• Ostatnia zmiana 02.02.2021 przez Administrator UMB

  Nauka

  Tematy badawcze:

  1. Analiza molekularnych markerów bólu neuropatycznego z wykorzystaniem diagnostyki obrazowej protonowej spektroskopii rezonansu magnetycznego (1H-MRS) i metabolizmu generatorów bólu fluorodeoksyglukozą (FDG) PET/NMR  w przewlekłych zespołach bólowych nienowotworowych.
  2. Assesment Of Possibility Of Applying Of Computed Tomography Angiography And Perfusion And Evaluation Of Duplex Doppler Examination Of Extracranial Carotid And Vertebral Arteries For Brain Death Diagnosis In Children Up To 12 Years - wspólpraca z Pomeranian Medical University in Szczecin Department of Anesthesiology and Intensive Therapy – Prof. Romuald Bohatyrewicz
  3. Ocena wydolności oddechowej oraz zachowań bólowych pacjentów z przewlekłą niewydolnością oddechową z suplementacją vit D i k2

   

  Wybrane Publikacje Pracowników Kliniki:

  1. Majewski Piotr, Gutowska Anna, Sacha Paweł, Schneiders Thamarai, Tałałaj Mariola, Majewska Paulina, Żebrowska Agnieszka, Ojdana Dominika, Wieczorek Piotr, Hauschild Tomasz, Kowalczuk Oksana, Nikliński Jacek, Radziwon Piotr, Tryniszewska Elżbieta. Expression of AraC/XylS stress response regulators in two distinct carbapenem-resistant Enterobacter cloacae ST89 biotypes. Journal of Antimicrobial Chemotherapy 2020 : 75, 5, s. 1146-1150 IF: 5.439

  2. Kościuczuk Urszula, Knapp Paweł, Jakubów Piotr.  Effect of body mass index and rocuronium on serum tryptase concentration during volatile general anesthesia: an observational study. Clinics: 2020 : 75, 6pp, Article ID: e1701 IF: 1.435

  3. Alifier Marek, Olsson Bob, Andreasson Ulf, Cullen Nicholas, Czyżewska Jolanta, Jakubów Piotr, Sieśkiewicz Andrzej, Stasiak-Barmuta Anna, Hirnle Tomasz, Kornhuber Johannes, Zetterberg Henrik, Lewczuk Piotr, Blennow Kaj. Cardiac surgery is associated with biomarker evidence of neuronal damage: Journal of Alzheimers Disease 2020 : 74, 4, s. 1211-1220 IF: 909 

  4. Kościuczuk Urszula, Tałałaj Ewa, Jakubów Piotr, Łukasiewicz Adam. Advanced COPD in a patient treated in the Intensive Care Unit. Palliative Medicine in Practice 2020 : 14, 2, s. 130-134

  5. Jakubów Piotr, Kościuczuk Urszula, Kosel Juliusz, Soroko Piotr, Kondracka Julia, Tałałaj Mariola: The role of pregabalin in neuropathic pain management in cancer patients.  Palliative Medicine in Practice: 2020 : 14, 3, s. 173-180

  6. Kościuczuk Urszula, Jakubow Piotr, Łotowska-Ćwiklewska Anna M., Czyżewska Jolanta. Different patterns of opioid interactions on oxidative - antioxidative balance in chronic non-cancer pain: European Journal of Anaesthesiology 2020 : 37, e-Suppl. 58, s. 236-237 Euroanaesthesia 2020. The European Anaesthesiology Congress. Virtual Congress.

  7. Bialuk Izabela, Jakubów Piotr, Winnicka Maria Małgorzata. Significance of IL-6 deficiency in recognition memory in young adult and aged mice: Behavior Genetics: 2019 : 49, 4, s. 415-423t IF: 2.231

  8. Jakubów Piotr, Juszczyk Grzegorz, Dubowski Mirosław, Sewastianowicz Adam, Dmitruk Iwona, Nowak Konrad, Kralisz Paweł, Dobrzycki Sławomir, Hirnle Tomasz. Successful removal of the Swan-Ganz catheter looping around the papillary muscle. Case report. Kardiologia Inwazyjna: 2019 : 14, 1, s. 26-29

  9. Zalewska-Adamiec Małgorzata, Bachórzewska-Gajewska Hanna, Kralisz Paweł, Tałałaj Mariola, Pryzmont Mirosław, Dobrzycki Sławomir.: Sudden cardiac arrest in the course of takotsubo syndrome in a 15-year-old girl. Czasopismo: Postępy w Kardiologii Interwencyjnej: 2018 : 14, 3 (53), s. 318-319 Impact Factor: 1.160

  10. Zapolska Gabriela, Gościk Elżbieta, Matuszczak Ewa, Fedosiewicz-Wasiluk Małgorzata, Turek Grzegorz, Dębek Wojciech, Komarowska Marta, Hermanowicz Adam. Slit ventricle syndrome: clinical and diagnostic pitfalls: Pediatria Polska: 2018 : 93, 2, s. 144-147