Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. CAD CAM.
 • CAD CAM.
 • Ostatnia zmiana 11.04.2023 przez Administrator UMB

  CAD CAM

   I. Wizyta studyjna w centrum protetyczno - edukacyjnym

  1. Działanie związane z udziałem w wizycie studyjnej, której ramowy program obejmuje wykonanie wirtualnych projektów prac takich jak: most protetyczny 3 punktowy wsparty na implantach protetycznych wraz z wykonawstwem łączników indywidualnych i zastosowaniem baz tytanowych; szablon chirurgiczny implantoprotetyczn; proteza szkieletowa w technologii CAD/CAM. Realizacja wizyty studyjnej umożliwi studentom/kom nabycie praktycznych umiejętności z zakresu wykorzystywania techniki CAD-CAM na poziomie zaawansowanym.
  2. W wizytach studyjnych weźmie udział łącznie 160 studentów/ek (z III roku Kierunku Techniki Dentystyczne (studia I stopnia) oraz V roku kierunku Lekarsko – Dentystycznego WL).
  3. Wizyty będą realizowane w latach akademickich 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23. Łącznie zostaną przeprowadzone 4 edycje wizyt studyjnych.
  4. W ramach każdej edycji: w wizytach studyjnych będzie uczestniczyło 40 studentów/ek; utworzonych zostanie 8 grup liczących po 5 studentów/ek.
  5. Wizyta realizowana będzie w wymiarze: 5 dni roboczych x 8 godzin (godziny dydaktyczne, gdzie 1 godz. trwa 45 minut). W ramach wizyty studentom/kom zostaną zapewnione: koszty dojazdu, stypendium na pokrycie kosztów utrzymania za granicą (na podstawie Uchwały nr 10/2019 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 07.01.2019 r. (…) dot. określenia warunków i trybu kierowania za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku) oraz opieka instytucji przyjmującej.
  6. Studenci/tki uczestniczący/e w wizycie studyjnej będą zobowiązani/e do uczestnictwa w zajęciach warsztatowych Praca projektowa z wykorzystaniem oprogramowania CAD CAM.

   

  II. Zajęcia warsztatowe Praca projektowa z wykorzystaniem oprogramowania CAD CAM

  1. Działanie związane z udziałem w warsztatach mających na celu nabycie praktycznych umiejętności z zakresu wykonawstwa i realizacji prac protetycznych, które w formie wirtualnej zostały wykonane podczas zagranicznych wizyt studyjnych.
  2. W warsztatach weźmie udział łącznie 160 studentów/ek (z III roku Kierunku Techniki Dentystyczne (studia I stopnia) oraz V roku kierunku Lekarsko – Dentystycznego WL),.
  3. Uczestnikami/czkami Warsztatów będą osoby, które odbędą wizyty studyjne, opisanych w punkcie 6.5.
  4. Warsztaty będą realizowane w latach akademickich 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23. Łącznie zostaną przeprowadzone 4 edycje warsztatów.
  5. W każdej edycji utworzonych zostanie łącznie 10 grup 4-osobowych (po 5 grup z każdego kierunku).
  6. Każdy/a Uczestnik/czka weźmie udział w 30-godzinnych warsztatach (godziny dydaktyczne, gdzie 1 godz. trwa 45 minut).