Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Higiena Stomatologiczna.
 • Higiena Stomatologiczna.
 • Ostatnia zmiana 11.04.2023 przez Administrator UMB

  Higiena Stomatologiczna

  REGULAMIN ZADANIA 2 (pdf, 521KB)

  ZAŁĄCZNIK NR 1  DO REGULAMINU ZADANIA 2 (pdf, 480KB)

  ZAŁĄCZNIK NR 2  DO REGULAMINU ZADANIA 2 (pdf, 574KB)

  ZAŁĄCZNIK NR 3  DO REGULAMINU ZADANIA 2 (pdf, 293KB)

   

  SZKOLENIA DLA STUDENTÓW/EK KIERUNKU HIGIENA STOMATOLOGICZNA

   

  Szkolenie „Fotografia cyfrowa w stomatologii”

  Szkolenie dedykowane studentkom II roku kierunku Higiena Stomatologiczna nastawione jest na rozwój umiejętności praktycznych studentek, z uwzględnieniem wykonywania wewnątrz- i zewnątrzustnej fotografii, obsługi sprzętu cyfrowego (w tym ustawiania parametrów sprzętu), wykonywania dokumentacji fotograficznej i komunikacji z laboratorium protetycznym. Wyżej wymienione kompetencje podniosą szanse przyszłych absolwentek kierunku „Higiena stomatologiczna” na rynku pracy.

  Szkolenie trwające 8-godz. obejmie następujące zagadnienia:

  • Wskazania do wykonania medycznej dokumentacji fotograficznej i zasady jej wykonywania;
  • Dobór sprzętu fotograficznego i pomocniczego;
  • Zasady wykonania fotografii wewnątrz- i zewnątrzustnej.

   

  Szkolenie „Komunikacja z pacjentem w gabinecie stomatologicznym” skierowane do studentek II roku kierunku Higiena Stomatologiczna.

  Przedmiotem 8-godzinnego szkolenia jest komunikacja z pacjentem w gabinecie stomatologicznym, która jest niezbędną umiejętnością w budowaniu relacji z pacjentem. Prawidłowa komunikacja ma wpływ na budowanie wizerunku higienisty/ki, jako eksperta/ki w zakresie higieny stomatologicznej. Ponadto wpływa na skuteczność motywowania pacjentów do dbania o zdrowie jamy ustnej, radzenie sobie ze stresem w pracy w gabinecie stomatologicznym oraz satysfakcję z wykonywanego zawodu.

  Szkolenie obejmie następujące zagadnienia:

  • Zasady skutecznej komunikacji;
  • Budowanie wizerunku higienisty/ki jako profesjonalisty/ki;
  • Rozmowa z pacjentem przez telefon;
  • Rozmowa z pacjentem w gabinecie stomatologicznym;
  • Sposoby motywowania pacjenta;
  • Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w gabinecie stomatologicznym.

  Szkolenie nastawione na rozwój umiejętności w zakresie kompetencji miękkich studentów, dotyczących budowania relacji z pacjentem, komunikacji interpersonalnej i radzenia sobie ze stresem. Wyżej wymienione kompetencje podniosą szanse przyszłych absolwentek kierunku Higiena Stomatologiczna na rynku pracy.

   

  Szkolenie „Marketing internetowy gabinetu stomatologicznego” kierowane do 11 studentek III roku Kierunku Higiena stomatologiczna.

   

  Obecnie bardzo często do obowiązków higienistek pracujących w gabinetach stomatologicznych należy również obsługa marketingowa gabinetu. Wiedza zdobyta w trakcie szkolenia wpłynie na  rozwinięcie kompetencji informatycznych i komunikacyjnych uczestniczek oraz podniesieni ich konkurencyjności na rynku pracy.

  Szkolenie, trwające 8 godzin, będzie obejmowało następujące zagadnienia:

  • Aspekty prawne działań marketingowych
  • Tworzenie strategii marketingu internetowego gabinetu stomatologicznego
  • Pozyskiwanie pacjentów z Internetu
  • Komunikacja z pacjentem w social mediach
  • Prowadzenie stron internetowych, Facebooka, fanpage’u gabinetu
  • Tworzenie postów, zdjęć w tle, grafik i animacji
  • Błędy popełnianie w marketingu internetowym i trudne sytuacje np. negatywne komentarze.

   

  Szkolenie „Asystowanie w leczeniu pod mikroskopem stomatologicznym” kierowane do 11 studentek III roku Kierunku Higiena stomatologiczna UMB.

   

  Obecnie wiele gabinetów stomatologicznych jest wyposażonych w mikroskop zabiegowy. Zabiegi wykonywane pod mikroskopem są przeprowadzane wyłącznie w technice na 4 ręce i wymagają asysty przygotowanej do specyfiki pracy pod mikroskopem. Wiedza i umiejętności zdobyte w ramach tego szkolenia podniosą kompetencje uczestniczek w zakresie przygotowania zawodowego oraz zwiększą ich konkurencyjność na rynku pracy. Proponowane szkolenie będzie wpływało na rozwinięcie kompetencji zawodowych i komunikacyjnych uczestniczek.

  Szkolenie, trwające 8 godzin, będzie obejmowało następujące zagadnienia:

  • Wprowadzenie do pracy w mikroskopie – wskazania, przeciwskazania, rodzaje zabiegów, itp.

  • Prawidłowa pozycja lekarza, asysty i pacjenta do pracy pod mikroskopem

  • Organizacja gabinetu i stanowiska do pracy w mikroskopie

  •Techniki izolacji pola operacyjnego

  • Zasady komunikacji między lekarzem a asystą

  • Transfer narzędzi w pracy pod mikroskopem