• Ostatnia zmiana 09.09.2020 przez Dział Projektów Pomocowych

  Rekrutacja

  SZKOLENIE "Skanowanie wewnątrzustne"

   

  W dniach 08-15.09.2020 r. prowadzona jest rekrutacja do udziału w szkoleniu „Skanowanie wewnątrzustne”.

   

  Szkolenie obejmie 10 godzin dydaktycznych wykładów i ćwiczeń praktycznych, zakończy się otrzymaniem zaświadczenia o odbytym szkoleniu. Szkolenie prowadzone będzie w 2 grupach liczących po 11 osób. Liczba miejsc na szkolenie wynosi 22.

   

  Szkolenie dedykowane jest nauczycielom akademickich UMB prowadzącym zajęcia na kierunku Lekarsko-Dentystycznym oraz na kierunku Techniki Dentystyczne. Jest to szkolenie wprowadzające do zagadnień stomatologii cyfrowej w zakresie skanowania wewnątrzustnego. Szkolenie przełoży się na efektywne rezultaty dydaktyczne i umożliwi uczestnikom prowadzenie zajęć z uwzględnieniem cyfryzacji w zakresie skanowania uzębienia pacjenta, a następnie wykonania propozycji zmian w druku 3D.

  Szkolenie będzie realizowane w ramach projektu „Zintegrowany Program Kształcenia z wykorzystaniem innowacyjnych metod w zespole stomatologicznym” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”.

   

  W celu zakwalifikowania się do udziału szkolenie konieczne jest złożenie formularza rekrutacyjnego wraz z Oświadczeniem, stanowiącym załącznik do formularza rekrutacyjnego.

  Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy dostarczyć do Działu Projektów Pomocowych do dnia 15.09.2020 r.

  Osoba do kontaktu w sprawach dotyczących rekrutacji: Karolina Cylwik (zpu2@umb.edu.pl, tel: 85 686 51 77)

   

  Kryteria rekrutacji (obligatoryjne):

  - zatrudnienie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku na podstawie umowy o pracę/aktu mianowania

  - posiadanie dyplomu lekarza dentysty/stomatologa/tytuł magistra

  - prowadzenie przez okres co najmniej jednego semestru co najmniej jednego przedmiotu, w ramach którego będą wykorzystywane nabyte kompetencje dydaktyczne (w przypadku większej liczby chętnych punktowane będzie prowadzenie zajęć w ramach więcej niż jednego przedmiotu)

  - wskazanie sposobu wykorzystania nabytych kompetencji dydaktycznych podczas prowadzenia zajęć

   

   

   SZKOLENIE „Ergonomia pracy na 4 i 6 rąk”.

   

  W dniach 28.08-25.09.2020 r. prowadzona jest rekrutacja do udziału w szkoleniu „Ergonomia pracy na 4 i 6 rąk”.

   

  Szkolenie zostanie zrealizowane w formie zajęć teoretycznych i praktycznych, a jego łączny czas trwania wyniesie 9 godz. dydaktycznych (wykład - 1 godzina dydaktyczna, zajęcia warsztatowe –8 godzin dydaktycznych). Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o odbytym szkoleniu.

   

  Liczba miejsc na szkolenie wynosi 10.

   

  Szkolenie dedykowane jest nauczycielom akademickim UMB posiadającym tytuł zawodowy lekarza dentysty/stomatologa, prowadzącym zajęcia w ramach kierunku Higiena Stomatologiczna, poszerzające wiedzę z zakresu ergonomii pracy w gabinecie stomatologicznym z wykorzystaniem pracy na 4 i 6 rąk.

   

  Szkolenie będzie realizowane w ramach projektu „Zintegrowany Program Kształcenia z wykorzystaniem innowacyjnych metod w zespole stomatologicznym” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”.

   

  W celu zakwalifikowania się do udziału szkolenie konieczne jest złożenie Formularza rekrutacyjnego wraz z Oświadczeniem, stanowiącym załącznik do formularza rekrutacyjnego.

   

  Skany dokumentów rekrutacyjnych prosimy przesłać na adres zpu2@umb.edu.pl do dnia 08.09.2020 r.

   

  Osoba do kontaktu w sprawach dotyczących rekrutacji: Karolina Cylwik (zpu2@umb.edu.pl, tel: 85 686 51 77)

   

  Kryteria rekrutacji (obligatoryjne):

  - zatrudnienie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku na podstawie umowy o pracę/aktu mianowania

  - posiadanie dyplomu lekarza dentysty/stomatologa

  - prowadzenie przez okres co najmniej jednego semestru co najmniej jednego przedmiotu, w ramach którego będą wykorzystywane nabyte kompetencje dydaktyczne (w przypadku większej liczby chętnych punktowane będzie prowadzenie zajęć w ramach więcej niż jednego przedmiotu)

  - wskazanie sposobu wykorzystania nabytych kompetencji dydaktycznych podczas prowadzenia zajęć

   

   

  "Stomatologia przewidywalna metoda prof. A. Gerber’a w 5 krokach - od badania po odbudowę"

   

  UWAGA - REKRUTACJA DODATKOWA

   

  W dniach 01-02.09.2020 r. prowadzona jest rekrutacja UZUPEŁNIAJĄCA do udziału w szkoleniu.  Pozostały 4 wolne miejsca.

  W celu zakwalifikowania się do udziału szkolenie konieczne jest złożenie Formularza zgłoszeniowy wraz z Oświadczeniem, stanowiącym załącznik do formularza rekrutacyjnego.

   

  Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy dostarczyć do Działu Projektów Pomocowych do dnia 02.09.2020 r.

  Osoba do kontaktu, w sprawach dotyczących rekrutacji: Karolina Cylwik (zpu2@umb.edu.pl, tel: 85 686 51 77)

   

   

  UWAGA - REKRUTACJA ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA DO 10.04.2020 r.

   

  W dniach 03-09.03.2020 r. prowadzona jest rekrutacja do udziału w szkoleniu „Stomatologia przewidywalna metoda prof. A. Gerber’a w 5 krokach - od badania po odbudowę”.

   

  Cykl szkoleń w ramach „Akademii Metody Gerbera” obejmuje 7 kursów (każdy trwający trzy dni i min. 33 godziny zegarowe), czyli łącznie 21 dni szkoleniowych (min. 231 godzin zegarowych). Szkolenie prowadzone będzie w trzech grupach liczących 9-10 osób. Liczba miejsc na szkolenie wynosi 29.

   

  Szkolenie dedykowane nauczycielom akademickim UMB posiadającym tytuł lekarza-dentysty/stomatologa/magistra, przygotowujące do prowadzenia zajęć z zakresu protetyki stomatologicznej według koncepcji prof. A. Gerbera w zakresie wykonawstwa klinicznego i laboratoryjnego protez całkowitych. Szkolenie ma na celu rozwój umiejętności dydaktycznych kadry, zapoznanie się z koncepcją prof. A. Gerbera metody zintegrowanej rehabilitacji narządu żucia, oraz opracowanie metodologii jej przekazu studentom kierunku Lekarsko-Dentystycznego oraz Technik Dentystycznych.

   

  W celu zakwalifikowania się do udziału szkolenie konieczne jest złożenie Formularza zgłoszeniowy wraz z Oświadczeniem, stanowiącym załącznik do formularza rekrutacyjnego.

   

  Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy dostarczyć do Działu Projektów Pomocowych do dnia 09.03.2020 r.

  Osoba do kontaktu, w sprawach dotyczących rekrutacji: Karolina Cylwik (zpu2@umb.edu.pl, tel: 85 686 51 77)

   

  Kryteria rekrutacji (obligatoryjne):

  - zatrudnienie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku na podstawie umowy o pracę/aktu mianowania

  - posiadanie dyplomu lekarza dentysty/stomatologa/tytuł magistra

  - prowadzenie przez okres co najmniej jednego semestru co najmniej jednego przedmiotu, w ramach którego będą wykorzystywane nabyte kompetencje dydaktyczne (w przypadku większej liczby chętnych punktowane będzie prowadzenie zajęć w ramach więcej niż jednego przedmiotu)

  - wskazanie sposobu wykorzystania nabytych kompetencji dydaktycznych podczas prowadzenia zajęć.