Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Kontakt.
 • Ostatnia zmiana 01.10.2021 przez Dział Projektów Pomocowych

  Kontakt

  • Koordynator ds. podnoszenia kompetencji geriatrycznych - dr hab. n. med. Zyta Beata Wojszel

     tel. 85 869 49 74

     mail: wojszel@umb.edu.pl

   

  • Specjalista ds. działań w zespołach interdyscyplinarnych - mgr Anna Piłaszewicz

     tel. 85 748 56 50

     mail: anna.pilaszewicz@umb.edu.pl

   

  • Specjalista ds. rekrutacji - mgr Jacek Bezubik

     tel. 85 686 51 40

     mail: zpu3@umb.edu.pl

   

   

  Biuro projektu:

  Dział Projektów Pomocowych UMB (mapka)

  ul. Kilińskiego 1

  15-089 Białystok

  tel. 85 748 56 50

  przyjmuje w godz. 7.30 - 14.30

  (prawe skrzydło Pałacu Branickich)