Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Harmonogram kursu - I edycja.
 • Harmonogram kursu - I edycja. Harmonogram kursu - I edycja
 • Ostatnia zmiana 22.01.2021 przez Dział Projektów Pomocowych

  Harmonogram kursu - I edycja

   

  Kurs języka angielskiego z elementami języka medycznego  - I edycja

   

  Wykonawca: LONDON ACADEMY Centrum Języków Obcych mgr Łukasz Szamreta, ul. Białówny 9/1, 15-437 Białystok

   

  Liczba uczestników: 27 studentek i studentów UMB (VI rok, kier. lekarski), w podziale na trzy grupy 9-osobowe

  Czas trwania: 30 spotkań dla każdej grupy po 2 godziny lekcyjne:

  Podział grup i godziny zajęć:

  •     Grupa 1, poziom B1 - 15:00 - 16.30
  •     Grupa 2, poziom B2 - 17:00 - 18:30
  •     Grupa 3, poziom C1 - 18:30 - 20:00

   

  Daty realizacji kursu dla wszystkich grup:

  • Marzec: 30, 31.
  • Kwiecień: 01, 02, 06-09, 14-16, 20-23, 27-30.
  • Maj: 04-07, 11-14, 18-20.

   

  Lektorzy: Ewa Androsiuk-Kotarska, Łukasz Szamreta

   

  Informacje ogólne:

  1. Przed rozpoczęciem i po zakończeniu kursu każdy uczestnik zobowiązany jest do uczestnictwa w badaniu poziomu kompetencji uczestników projektu.

   

  2. Zajęcia odbywać się będą w czasie rzeczywistym (na żywo) – w podanych powyżej dniach i godzinach w formule wideokonferencji, przy użyciu bezpłatnej aplikacji SKYPE https://www.skype.com/pl/features/group-video-chat/, która nalezy zainstalować

   

  3. Poza materiałami przesyłanymi online, uczestnicy otrzymają również papierowe wersje podręczników i ćwiczeń (wysłane listem poleconym) oraz dostęp do zasobów platformy internetowej z dodatkowymi ćwiczeniami z zakresu słownictwa i gramatyki.

   

  4. Uczestnicy mogą konsultować się z lektorem w formie mailowej: ewa.androsiuk-kotarska@wp.pl lub londonacademy@wp.pl oraz – w razie potrzeby – audiowizualnej. Konsultacje mogą dotyczyć wszelkich kwestii związanych z zakresem merytorycznym kursu.

   

  5. Udział uczestnika w zajęciach będzie potwierdzany przez osobę prowadzącą zajęcia na podstawie obiektywnych danych, tj. zdalnej obecności uczestnika na zajęciach prowadzonych w formie audiowiualnej oraz danych dotyczących logowania przypisanych loginom uczestników na platformie internetowej.

   

  6. Po zakończeniu zajęć, każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu.