu Projektów Pomocowych (pokój 210) do dnia 03.11.2021 r. Osoba do kontaktu w sprawach dotyczących rekrutacji: Karolina Cylwik (zpu2@umb.edu.pl, tel: 85 686 51 77)

   

  Kryteria rekrutacji (obligatoryjne):

  • zatrudnienie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku na podstawie umowy o pracę/aktu mianowania
  • posiadanie dyplomu lekarza dentysty/stomatologa/tytuł magistra
  • prowadzenie przez okres co najmniej jednego semestru co najmniej jednego przedmiotu, w ramach którego będą wykorzystywane nabyte kompetencje dydaktyczne
  • wskazanie sposobu wykorzystania nabytych kompetencji dydaktycznych podczas prowadzenia zajęć

   

  O przyjęciu do udziału w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

   


  REKRUTACJA DO UDZIAŁU W SZKOLENIU "DRUK 3D - POZIOM PODSTAWOWY"

   

  W dniach 30.08-06.09.2021 r. prowadzona jest rekrutacja do udziału w szkoleniu „Druk 3D – część I (poziom podstawowy)”.

   

  INFORMACJE O SZKOLENIU

  Szkolenie prowadzone będzie w 2 grupach.

  Łączna liczba miejsc na szkolenie wynosi 21.

  Szkolenie 1-dniowe trwające 10 godzin dydaktycznych (wykład – 7 godzin dydaktycznych, zajęcia warsztatowe –3 godziny dydaktyczne).

  Szkolenie dedykowane jest nauczycielom akademickim UMB prowadzącym zajęcia na kierunku Lekarsko-Dentystycznym oraz na kierunku Techniki Dentystyczne, w zakresie druku 3D.

   

  Zakres tematyczny szkolenia:

  • rodzaje drukarek 3D do celów protetycznych,
  • rodzaje materiałów wykorzystywanych w druku 3D,
  • materiały do wykonywania uzupełnień stałych w druku 3D,
  • materiały do wykonywania uzupełnień ruchomych w druku 3D,
  • możliwości wykonania modeli protetycznych w druku 3D,
  • przetwarzanie plików pozyskanych ze skanerów wewnątrz i zewnątrzustnych ,
  • nauka oprogramowania wykorzystywanego do obróbki plików STL,
  • projektowanie i wykonanie poszczególnych uzupełnień protetycznych (korona tymczasowa, szyna relaksacyjna, model protetyczny,
  • możliwości rozbudowy systemów druku 3D i wykorzystanie ich do innych zastosowań
  • podstawy nauki programowania i drukowania uzupełnień protetycznych,
  • praktyczne wykorzystanie drukarki 3D przez uczestników kursu,
  • Teoretyczne zintegrowanie w działaniu i projektowaniu drukarki 3D ze skanerem 3Shape Trios 4 Move Plus (tworzenie sieci wewnętrznej i zabezpieczeń z wykorzystaniem istniejących zasobów sprzętowych UMB).

   

  Szkolenie przełoży się na efektywne rezultaty dydaktyczne i pozwoli uczestnikom na zastosowanie nabytych kompetencji w środowisku akademickim. Szkolenie umożliwi prowadzenie zajęć z uwzględnieniem cyfryzacji w zakresie skanowania uzębienia pacjenta, wirtualnego planowania zmian związanych z leczeniem pacjenta, a następnie wdrażania tych zmian w postaci uzupełnień protetycznych wykonywanych w technologii druku 3D.

   

  Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy dostarczyć do Działu Projektów Pomocowych za pośrednictwem Kancelarii Ogólnej do dnia 06.09.2021 r. Osoba do kontaktu, w sprawach dotyczących rekrutacji: Karolina Cylwik (zpu2@umb.edu.pl, tel: 85 686 51 77)

   

  Kryteria rekrutacji (obligatoryjne):

  • zatrudnienie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku na podstawie umowy o pracę/aktu mianowania
  • posiadanie dyplomu lekarza dentysty/stomatologa/tytuł magistra
  • prowadzenie przez okres co najmniej jednego semestru co najmniej jednego przedmiotu, w ramach którego będą wykorzystywane nabyte kompetencje dydaktyczne
  • wskazanie sposobu wykorzystania nabytych kompetencji dydaktycznych podczas prowadzenia zajęć

   

  Kwalifikacja podstawowa do udziału w szkoleniu odbywać się będzie według kolejności zgłoszeń. W przypadku większej liczby chętnych o kwalifikacji zdecyduje liczba punktów przyznanych za wykorzystanie kompetencji nabytych podczas szkolenia w ramach prowadzenia więcej niż jednego przedmiotu: 1 punkt za każdy dodatkowy przedmiot.

   


  REKRUTACJA DO UDZIAŁU W SZKOLENIU "DRUK 3D - POZIOM ZAAWANSOWANY"

   

  W dniach 30.08-06.09.2021 r. prowadzona jest rekrutacja do udziału w szkoleniu „Druk 3D – część II (poziom zaawansowany)”.

  INFORMACJE O SZKOLENIU

  Szkolenie prowadzone będzie w 1 grupie liczącej 6 osób.

  Szkolenie 1-dniowe trwające 10 godzin dydaktycznych (wykład – 3 godziny dydaktyczne, ćwiczenia praktyczne – 7 godzin dydaktycznych).

  Warunkiem udziału w szkoleniu jest ukończenie szkolenia „Druk 3D – część I (poziom podstawowy)”.

   

  Szkolenie dedykowane jest nauczycielom akademickim UMB prowadzącym zajęcia na kierunku Techniki Dentystyczne, w zakresie druku 3D.

   

  Zakres tematyczny szkolenia:

  • zaawansowane, praktyczne używanie drukarki 3D,
  • tworzenia pliku STL, który przesyłany jest do drukarki,
  • przetwarzanie plików pozyskanych ze skanerów wewnątrz i zewnątrzustnych,
  • nauka oprogramowania wykorzystywanego do obróbki plików STL,
  • projektowanie i wykonanie poszczególnych uzupełnień protetycznych (korona tymczasowa, szyna relaksacyjna, model protetyczny,
  • możliwości rozbudowy systemów druku 3D i wykorzystanie ich do innych zastosowań
  • nauka praktyczna programowania i drukowania uzupełnień protetycznych,
  • praktyczne wykorzystanie drukarki 3D przez uczestników kursu,
  • postprodukacja wydrukowanych prac,
  • Praktyczne zintegrowanie w działaniu i projektowaniu drukarki 3D ze skanerem 3Shape Trios 4 Move Plus (tworzenie sieci wewnętrznej i zabezpieczeń z wykorzystaniem istniejących zasobów sprzętowych UMB).

   

  Szkolenie przełoży się na efektywne rezultaty dydaktyczne i pozwoli uczestnikom na zastosowanie nabytych kompetencji w środowisku akademickim. Szkolenie umożliwi prowadzenie zajęć z uwzględnieniem cyfryzacji w zakresie skanowania uzębienia pacjenta, wirtualnego planowania zmian związanych z leczeniem pacjenta, a następnie wdrażania tych zmian w postaci uzupełnień protetycznych wykonywanych w technologii druku 3D.

   

  Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy dostarczyć do Działu Projektów Pomocowych za pośrednictwem Kancelarii Ogólnej, do dnia 06.09.2021 r. Osoba do kontaktu, w sprawach dotyczących rekrutacji: Karolina Cylwik (zpu2@umb.edu.pl, tel: 85 686 51 77)

   

  Kryteria rekrutacji (obligatoryjne):

  • zatrudnienie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku na podstawie umowy o pracę/aktu mianowania
  • posiadanie dyplomu lekarza dentysty/stomatologa/tytuł magistra
  • prowadzenie przez okres co najmniej jednego semestru co najmniej jednego przedmiotu, w ramach którego będą wykorzystywane nabyte kompetencje dydaktyczne
  • wskazanie sposobu wykorzystania nabytych kompetencji dydaktycznych podczas prowadzenia zajęć

   

  Kwalifikacja podstawowa do udziału w szkoleniu odbywać się będzie według kolejności zgłoszeń. W przypadku większej liczby chętnych o kwalifikacji zdecyduje liczba punktów przyznanych za wykorzystanie kompetencji nabytych podczas szkolenia w ramach prowadzenia więcej niż jednego przedmiotu: 1 punkt za każdy dodatkowy przedmiot.

   


  REKRUTACJA DO UDZIAŁU W SZKOLENIU  „WAX UP REALISTYCZNY”

   

  W dniach 11-16.06.2021 r. prowadzona jest rekrutacja do udziału w szkoleniu „Wax-up realistyczny”.

   

  Szkolenie  skierowane jest do nauczycieli akademickich UMB posiadających tytuł zawodowy lekarza dentysty/stomatologa prowadzących zajęcia na kierunku Lekarsko-Dentystycznym.

   

  Szkolenie obejmie 8 godzin zegarowych  (3 godz. wykładów i 5 godz. ćwiczeń praktycznych), zakończy się otrzymaniem zaświadczenia ukończenia szkolenia. Szkolenie prowadzone będzie w 1 grupie. Liczba miejsc na szkolenie wynosi 7.

   

  Szkolenie będzie prowadzone z naciskiem na rozwój umiejętności dydaktycznych kadry w zakresie nauczania umiejętności praktycznych studentów podczas zajęć klinicznych. Kompetencje te umożliwią modyfikację programu kształcenia na V roku kierunku Lekarsko-Dentystycznego UMB w zakresie wprowadzenia bloku Projektowanie Uśmiechu oraz pozwolą dydaktykom prowadzić zajęcia z uwzględnieniem odczytywania danych klinicznych i na ich podstawie wykonywać modele woskowe przyszłego uzębienia pacjenta. Tak przyjęta forma szkolenia przełoży się na efektywne rezultaty dydaktyczne, m. in. pozwoli na wprowadzenie nowych narzędzi dydaktycznych, tj. wax-up i mock up, które będą wykorzystane jako narzędzia treningowe podczas leczenia pacjentów. Uzyskane umiejętności będą wykorzystane w trakcie zajęć praktycznych ze studentami V roku kierunku lekarsko-dentystycznego.

  Szkolenie będzie realizowane w ramach projektu „Zintegrowany Program Kształcenia z wykorzystaniem innowacyjnych metod w zespole stomatologicznym” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”.

   

  Uzupełnione i podpisane dokumenty rekrutacyjne prosimy przekazać do Działu Projektów Pomocowych za pośrednictwem Kancelarii Ogólnej UMB do dnia 16.06.2021 r.

   

  Osoba do kontaktu w sprawach dotyczących rekrutacji: Karolina Cylwik (zpu2@umb.edu.pl, tel: 85 686 51 77)

   

  Kryteria rekrutacji (obligatoryjne):

  • zatrudnienie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku na podstawie umowy o pracę/aktu mianowania
  • posiadanie dyplomu lekarza dentysty/stomatologa
  • prowadzenie przez okres co najmniej jednego semestru co najmniej jednego przedmiotu, w ramach którego będą wykorzystywane nabyte kompetencje dydaktyczne (w przypadku większej liczby chętnych punktowane będzie prowadzenie zajęć w ramach więcej niż jednego przedmiotu)
  • wskazanie sposobu wykorzystania nabytych kompetencji dydaktycznych podczas prowadzenia zajęć.

   

  Kwalifikacja do udziału w szkoleniu odbywać się będzie według kolejności zgłoszeń.

   


  REKRUTACJA DO UDZIAŁU W SZKOLENIU  „Dokumentacyjna Fotografia Stomatologiczna”

   

  W dniach 11-20.05.2021 r. prowadzona jest rekrutacja do udziału w szkoleniu „Dokumentacyjna Fotografia Stomatologiczna”.

   

  Szkolenie  skierowane jest do nauczycieli akademickich UMB posiadających tytuł zawodowy lekarza dentysty/stomatologa prowadzących zajęcia na kierunku Lekarsko-Dentystycznym.

  Szkolenie obejmie 8 godzin zegarowych  (4 godz. wykładów i 4 godz. ćwiczeń praktycznych), zakończy się otrzymaniem certyfikatu ukończenia szkolenia. Szkolenie prowadzone będzie w 1 grupie.

  Liczba miejsc na szkolenie wynosi 7.

   

  Szkolenie zostanie zrealizowane z naciskiem na podniesienie kwalifikacji związanych z prowadzeniem procesu dydaktycznego nastawionego na rozwój umiejętności praktycznych studentów z uwzględnieniem wykonywania wewnątrz- i zewnątrzustnej fotografii, obsługi sprzętu cyfrowego (w tym ustawiania parametrów sprzętu), wykonywania dokumentacji fotograficznej, komunikacji z pacjentem w laboratorium protetycznym. Wyżej wymienione kompetencje umożliwią modyfikację programu kształcenia na V roku kierunku Lekarsko-Dentystycznego w zakresie wprowadzenia bloku „Projektowanie Uśmiechu”.

   

  Szkolenie będzie realizowane w ramach projektu „Zintegrowany Program Kształcenia z wykorzystaniem innowacyjnych metod w zespole stomatologicznym” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”.

  Uzupełnione i podpisane dokumenty rekrutacyjne prosimy przekazać do Działu Projektów Pomocowych za pośrednictwem Kancelarii Ogólnej UMB do dnia 20.05.2021 r.

  Osoba do kontaktu w sprawach dotyczących rekrutacji: Karolina Cylwik (zpu2@umb.edu.pl, tel: 85 686 51 77)

   

  Kryteria rekrutacji (obligatoryjne):

  • zatrudnienie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku na podstawie umowy o pracę/aktu mianowania
  • posiadanie dyplomu lekarza dentysty/stomatologa
  • prowadzenie przez okres co najmniej jednego semestru co najmniej jednego przedmiotu, w ramach którego będą wykorzystywane nabyte kompetencje dydaktyczne (w przypadku większej liczby chętnych punktowane będzie prowadzenie zajęć w ramach więcej niż jednego przedmiotu)
  • wskazanie sposobu wykorzystania nabytych kompetencji dydaktycznych podczas prowadzenia zajęć.

   

  Kwalifikacja do udziału w szkoleniu odbywać się będzie według kolejności zgłoszeń.

   


   

  REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO UDZIAŁU W SZKOLENIU "Ergonomia pracy na 4 i 6 rąk"

   

  W dniach 19-22.02.2021 r. prowadzona jest rekrutacja uzupełniająca do udziału w szkoleniu „Ergonomia pracy na 4 i 6 rąk” (mamy 1 wolne miejsce).

  Szkolenie zostanie zrealizowane w formie zajęć teoretycznych i praktycznych, a jego łączny czas trwania wyniesie 9 godz. dydaktycznych (wykład - 1 godzina dydaktyczna, zajęcia warsztatowe –8 godzin dydaktycznych). Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o odbytym szkoleniu.

   

  Szkolenie dedykowane jest nauczycielom akademickim UMB posiadającym tytuł zawodowy lekarza dentysty/stomatologa, prowadzącym zajęcia w ramach kierunku Higiena Stomatologiczna, poszerzające wiedzę z zakresu ergonomii pracy w gabinecie stomatologicznym z wykorzystaniem pracy na 4 i 6 rąk.

   

  Szkolenie będzie realizowane w ramach projektu „Zintegrowany Program Kształcenia z wykorzystaniem innowacyjnych metod w zespole stomatologicznym” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”.

   

  Uzupełnione dokumenty rekrutacyjne prosimy przesłać na adres zpu2@umb.edu.pl  lub przekazać do Działu Projektów Pomocowych do dnia 22.02.2021 r.

   

  Osoba do kontaktu w sprawach dotyczących rekrutacji: Karolina Cylwik (zpu2@umb.edu.pl, tel: 85 686 51 77)

   

  Kryteria rekrutacji (obligatoryjne):

  • zatrudnienie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku na podstawie umowy o pracę/aktu mianowania
  • posiadanie dyplomu lekarza dentysty/stomatologa
  • prowadzenie przez okres co najmniej jednego semestru co najmniej jednego przedmiotu, w ramach którego będą wykorzystywane nabyte kompetencje dydaktyczne (w przypadku większej liczby chętnych punktowane będzie prowadzenie zajęć w ramach więcej niż jednego przedmiotu)
  • wskazanie sposobu wykorzystania nabytych kompetencji dydaktycznych podczas prowadzenia zajęć

   

  "Stomatologia przewidywalna metoda prof. A. Gerber’a w 5 krokach - od badania po odbudowę"

   

  UWAGA - REKRUTACJA DODATKOWA

   

  W dniach 07-08.01.2021 r. prowadzona jest rekrutacja UZUPEŁNIAJĄCA do udziału w szkoleniu - mamy 1 wolne miejsce.

   

  Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy dostarczyć do Działu Projektów Pomocowych do dnia 08.01.2021 r. za pośrednictwem Kancelarii Ogólnej UMB.

  Osoba do kontaktu, w sprawach dotyczących rekrutacji: Karolina Cylwik (zpu2@umb.edu.pl, tel: 85 686 51 77)

   


   

  SZKOLENIE "Skanowanie wewnątrzustne"

   

  W dniach 08-15.09.2020 r. prowadzona jest rekrutacja do udziału w szkoleniu „Skanowanie wewnątrzustne”.

   

  Szkolenie obejmie 10 godzin dydaktycznych wykładów i ćwiczeń praktycznych, zakończy się otrzymaniem zaświadczenia o odbytym szkoleniu. Szkolenie prowadzone będzie w 2 grupach liczących po 11 osób. Liczba miejsc na szkolenie wynosi 22.

   

  Szkolenie dedykowane jest nauczycielom akademickich UMB prowadzącym zajęcia na kierunku Lekarsko-Dentystycznym oraz na kierunku Techniki Dentystyczne. Jest to szkolenie wprowadzające do zagadnień stomatologii cyfrowej w zakresie skanowania wewnątrzustnego. Szkolenie przełoży się na efektywne rezultaty dydaktyczne i umożliwi uczestnikom prowadzenie zajęć z uwzględnieniem cyfryzacji w zakresie skanowania uzębienia pacjenta, a następnie wykonania propozycji zmian w druku 3D.

  Szkolenie będzie realizowane w ramach projektu „Zintegrowany Program Kształcenia z wykorzystaniem innowacyjnych metod w zespole stomatologicznym” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”.

   

  Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy dostarczyć do Działu Projektów Pomocowych do dnia 15.09.2020 r.

  Osoba do kontaktu w sprawach dotyczących rekrutacji: Karolina Cylwik (zpu2@umb.edu.pl, tel: 85 686 51 77)

   

  Kryteria rekrutacji (obligatoryjne):

  • zatrudnienie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku na podstawie umowy o pracę/aktu mianowania
  • posiadanie dyplomu lekarza dentysty/stomatologa/tytuł magistra
  • prowadzenie przez okres co najmniej jednego semestru co najmniej jednego przedmiotu, w ramach którego będą wykorzystywane nabyte kompetencje dydaktyczne (w przypadku większej liczby chętnych punktowane będzie prowadzenie zajęć w ramach więcej niż jednego przedmiotu)
  • wskazanie sposobu wykorzystania nabytych kompetencji dydaktycznych podczas prowadzenia zajęć

   

  Kwalifikacja do udziału w szkoleniu odbywać się będzie według kolejności zgłoszeń.

   


  SZKOLENIE „Ergonomia pracy na 4 i 6 rąk”.

   

  W dniach 28.09-09.10.2020 r. prowadzona jest rekrutacja do udziału w szkoleniu „Ergonomia pracy na 4 i 6 rąk”.

   

  Szkolenie zostanie zrealizowane w formie zajęć teoretycznych i praktycznych, a jego łączny czas trwania wyniesie 9 godz. dydaktycznych (wykład - 1 godzina dydaktyczna, zajęcia warsztatowe –8 godzin dydaktycznych). Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o odbytym szkoleniu.

   

  Liczba miejsc na szkolenie wynosi 10.

   

  Szkolenie dedykowane jest nauczycielom akademickim UMB posiadającym tytuł zawodowy lekarza dentysty/stomatologa, prowadzącym zajęcia w ramach kierunku Higiena Stomatologiczna, poszerzające wiedzę z zakresu ergonomii pracy w gabinecie stomatologicznym z wykorzystaniem pracy na 4 i 6 rąk.

   

  Szkolenie będzie realizowane w ramach projektu „Zintegrowany Program Kształcenia z wykorzystaniem innowacyjnych metod w zespole stomatologicznym” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”.

   

  Skany dokumentów rekrutacyjnych prosimy przesłać na adres zpu2@umb.edu.pl do dnia 08.09.2020 r.

   

  Osoba do kontaktu w sprawach dotyczących rekrutacji: Karolina Cylwik (zpu2@umb.edu.pl, tel: 85 686 51 77)

   

  Kryteria rekrutacji (obligatoryjne):

  • zatrudnienie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku na podstawie umowy o pracę/aktu mianowania
  • posiadanie dyplomu lekarza dentysty/stomatologa
  • prowadzenie przez okres co najmniej jednego semestru co najmniej jednego przedmiotu, w ramach którego będą wykorzystywane nabyte kompetencje dydaktyczne (w przypadku większej liczby chętnych punktowane będzie prowadzenie zajęć w ramach więcej niż jednego przedmiotu)
  • wskazanie sposobu wykorzystania nabytych kompetencji dydaktycznych podczas prowadzenia zajęć

   

  Kwalifikacja do udziału w szkoleniu odbywać się będzie według kolejności zgłoszeń.

   


   

  "Stomatologia przewidywalna metoda prof. A. Gerber’a w 5 krokach - od badania po odbudowę"

   

  UWAGA - REKRUTACJA DODATKOWA

   

  W dniach 01-02.09.2020 r. prowadzona jest rekrutacja UZUPEŁNIAJĄCA do udziału w szkoleniu.  Pozostały 4 wolne miejsca.

   

  Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy dostarczyć do Działu Projektów Pomocowych do dnia 02.09.2020 r.

  Osoba do kontaktu, w sprawach dotyczących rekrutacji: Karolina Cylwik (zpu2@umb.edu.pl, tel: 85 686 51 77)

   

   

  UWAGA - REKRUTACJA ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA DO 10.04.2020 r.

   

  W dniach 03-09.03.2020 r. prowadzona jest rekrutacja do udziału w szkoleniu „Stomatologia przewidywalna metoda prof. A. Gerber’a w 5 krokach - od badania po odbudowę”.

   

  Cykl szkoleń w ramach „Akademii Metody Gerbera” obejmuje 7 kursów (każdy trwający trzy dni i min. 33 godziny zegarowe), czyli łącznie 21 dni szkoleniowych (min. 231 godzin zegarowych). Szkolenie prowadzone będzie w trzech grupach liczących 9-10 osób. Liczba miejsc na szkolenie wynosi 29.

   

  Szkolenie dedykowane nauczycielom akademickim UMB posiadającym tytuł lekarza-dentysty/stomatologa/magistra, przygotowujące do prowadzenia zajęć z zakresu protetyki stomatologicznej według koncepcji prof. A. Gerbera w zakresie wykonawstwa klinicznego i laboratoryjnego protez całkowitych. Szkolenie ma na celu rozwój umiejętności dydaktycznych kadry, zapoznanie się z koncepcją prof. A. Gerbera metody zintegrowanej rehabilitacji narządu żucia, oraz opracowanie metodologii jej przekazu studentom kierunku Lekarsko-Dentystycznego oraz Technik Dentystycznych.

   

  Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy dostarczyć do Działu Projektów Pomocowych do dnia 09.03.2020 r.

  Osoba do kontaktu, w sprawach dotyczących rekrutacji: Karolina Cylwik (zpu2@umb.edu.pl, tel: 85 686 51 77)

   

  Kryteria rekrutacji (obligatoryjne):

  • zatrudnienie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku na podstawie umowy o pracę/aktu mianowania
  • posiadanie dyplomu lekarza dentysty/stomatologa/tytuł magistra
  • prowadzenie przez okres co najmniej jednego semestru co najmniej jednego przedmiotu, w ramach którego będą wykorzystywane nabyte kompetencje dydaktyczne (w przypadku większej liczby chętnych punktowane będzie prowadzenie zajęć w ramach więcej niż jednego przedmiotu)
  • wskazanie sposobu wykorzystania nabytych kompetencji dydaktycznych podczas prowadzenia zajęć.

   

  Kwalifikacja do udziału w szkoleniu odbywać się będzie według kolejności zgłoszeń.