Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. ENDODONCJA.
 • ENDODONCJA.
 • Ostatnia zmiana 11.04.2023 przez Administrator UMB

  ENDODONCJA

   

  I. Zajęcia warsztatowe Szkolenia endodontycznego na fantomach

  1. Działanie związane z udziałem w szkoleniu mającym na celu nabycie wiedzy w zakresie nowoczesnych technik leczenia endodontycznego z wykorzystaniem powiększenia endodontycznego - mikroskopu, lupy.
  2. Wsparciem zostaną objęci/te studenci/tki V roku studiów na kierunku Lekarsko-Dentystycznym, prowadzonych na WL.
  3. Szkolenie będzie realizowane w latach akademickich 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23. Łącznie zostaną przeprowadzone 4 edycje szkolenia.
  4. W każdej edycji szkolenia będzie uczestniczyło 20 studentów/ek (grupa szkoleniowa).
  5. Łącznie ze szkolenia skorzysta 80 studentów/ek.
  6. Każdy/a Uczestnik/czka weźmie udział w jednym 8 - godzinnym szkoleniu (godziny dydaktyczne, gdzie 1 godz. trwa 45 minut).
  7. W ramach realizacji zadania zostaną zapewnione koszty dojazdu.
  8. Studenci/tki uczestniczący/e w Szkoleniu endodontycznym na fantomach będą zobowiązani/e do uczestnictwa w Praktycznych zajęciach enodontycznych z pacjentami.

   

  II. Praktyczne zajęcia endodontyczne z pacjentami

  1. Działanie związane z udziałem w zajęciach mających na celu nabycie praktycznych umiejętności umożliwiających wykorzystanie wiedzy nabytej podczas Szkolenia endodontycznego na fantomach. Zajęcia będą odbywały się przy udziale pacjentów.
  2. Wsparciem zostaną objęci/te studenci/tki V roku studiów na kierunku Lekarsko-Dentystycznym WL, którzy ukończą Szkolenie Endodontyczne na fantomach.
  3. Zajęcia będą realizowane w latach akademickich 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23. Łącznie zostaną przeprowadzone 4 edycje zajęć.
  4. W każdej edycji będzie uczestniczyło 20 studentów/ek.
  5. Zajęcia prowadzone będą w grupach 5 osobowych (w każdej edycji 4 grupy).
  6. Łącznie ze szkolenia skorzysta 80 studentów/ek.
  7. Każdy/a Uczestnik/czka weźmie udział w 25 godzinach zajęć (godziny dydaktyczne, gdzie 1 godz. trwa 45 minut).