Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Szkolenia.
 • Szkolenia.
 • Ostatnia zmiana 11.04.2023 przez Administrator UMB

  Szkolenia

  Kurs Endomaster "Współczesna endodoncja. Moduł drugi"

  Zaawansowany kurs z endodoncji mikroskopowej to odpowiedź na problemy, jakie lekarz może napotkać podczas leczenia endodontycznego. Idealny dla stomatologów, którzy chcą wejść na kolejny poziom wiedzy oraz pracują przy użyciu mikroskopu.

  Główne zagadnienia poruszane na kursie: ergonomiczna praca pod mikroskopem; powtórne leczenie kanałowe; usuwanie wypełnienia kanału z użyciem narzędzi maszynowych, ręcznych, ultradźwiękowych i rozpuszczalników; pokonywanie stopni: narzędziami ręcznymi, PT Gold; sposoby usuwania złamanych narzędzi z kanałów przy użyciu narzędzi ręcznych, maszynowych, igły Lentullo, ćwieka srebrnego; omijanie złamanych narzędzi ręczne i maszynowe; zamykanie perforacji w dnie komory materiałem MTA; wypełnianie perforacji w kanale MTA; wypełnianie open apex; usuwanie wkładów koronowo-korzeniowych.

  Analizując oferty szkoleń o zbliżonej tematyce,  kurs Endomaster "Współczesna endodoncja. Moduł drugi" zawiera większy zakres materiału oraz wypada korzystniej finansowo w kontekście ilości przekazywanej wiedzy/materiału do ceny, w porównaniu do innych szkoleń. Obejmuje szeroki zakres materiału i kompleksowo podchodzi do leczenia endodontycznego z wykorzystaniem mikroskopu.

  Wiedza i umiejętności zdobyte  w ramach kursu przełożą się na efektywne rezultaty dydaktyczne i umożliwią uczestnikom zastosowanie nabytych kompetencji w trakcie zajęć ze studentami V roku kierunku Lekarsko-Dentystycznego w ramach przedmiotu „Stomatologia Zachowawcza z Endodoncją”. Szkolenie umożliwi dydaktykom prowadzenie zajęć z zakresu endodoncji z wykorzystaniem nowoczesnych technik leczenia - mikroskopu. Leczenie  kanałowe pod mikroskopem obecnie uważane jest obecnie za najlepsze z możliwych, podwyższa jakość leczenia - umożliwia wykonanie procedur, które nie są może wykonując zabieg bez powiększenia - usuwanie złamanych narzędzi, odnajdywanie dodatkowych ujść kanałów. Są to umiejętności wysokospecjalistyczne - pozwolą studentom w jeszcze lepszym stopniu zacząć samodzielną pracę po zakończonym okresie edukacji.

  Jest to 2-dniowe szkolenie o charakterze otwartym, realizowane będzie w Łodzi.


  Szkolenia  z zakresu metod postępowania z tkankami miękkimi

  Kadra dydaktyczna zgłosiła potrzebę realizacji dwóch szkoleń z zakresu metod postępowania z tkankami miękkimi:

   

  1) „Szkolenie z zakresu postępowania z tkankami miękkimi przy zabiegach augmentacji kości”.

  W miarę upływu czasu augmentacja kości przeniosła się z wysoce wyspecjalizowanych klinik do gabinetów stomatologicznych. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych materiałów wszczepowych liczba zabiegów augmentacji przeprowadzanych w gabinetach stomatologicznych zwiększa się każdego roku. Uczestnicy szkolenia nauczą się i przećwiczą praktycznie sposoby rozwiązywania problemu zarządzania tkankami miękkimi. Będą mieli możliwość nauczenia się sposobów tworzenia płatów i technik szycia opracowanych przez dr Steigmanna.

  Szkolenie umożliwi dydaktykom prowadzenie zajęć z uwzględnieniem: technik korekty i augmentacji tkanek miękkich, technik augmentacji wyrostka zębodołowego.

  Wiedza i umiejętności zdobyte w ramach szkolenia przełożą się na efektywne rezultaty dydaktyczne i umożliwią uczestnikom zastosowanie nabytych kompetencji w trakcie zajęć ze studentami V roku kierunku Lekarsko-Dentystycznego w ramach przedmiotu „Choroby przyzębia” oraz na fakultetach z przedmiotu choroby przyzębia prowadzonych na IV roku (fakultety : "Planowanie leczenia implantologicznego", "Zabiegi augmentacyjne w leczeniu implantologicznym"). Wiedza z ww. zakresu przekazywana studentom w trakcie zajęć, z uwagi na coraz większa popularność oraz dostępność zabiegów, zdecydowanie wpłynie również na zwiększenia atrakcyjności absolwentów na rynku pracy.

  Szkolenie ma charakter otwarty, realizowane będzie w Gdańsku. Przewidywana liczba uczestników: 6

   

  2) Szkolenie „Zarządzanie tkankami miękkimi w strefie estetycznej”

  Szkolenie dotyczy zarządzania tkankami miękkimi podczas wszystkich faz leczenia implantologicznego, a zwłaszcza drugiej fazy chirurgicznej, czyli odsłonięcia implantu. Uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z zaawansowanymi technikami z zakresu chirurgii plastycznej tkanek miękkich niezbędnymi w leczeniu implantologicznym oraz metodami pozwalającymi na zachowanie tkanek miękkich lub korektę błędów w postępowaniu z tkankami miękkimi wokół implantów.

  Leczenie implantologiczne jest coraz bardziej powszechne i dostępne. Umiejętność zarządzania tkankami miękkimi jest niezbędna  podczas leczenia implantologicznego.

  Wiedza i umiejętności zdobyte podczas szkolenia przełożą się na rezultaty dydaktyczne. Nabyte kompetencje zostaną wykorzystane podczas zajęć ze studentami V roku kierunku Lekarsko-Dentystycznego w ramach przedmiotu „Choroby przyzębia” oraz na fakultetach z przedmiotu choroby przyzębia prowadzonych na IV roku (fakultety „Planowanie leczenia implantologicznego", „Zabiegi augmentacyjne w leczeniu implantologicznym") . Podczas zajęć studentom zostanie przekazana wiedza na temat zaawansowanych technik z zakresu chirurgii plastycznej tkanek miękkich. Ponadto studenci poszerzą swoją wiedzę również na temat instrumentarium stosowanego w mikrochirurgii oraz opiece pozabiegowej. Szkolenia umożliwią dydaktykom prowadzenie zajęć z uwzględnieniem: prezentacji nowoczesnych i bardzo zaawansowanych technik z zakresu chirurgii plastycznej tkanek miękkich niezbędnych w leczeniu implantologicznym. Dydaktycy będą mieli możliwość zaprezentowania studentom m.in różnych technik augmentacji tkanek miękkich oraz zaawansowanych technik szycia.

  Szkolenie ma charakter otwarty, realizowane będzie w Gdańsku. Przewidywana liczba uczestników: 2

   


  Szkolenie „Leczenie zaburzeń okluzyjnych z wykorzystaniem łuku twarzowego i artykulatora - I stopień artykulacji (część I szkolenia) i II stopień artykulacji (część II szkolenia)”

  Dwuetapowe szkolenie z wykorzystania łuku twarzowego i artykulatora kierowanego nauczycieli akademickich UMB posiadających tytuł lekarza-dentysty/stomatologa. Oba etapy szkolenia będą prowadzone z naciskiem na rozwój umiejętności dydaktycznych kadry w zakresie nauczania umiejętności praktycznych studentów podczas zajęć klinicznych. Kompetencje te umożliwią modyfikację programu kształcenia na V roku kierunku Lekarsko-Dentystycznego UMB w zakresie wprowadzenia bloku Projektowanie Uśmiechu oraz pozwolą dydaktykom prowadzić zajęcia z wykorzystaniem nowego narzędzia dydaktycznego- łuku twarzowego- do rejestracji relacji szczękowo-czaszkowej oraz rejestracji relacji centralnej i pobierania dynamicznych rejestratów indywidualnych pacjenta podczas zajęć klinicznych ze studentami V roku stomatologii. Planowana liczba uczestników szkolenia to 8 osób.

  Opis tematyki szkolenia:

  Część I szkolenia trwającego 8 godz. (I stopień artykulacji) ma na celu ukierunkowanie na możliwość eliminacji przyczyn problemów okluzyjnych w codziennej pracy lekarza oraz musi obejmować następujące zagadnienia:

  • artykulacja, rejestracja parametrów szczękowo-czaszkowych i szczękowo-stawowych- podstawy teoretyczne,
  • różne sposoby rejestracji parametrów stawowych pacjenta ,
  • czynniki przyczynowe zaburzeń okluzyjnych i metody ich eliminacji,
  • deprogramacja mięśni pacjenta- cel, metody,
  • metody i zasady pomiaru pionowego wymiaru zwarciowego,
  • rejestracja parametrów szczękowo-czaszkowych-stawowych pacjenta za pomocą łuku twarzowego,
  • ustawianie modeli gipsowych w artykulatorze na podstawie rejestracji wykonanej łukiem twarzowym,
  • programowanie artykulatora na podstawie indywidualnych parametrów stawowych,
  • ocena występowania przedwczesnych kontaktów i ich korekta na modelach gipsowych.

   

  Część II szkolenia trwającego 8 godz. (II stopień artykulacji) ma na celu kontynuację zagadnień artykulacji wykorzystywanych w szynoterapii oraz musi obejmować m.in. następujące zagadnienia:

  • metody wykorzystywane do rejestracji parametrów układu stomatognatycznego pacjenta,
  • relacja centralna- znaczenie w szynoterapii i planowaniu odbudów protetycznych, sposoby rejestracji,
  • rodzaje i rola szyn oraz wskazania do ich stosowania,
  • zasady podwyższenie zwarcia,
  • rejestracja parametrów pacjenta za pomocą łuku twarzowego,
  • ustawienie modeli szczęki i żuchwy w relacji centralnej,
  • wykonanie szyny relaksacyjnej zgodnie z indywidualnymi rejestratami,
  • porównanie szyn relaksacyjnych wykonanej na podstawie wartości średnich i indywidualnych.

  Tak przyjęta forma szkoleń przełoży się na efektywne rezultaty dydaktyczne. Pozwoli na wprowadzenie nowych narzędzi dydaktycznych, tj. rejestratów zwarciowych i szyn relaksacyjnych, które będą wykorzystywane jako narzędzia treningowe podczas leczenia pacjentów z problemami okluzyjnymi. Uzyskane umiejętności będą wykorzystane w trakcie zajęć praktycznych ze studentami V roku kierunku lekarsko-dentystycznego.

   


  SZKOLENIE „Curriculum Gnatologia i Okluzja w zakresie stomatologii interdyscyplinarnej”

   

  Modułowe szkolenie dla 7 lekarzy dentystów z zakresu Curriculum Gnatologii i Okluzji w zakresie stomatologii interdyscyplinarnej wg szkoły prof. R. Slavicka i jego zespołu VieSID (Vienna School of Interdisciplinary Dentistry) obejmujące 150 godzin zegarowych wykładów i ćwiczeń praktycznych, kończące się egzaminem oraz otrzymaniem oficjalnego certyfikatu VieSID.

   

  Zagadnienia realizowane w ramach szkolenia:

  I. PROTOKÓŁ DIAGNOSTYCZNY PACJENTA VIESID

  II. BADANIE MIĘŚNI

  III. BADANIE NERWÓW CZASZKOWYCH

  IV. BADANIE MANUALNE STAWÓW SKRONIOWO-ŻUCHWOWYCH

  V. KONDYLOGRAFIA

  VI. ANALIZA ZDJĘCIA CEFALOMETRYCZNEGO

  VII. ANALIZA MODELI W ARTYKULATORZE

  VIII. DIAGNOSTYKA I LECZENIE BRUKSIZMU

  IX.PODSTAWY WAX UP I KLASY

  X.METODY USTALANIA POZYCJI REFERENCYJNEJ I POZYCJI TERAPEUTYCZNEJ,

  XI.WADY ZGRYZU

  XII.FUNKCJE NARZĄDU ŻUCIA

   


  SZKOLENIE „VieSID PL DT Curriculum Gnatologia i Okluzja w Stomatologii Interdyscyplinarnej”

   

  Szkolenie modułowe, dedykowane 4 wykładowcom akademickim UMB (prowadzącym zajęcia na kierunku Techniki Dentystyczne), poszerzające wiedzę z zakresu Gnatologii i Okluzji w Stomatologii Interdyscyplinarnej wg koncepcji szkoły wiedeńskiej prof. Rudolfa Slavicka.

   

  Zagadnienia realizowane w ramach szkolenia:

  • Zapoznanie z koncepcją prof. Slavicka.
  • Klasy zgryzowe i szkieletowe.
  • Sekwencyjny wax-up w różnych klasach zgryzowych.
  • Budowa i działanie stawu skroniowo-żuchwowego.
  • Krzywa Spee, Krzywa Wilsona
  • Analiza i pomiar płaszczyzny okluzyjnej, rola płaszczyzny okluzyjnej.
  • Korelacji płaszczyzn i kątów podczas żucia.
  • Obliczania prawidłowego kąta płaszczyzny okluzyjnej, prowadzeń oraz inklinacji guzków.
  • Diagramy, analiza i pomiar nachylenia stoku siekaczy górnych.
  • Przygotowywanie prawidłowych modeli.
  • Montaż łuku twarzowego, arbitralny i osiowy.
  • Artykulator Reference SL i wykorzystanie jego elementów (w tym wariator pozycji kłykciowej)
  • Analiza funkcjonalna modeli w różnych klasach zgryzowych.
  • Porównywanie pozycji ICP i RP.
  • Analiza pierwszych kontaktów.
  • Wykonywanie wax-upów diagnostycznych do ortodoncji.
  • Zasady działania kompasu okluzyjnego i jego wpływ na morfologię zębów i funkcję narządu żucia.
  • Nauka protokołów dokumentacji.
  • Nauka odczytu wykresów z axiografii, poznanie mechanizmów kompensacyjnych.
  • Odczytywanie przeprowadzonej przez lekarza stomatologa diagnostyki oraz metody realizowania zleconego planu leczenia pacjentów z problemami stawowymi, wymagających długotrwałej rehabilitacji oraz interdyscyplinarnego podejścia.Planowanie wszelkiego rodzaju prac protetycznych według indywidualnych nastawień artykulatora i odczytów z kondylografii.
  • Wykorzystywanie mechanizmów kompensacyjnych w różnych klasach zgryzowych i szkieletowych.
  • Szyny zgryzowe: rehabilitacyjne, deprogramujące, miopatyczne, repozycyjne.
  • Rola retrusive stop i retrusive guidance. Rola retrusive guidance w szynach.
  • Fotografia i dokumentacja modeli w wiedeńskim protokole.
  • Bruxchecker.

  SZKOLENIE „Stomatologia przewidywalna metoda prof. A. Gerber’a w 5 krokach - od badania po odbudowę”

  Cykl szkoleń w ramach „Akademii Metody Gerbera” obejmuje 7 kursów (każdy trwający trzy dni i min. 33 godziny zegarowe), czyli łącznie 21 dni szkoleniowych (min. 231 godzin zegarowych). Szkolenie prowadzone będzie w trzech grupach liczących 9-10 osób. Liczba miejsc na szkolenie wynosi 29.

  Szkolenie dedykowane nauczycielom akademickim UMB posiadającym tytuł lekarza-dentysty/stomatologa/magistra, przygotowujące do prowadzenia zajęć z zakresu protetyki stomatologicznej według koncepcji prof. A. Gerbera w zakresie wykonawstwa klinicznego i laboratoryjnego protez całkowitych.

  Szkolenie ma na celu rozwój umiejętności dydaktycznych kadry, zapoznanie się z koncepcją prof. A. Gerbera metody zintegrowanej rehabilitacji narządu żucia, oraz opracowanie metodologii jej przekazu studentom kierunku Lekarsko-Dentystycznego oraz Technik Dentystycznych.

   

  Zagadnienia realizowane w ramach szkolenia:

  1. „Teoria neuro-mięśniowa prof. A. Gerbera” w planowaniu rehabilitacji protetycznej.
  2. „Podłoże protetyczne” - podstawy rejestrowania i analiza punktów referencyjnych.
  3. „Diagnostyka instrumentalna s. s. ż.” - analiza patologii i rejestracja równowagi ortopedycznej narządu żucia.
  4. „Planowanie leczenia ortodontycznego i protetycznego” w oparciu o diagnostykę instrumentalną s. s. ż. oraz indywidualną rejestrację położenia płaszczyzny estetycznej „Pro-cor”.
  5. „Gerberowska Teoria Kłykcia /Condylar theory/” w konstruowaniu zwarcia u pacjentów z wykluczeniem implantacji postępowanie kliniczne i laboratoryjne.
  6. Szyny zwarciowe: rodzaje, wskazania, wykonanie, efekty kliniczne - leczenie wspomagane multidyscyplinarnie.
  7. „Zasady planowania i odtwarzania okluzji w odbudowach tymczasowych i stałych z uwzględnieniem parametrów indywidualnych” - zarządzanie zwarciem dla utrwalenia prawidłowej funkcji i idealnej estetyki / podstawy postępowania klinicznego i lab.

   

  Dzięki wiedzy i kompetencjom nabytym podczas szkolenia, nauczyciele akademiccy (biorący udział w szkoleniu) przeprowadzając modyfikacje programów kształcenia na UMB, opracują zintegrowany program kształcenia przekazu koncepcji prof. A. Gerbera w oparciu o metodę werbalną (dyskusje w grupach, wykłady), metodę wizualną (demonstracje wizualne, prezentacje multimedialne) oraz metody dydaktyczne, w których studenci będą musieli opracowywać tematy sami, a następnie uczyć się nawzajem. W metodologii przekazu koncepcji użyte zostaną takie narzędzia jak obserwacja, pomiary, nauczanie nieformalne, dyskusje dydaktyczne, studia przypadków etc. Nauczyciele akademiccy będą musieli wziąć pod uwagę rozwój takich kluczowych kompetencji jak: umiejętność uczenia się, komunikacji, komunikacji w języku obcym (angielskim), umiejętności informatyczne, kompetencje naukowo techniczne.

   


  SZKOLENIE „Ergonomia pracy na 4 i 6 rąk”.

  Szkolenie dedykowane jest 8 nauczycielom akademickim UMB posiadającym tytuł zawodowy lekarza dentysty/stomatologa, prowadzącym zajęcia w ramach kierunku Higiena Stomatologiczna, poszerzające wiedzę z zakresu ergonomii pracy w gabinecie stomatologicznym z wykorzystaniem pracy na 4 i 6 rąk. W programie szkolenia zostanie uwzględniony aspekt podniesienia kompetencji dydaktycznych kadry w zakresie umiejętności konstruowania konspektów i scenariuszy zajęć praktycznych z wykorzystaniem ergonomii (praca na 4 i 6 rąk).

   

  Zagadnienia realizowane w ramach szkolenia:

  • Wprowadzenie do ergonomii pracy w gabinecie stomatologicznym
  • Prawidłowa pozycja pacjenta i członków zespołu stomatologicznego, ze szczególnym uwzględnieniem pracy asysty
  • Strefy pracy i ich organizacja w pracy na 4 i 6 rąk
  • Strefa transferowa i jej organizacja
  • Zasady przekazywania narzędzi i materiałów w pracy na 4 i 6 rąk
  • Aranżacja pola operacyjnego
  • Zasady pracy na 4 ręce
  • Zasady pracy na 6 rąk
  • Praca w powiększeniu
  • Wykorzystanie symulacji w nauczaniu ergonomii pracy na 4 i 6 rąk
  • Konstruowanie scenariuszy zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem ergonomii pracy na 4 i 6 rąk

   


  SZKOLENIE „Skanowanie wewnątrzustne"

  Szkolenie dedykowane 22 nauczycielom akademickich UMB prowadzącym zajęcia na kierunku Lekarsko-Dentystycznym oraz na kierunku Techniki Dentystyczne, wprowadzającego do zagadnień stomatologii cyfrowej w zakresie skanowania wewnątrzustnego. Szkolenie obejmie 10 godzin dydaktycznych wykładów i ćwiczeń praktycznych, zakończy się otrzymaniem zaświadczenia o odbytym szkoleniu. Szkolenie przełoży się na efektywne rezultaty dydaktyczne i umożliwi uczestnikom prowadzenie zajęć z uwzględnieniem cyfryzacji w zakresie skanowania uzębienia pacjenta, a następnie wykonania propozycji zmian w druku 3D.

   

  Zagadnienia realizowane w ramach szkolenia:

  1. Komunikacja pacjent-lekarz-laboratorium w stomatologii cyfrowej
  2. Prezentacje przypadków klinicznych - protokoły cyfrowe
  3. Prezentacja skanerów wewnątrzustnych – rodzaje
  4. Procedury kliniczne wykonania wycisku optycznego w zależności od rodzaju uzupełnienia protetycznego – jak przygotować podłoże protetyczne?
  5. Techniki skanowania
  6. Możliwości rejestracji zwarcia
  7. Problemy i błędy wynikające z niewłaściwego użytkowania skanera
  8. Przygotowanie pliku do przesłania
  9. Praktyczne wykorzystanie skanera wewnątrzustnego przez uczestników szkolenia
  10. nauka oprogramowania wykorzystywanego do obróbki plików STL
  11. projektowanie i wykonanie poszczególnych uzupełnień protetycznych (korona tymczasowa, szyna relaksacyjna, model protetyczny

   


  SZKOLENIE „Wax up realistyczny”

   

  Szkolenie skierowane jest do 7 nauczycieli akademickich UMB posiadających tytuł zawodowy lekarza dentysty/stomatologa prowadzących zajęcia na kierunku Lekarsko-Dentystycznym.

  Szkolenie obejmie 8 godzin zegarowych (3 godz. wykładów i 5 godz. ćwiczeń praktycznych), zakończy się otrzymaniem zaświadczenia ukończenia szkolenia.

   

  Zagadnienia realizowane w ramach szkolenia:

  • Morfologia i histologia zębów naturalnych;
  • Wax-up i jego rola w estetycznych odbudowach bezpośrednich;
  • Ocena struktury powierzchni zębów naturalnych, ich transparencji i opalescencji;
  • Wykonanie na modelu gipsowym zęba siecznego w wosku (wax-up) z odtworzeniem naturalnego koloru;
  • Wykonanie klucza do mock-up w celu kontroli preparacji zęba; rodzaje stosowanych kluczy. Techniki flow injection.

  Szkolenie będzie prowadzone z naciskiem na rozwój umiejętności dydaktycznych kadry w zakresie nauczania umiejętności praktycznych studentów podczas zajęć klinicznych. Kompetencje te umożliwią modyfikację programu kształcenia na V roku kierunku Lekarsko-Dentystycznego UMB w zakresie wprowadzenia bloku Projektowanie Uśmiechu oraz pozwolą dydaktykom prowadzić zajęcia z uwzględnieniem odczytywania danych klinicznych i na ich podstawie wykonywać modele woskowe przyszłego uzębienia pacjenta. Tak przyjęta forma szkolenia przełoży się na efektywne rezultaty dydaktyczne, m. in. pozwoli na wprowadzenie nowych narzędzi dydaktycznych, tj. wax-up i mock up, które będą wykorzystane jako narzędzia treningowe podczas leczenia pacjentów. Uzyskane umiejętności będą wykorzystane w trakcie zajęć praktycznych ze studentami V roku kierunku lekarsko-dentystycznego.

   


  SZKOLENIE „Dokumentacyjna Fotografia Stomatologiczna”

   

  Szkolenie skierowane do 7 nauczycieli akademickich UMB posiadających tytuł zawodowy lekarza dentysty/stomatologa prowadzących zajęcia na kierunku Lekarsko-Dentystycznym.

  Szkolenie obejmie 8 godzin zegarowych (4 godz. wykładów i 4 godz. ćwiczeń praktycznych), zakończy się otrzymaniem certyfikatu ukończenia szkolenia. Szkolenie prowadzone będzie w 1 grupie.

  Zagadnienia realizowane w ramach szkolenia:

  • Podstawowe pojęcia z zakresu fotografii;
  • Wybór odpowiedniego sprzętu fotograficznego i pomocniczego do sporządzania dokumentacji fotograficznej pacjenta;
  • Główne zasady wykonywania fotografii zewnątrzustnej i wewnątrzustne;
  • Liczba i rodzaje fotografii wewnątrzustnych i zewnątrzustnych niezbędnych do stworzenia dokumentacji fotograficznej pacjenta.

   

  Tak przyjęta forma szkolenia przełoży się na efektywne rezultaty dydaktyczne i pozwoli uczestnikom na zastosowanie nabytych kompetencji w środowisku akademickim. Szkolenie umożliwi dydaktykom prowadzenie zajęć z uwzględnieniem: wykonywania wewnątrz- i zewnątrzustnej fotografii, obsługi sprzętu cyfrowego, w tym ustawiania parametrów sprzętu, wykonywania dokumentacji fotograficznej i usprawnienia komunikacji z pacjentem w laboratorium protetycznym. Szkolenie fotograficzne umożliwi wprowadzenie nowoczesnego sposobu prowadzenia zajęć praktycznych z wykorzystaniem fotografii cyfrowej do wykonywania analizy estetycznej pacjenta.

   


  SZKOLENIE "DRUK 3D - POZIOM PODSTAWOWY"

  Szkolenie dedykowane jest nauczycielom akademickim UMB prowadzącym zajęcia na kierunku Lekarsko-Dentystycznym oraz na kierunku Techniki Dentystyczne, w zakresie druku 3D.  Szkolenie prowadzone będzie w 2 grupach. Łączna liczba miejsc na szkolenie wynosi 21.

  Szkolenie 1-dniowe trwające 10 godzin dydaktycznych (wykład – 7 godzin dydaktycznych, zajęcia warsztatowe –3 godziny dydaktyczne).

   

  Zakres tematyczny szkolenia:

  • rodzaje drukarek 3D do celów protetycznych,
  • rodzaje materiałów wykorzystywanych w druku 3D,
  • materiały do wykonywania uzupełnień stałych w druku 3D,
  • materiały do wykonywania uzupełnień ruchomych w druku 3D,
  • możliwości wykonania modeli protetycznych w druku 3D,
  • przetwarzanie plików pozyskanych ze skanerów wewnątrz i zewnątrzustnych ,
  • nauka oprogramowania wykorzystywanego do obróbki plików STL,
  • projektowanie i wykonanie poszczególnych uzupełnień protetycznych (korona tymczasowa, szyna relaksacyjna, model protetyczny,
  • możliwości rozbudowy systemów druku 3D i wykorzystanie ich do innych zastosowań
  • podstawy nauki programowania i drukowania uzupełnień protetycznych,
  • praktyczne wykorzystanie drukarki 3D przez uczestników kursu
  • Teoretyczne zintegrowanie w działaniu i projektowaniu drukarki 3D ze skanerem 3Shape Trios 4 Move Plus (tworzenie sieci wewnętrznej i zabezpieczeń z wykorzystaniem istniejących zasobów sprzętowych UMB).

   

  Szkolenie przełoży się na efektywne rezultaty dydaktyczne i pozwoli uczestnikom na zastosowanie nabytych kompetencji w środowisku akademickim. Szkolenie umożliwi prowadzenie zajęć z uwzględnieniem cyfryzacji w zakresie skanowania uzębienia pacjenta, wirtualnego planowania zmian związanych z leczeniem pacjenta, a następnie wdrażania tych zmian w postaci uzupełnień protetycznych wykonywanych w technologii druku 3D.

   


  SZKOLENIE "DRUK 3D - POZIOM ZAAWANSOWANY"

  zkolenie dedykowane jest nauczycielom akademickim UMB prowadzącym zajęcia na kierunku Techniki Dentystyczne, w zakresie druku 3D. Szkolenie prowadzone będzie w 1 grupie liczącej 6 osób. Szkolenie 1-dniowe trwające 10 godzin dydaktycznych (wykład – 3 godziny dydaktyczne, ćwiczenia praktyczne – 7 godzin dydaktycznych). Warunkiem udziału w szkoleniu jest ukończenie szkolenia „Druk 3D – część I (poziom podstawowy)”.

   

  Zakres tematyczny szkolenia:

  • zaawansowane, praktyczne używanie drukarki 3D,
  • tworzenia pliku STL, który przesyłany jest do drukarki,
  • przetwarzanie plików pozyskanych ze skanerów wewnątrz i zewnątrzustnych,
  • nauka oprogramowania wykorzystywanego do obróbki plików STL,
  • projektowanie i wykonanie poszczególnych uzupełnień protetycznych (korona tymczasowa, szyna relaksacyjna, model protetyczny,
  • możliwości rozbudowy systemów druku 3D i wykorzystanie ich do innych zastosowań
  • nauka praktyczna programowania i drukowania uzupełnień protetycznych,
  • praktyczne wykorzystanie drukarki 3D przez uczestników kursu,
  • postprodukacja wydrukowanych prac,
  • Praktyczne zintegrowanie w działaniu i projektowaniu drukarki 3D ze skanerem 3Shape Trios 4 Move Plus (tworzenie sieci wewnętrznej i zabezpieczeń z wykorzystaniem istniejących zasobów sprzętowych UMB).

   

  Szkolenie przełoży się na efektywne rezultaty dydaktyczne i pozwoli uczestnikom na zastosowanie nabytych kompetencji w środowisku akademickim. Szkolenie umożliwi prowadzenie zajęć z uwzględnieniem cyfryzacji w zakresie skanowania uzębienia pacjenta, wirtualnego planowania zmian związanych z leczeniem pacjenta, a następnie wdrażania tych zmian w postaci uzupełnień protetycznych wykonywanych w technologii druku 3D.

   


  SZKOLENIE „METODYKA E-LEARNINGU”

  Szkolenie dedykowane jest nauczycielom akademickim UMB posiadającym tytuł lekarza-dentysty/stomatologa/magistra, przygotowujące do prowadzenia zajęć w formie e-learningu.

  Szkolenie prowadzone będzie na UMB w grupach 6-9 osobowych i będzie obejmowało część teoretyczną i ćwiczeniowo-warsztatową.

  Długość szkolenia: 24 godz. lekcyjne/grupę , realizowane w ciągu trzech dni szkoleniowych.

   

  Zakres merytoryczny szkolenia:

  • Zasady tworzenia scenariusza kursu e-learningowego. Struktura kursu
  • Projektowanie celów dydaktycznych
  • Planowanie cyklu dydaktycznego w oparciu o taksonomię Blooma i zasadę projektowania wstecznego
  • Zasoby dydaktyczne w edukacji e-learningowej i ich łączenie
  • Rola prowadzącego w kształceniu na odległość
  • Relacje wykładowca-student w kształceniu na odległość
  • Techniki motywowania i aktywizowania studentów uczestniczących w nauczaniu zdalnym
  • Praca grupowa (z wykorzystaniem TIK)
  • Moderowanie dyskusji na forum
  • Sposoby badania efektów kształcenia
  • Przekazanie informacji zwrotnej
  • Sposoby ewaluacji zajęć dydaktycznych w systemie e-learningu lub blended-learningu

   


  Szkolenie „Indywidualny kurs nauczycielski - Mistrzowska preparacja pod uzupełnienia stałe wykonywane w technikach CAD/CAM z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów”

  Szkolenie skierowane jest do nauczycieli akademickich UMB posiadających tytuł zawodowy lekarza dentysty/stomatologa prowadzących zajęcia na kierunku Lekarsko-Dentystycznym lub Techniki Dentystyczne.

  Tematyka szkolenia obejmuje: zapoznanie z różnymi typami odbudów w technice dentystycznej: korony, inlay'e; dwie preparacje pod inlay; preparacja pod licówki (Prettau Skin Laminates); wprowadzenie do technologii skanów wewnątrzustnych oraz ich poprawnej integracji i złożenia; wyjaśnienie jak poprawnie wykorzystać skaner wewnątrzustny przy odbudowie na implancie; Wprowadzenie do tematu Face Hunter'a i Plane Finder'a; wyjaśnienie pojęcia rejestracji zwarcia.

  Zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w kształceniu studentów 5 roku kierunku lekarsko-dentystycznego w ramach przedmiotu Protetyka Stomatologiczna oraz studentów 3 roku kierunku Techniki Dentystyczne w ramach przedmiotu Techniki Protetyczne.

  Szkolenie obejmie 40 godzin dydaktycznych, zakończy się otrzymaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.