• Ostatnia zmiana 07.01.2021 przez Dział Rozwoju i Ewaluacji

  Aktualnie otwarte konkursy

   

  Narodowe Centrum Nauki

   

  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju


  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych ogłosiło konkurs „Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne” – INFOSTRATEG. Na dofinansowanie projektów z zakresu sztucznej inteligencji przeznaczono w 60 mln zł.
  Program INFOSTARTEG został przygotowany, by wspierać rozwój polskiego potencjału sztucznej inteligencji (SI) poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce. Spośród celów szczegółowych Programu, wpisujących się w zakres tematyczny I konkursu, należy wymienić m.in.: tworzenie zbiorów danych testowych oraz przygotowywanie na ich bazie standardów wyboru najlepszych rozwiązań, rozwijanie polskiego potencjału badawczego w sztucznej inteligencji, znaczące zwiększenie aktywności rynkowej polskich zespołów informatycznych, a także stworzenie rozwiązań opartych o uczenie maszynowe, podnoszących jakość produktów i usług oraz efektywność procesów.
  Z zakresu tematycznego programu wybrano do I konkursu 2 tematy:
  A. TEMAT 2.
  Rozpoznawanie obrazów medycznych w zakresie:
  •    dróg oddechowych (w szczególności w zw. z zagrożeniami COVID),
  •    raka piersi u kobiet,
  •    raka prostaty u mężczyzn;
  B. TEMAT 11.

  Weryfikowanie źródeł informacji i detekcja fake newsów.

  Do konkursu mogą przystąpić:
  •    jednostki naukowe – samodzielnie realizujące projekt i wdrażające wyniki projektu albo
  •    przedsiębiorstwa – samodzielnie realizujące projekt i wdrażające wyniki projektu albo
  •    konsorcja – składające się z maksimum 3 podmiotów:
  •    samych jednostek naukowych;
  •    samych przedsiębiorstw;
  •    przedsiębiorstw i jednostek naukowych
  Liderem konsorcjum jest podmiot realizujący wdrożenie wyników projektu.

  Dofinansowanie udzielane jest na realizację 3 faz projektu, obejmujących:
  •    Faza I: zadania o charakterze badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych;
  •    Faza II: zadania o charakterze badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych;
  •    Faza III: zadania o charakterze badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych i/lub prac przedwdrożeniowych.
  Projekt musi obejmować realizację wszystkich 3 faz. Projekt, w którym nie przewidziano prac rozwojowych, nie może uzyskać dofinansowania.

  Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie LSI
  Nabór wniosków będzie trwał od 4 stycznia do 26 lutego 2021 r. (do godziny 16:00).
  Więcej informacji znajdziecie Państwo na stornie NCBR tutaj.
  W przypadku zainteresowania konkursem prosimy o kontakt z Panią Magdaleną Bogdan z Działu Rozwoju i Ewaluacji, e-mail. Magdalena.bogdan@umb.edu.pl, tel. (85) 748 56 55, w terminie do 8 lutego 2021 r.

   

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

   

  Wybrane otwarte konkursy z Horyzontu 2020

  EIC Horizon Prize for 'Early Warning for Epidemics'

  Celem jest opracowanie skalowalnego, niezawodnego i opłacalnego prototypu systemu wczesnego ostrzegania do prognozowania i monitorowania chorób przenoszonych przez wektory, aby przyczynić się do zapobiegania epidemiom, łagodząc ich wpływ na skalę lokalną, regionalną i globalną oraz zapewniając wsparcie dla istniejących starań dot. wyeliminowania epidemii.

  Deadline: 16 lutego 2021

  Zachęcamy do śledzenia Funding and Tenders portal Komisji Europejskiej: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/

  W przypadku zainteresowania konkursami finansowanymi ze środków Horyzont 2020 prosimy o kontakt z Panią Marią Szlachtą (email: maria.szlachta@umb.edu.pl, tel. 85 686 5116) oraz Panią Magdaleną Bogdan (email: magdalena.bogdan@umbedu.pl, tel. 85 7485655)