Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Film 70 lat UMB.