• Ostatnia zmiana 21.05.2020 przez Dział Rozwoju i Ewaluacji

  Aktualnie otwarte konkursy

  Konkursy na badania nad COVID-19

  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs dla podmiotów planujących realizację projektów badawczo-rozwojowych z zakresu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusów, w tym SARS-CoV-2, jak również poprawy bezpieczeństwa biologicznego i ochrony społeczeństwa oraz wsparcia jego funkcjonowania w stanach zagrożenia epidemiologicznego.

  Na konkurs przeznaczonych zostanie 200 mln PLN.

  Celem projektów jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. 

  Dofinansowanie można uzyskać na realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych (obowiązkowych w projekcie) oraz prac przedwdrożeniowych.

  Konkurs jest skierowany do przedsiębiorców oraz konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych).

  Liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo.

  Nabór wniosków będzie trwał od 6 maja do 31 grudnia br., w podziale na trzy rundy:

  • I runda od 6 maja do 5 czerwca 2020 r.,
  • II runda od 6 czerwca do 24 lipca 2020 r.,
  • III runda od 25 lipca do 31 grudnia 2020 r. do godziny 12.00.

  Konkurs organizowany jest w ramach Poddziałania 1.1.1 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

  Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce:

  https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/5-1-1-1-2020/

  W sprawie konkursu proszę kontaktować się z Ewą Andruszkiewicz, Dział Rozwoju i Ewaluacji, tel. 85 686 51 18, e-mail: ewa.andruszkiewicz@umb.edu.pl

   

  Narodowe Centrum Nauki

  OPUS 19 - na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Czas trwania projektu może wynosić 12, 24, 36 lub 48 miesięcy. Formuła konkursu OPUS została poszerzona o elementy konkursu HARMONIA. OPUS 19 otwiera możliwość ubiegania się o finansowanie projektów prowadzonych we współpracy międzynarodowej dwustronnej lub wielostronnej, a także przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych.

  Termin składania wniosków upływa 16 czerwca 2020.

  W kwestiach związanych z administracyjną obsługą wniosków uprzejmie proszę o kontakt z:

  Mariolą Maciejak (tel. 85 686 5229, email: mariola.maciejak@umb.edu.pl) lub

  Ewą Andruszkiewicz (tel. 85 686 51 18,  e-mail: ewa.andruszkiewicz@umb.edu.pl) lub

  Magdaleną Bogdan (tel. 748 5655, email: magdalena.bogdan@umb.edu.pl)

  PRELUDIUM 19 - na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców nieposiadających stopnia doktora. W konkursie można uzyskać grant w wysokości maksymalnie 70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł na finansowanie projektu trwającego odpowiednio 12, 24 lub 36 miesięcy. Zespół badawczy w projekcie PRELUDIUM może się składać co najwyżej z trzech osób, w tym kierownika projektu i opiekuna naukowego.

  Termin składania wniosków upływa 16 czerwca 2020.

  W kwestiach związanych z administracyjną obsługą wniosków uprzejmie proszę o kontakt z

  Anną Łabieniec-Matusiewicz (tel. 85 748 55 14, email: anna.labieniec-matusiewicz@umb.edu.pl) lub

  Mariolą Maciejak (tel. 85 686 5229, email: mariola.maciejak@umb.edu.pl)

  POLS - zaproszenie do składania projektów badawczych prowadzonych przez naukowców każdej narodowości, którzy chcą realizować swoje projekty w powiązaniu z polską organizacją badawczą lub przedsiębiorstwem. Konkurs POLS jest częścią Podstawowego Programu Badawczego prowadzonego przez NCN w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich i jest przygotowywany we współpracy z Norweską Radą ds. Badań Naukowych. Wnioski mogą składać osoby, które posiadają stopień naukowy doktora, pracują lub mieszkają poza Polską przez co najmniej 24 miesiące przed upływem terminu składania wniosków.

  Termin składania wniosków upływa 16 czerwca 2020.

  W kwestiach związanych z administracyjną obsługą wniosków uprzejmie proszę o kontakt z:

  Marią Szlachtą (tel. 686 51 16, email: maria.szlachta@umb.edu.pl) lub

  Magdaleną Bogdan (tel. 748 5655, email: magdalena.bogdan@umb.edu.pl)

  CEUS-UNISONO - międzynarodowy konkurs CEUS-UNISONO na projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii i Polski w ramach programu wielostronnego CEUS. Konkurs CEUS-UNISONO jest skierowany do polskich zespołów badawczych, które wspólnie z jednym lub z dwoma wybranymi partnerskimi zespołami badawczymi wystąpią z wnioskiem o finansowanie projektu z zakresu badań podstawowych.

  Nabór ciągły, przyjmowanie wniosków do 31 grudnia 2020 (współpraca z Czechami – nabór do 11 maja 2020, współpraca z Słowenią - nabór wniosków w terminie wrzesień – październik/listopad 2020).

  W kwestiach związanych z administracyjną obsługą wniosków uprzejmie proszę o kontakt z:

  Marią Szlachtą (tel. 686 51 16, email: maria.szlachta@umb.edu.pl) lub

  Magdaleną Bogdan (tel. 748 5655, email: magdalena.bogdan@umb.edu.pl)

  TANGO 4 – konkurs ogłoszony wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Jego celem jest wzrost stopnia komercjalizacji technologii bazujących na wynikach badań podstawowych uzyskanych w projektach bazowych finansowanych przez NCN, a szczególnie: określenie planu rozwoju technologii bazujących na wynikach badań podstawowych iwzrost zaangażowania przedsiębiorców w rozwój technologii bazujących na wynikach badań podstawowych.

  Nabór i ocena wniosków prowadzone są w trybie ciągłym do 30 czerwca 2020.

  W kwestiach związanych z administracyjną obsługą wniosków uprzejmie proszę o kontakt z Ewą Andruszkiewicz (tel. 85 686 51 18,  e-mail: ewa.andruszkiewicz@umb.edu.pl)

   

  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Konkurs 1/1.1.1/2020–Szybka ścieżka

  Konkurs skierowany jest do przedsiębiorstw lub konsorcjów, również naukowo-przemysłowych (składających się z max. 3 podmiotów, w tym min. 1 przedsiębiorstwo i min. 1 jednostka naukowa). Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo.

  Finansowane będą projekty obejmujące badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe (ew. uzupełnione o prace przedwdrożeniowe), których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej.

  Nabór wniosków jest podzielony na rundy; duże przedsiębiorstwa oraz ich konsorcja mogą aplikować do 20 kwietnia 2020, a MŚP oraz ich konsorcja do 18 czerwca 2020.

  W kwestiach związanych z administracyjną obsługą wniosków uprzejmie proszę o kontakt z Ewą Andruszkiewicz

  tel. 85 686 51 18

  e-mail: ewa.andruszkiewicz@umb.edu.pl

   

  Wybrane otwarte konkursy z Horyzontu 2020

  20 zaproszenie do składania wniosków w ramach IMI2 - Inicjatywy Leków Innowacyjnych 2, czyli partnerstwa publiczno-prywatnego zawartego pomiędzy Komisją Europejską i Europejską Federacją Producentów Leków i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA). Zagadnienia przewidziane do finansowania dotyczą chorób nowotworowych, gruźlicy, szczepionek, łuszczycowego zapalenia stawów oraz leków na bazie białek.

  Zamknięcie:
  1. etapu (konsorcjum badawcze): 12 maja 2020.

  2. etapu (łączny wniosek przemysłu i zwycięskiego konsorcjum badawczego): 5 listopada 2020.

  Konkursy w ramach Trzeciego Programu Zdrowie Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020 (3rd Health Programme) m.in.: “Support for the implementation of best practices in the area of mental health – Transfer of iFightDepression (European Alliance Against Depression)”, “Increased access to vaccination for newly arrived migrants in first line, transit and destination countries” czy “Increased access to vaccination for disadvantaged, isolated and difficult to reach groups of population”

  Termin składania wniosków to 3 i 10 czerwca 2020.

  Konkursy z obszaru Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan, m.in.: “AI for Genomics and Personalised Medicine”, “Personalised early risk prediction, prevention and intervention based on Artificial Intelligence and Big Data technologies”, “Accelerating the uptake of computer simulations for testing medicines and medical devices” czy “Scaling up innovation for active and healthy ageing”.

  Termin składania wniosków to 4 i 18 czerwca 2020.

  Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (MSCA IF) - rozwój międzynarodowej kariery zawodowej naukowców poprzez realizację indywidualnych projektów badawczo-szkoleniowych.Granty wyjazdowekierowane do doświadczonych naukowców (stopień doktora, lub powyżej 4 lat stażu naukowego po uzyskaniu tytułu magistra), którzy spełniają warunek mobilności. Można je realizować w dowolnym kraju przez okres od 1 do 3 lat, w zależności od typu grantu (European i Global).

  Planowany termin składania wniosków to 9 września 2020.

  Zachęcamy do śledzenia Funding and Tenders portal Komisji Europejskiej: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/

  W przypadku zainteresowania konkursami finansowanymi ze środków Horyzont 2020 prosimy o kontakt z Panią Marią Szlachtą (email: maria.szlachta@umb.edu.pl, tel. 85 686 5116) oraz Panią Magdaleną Bogdan (email: magdalena.bogdan@umbedu.pl, tel. 85 7485655)