Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Ocena Śródokresowa Doktorantów II Roku Szkoły Doktorskiej UMB w dyscyplinie nauki farmaceutyczne.
  • Ostatnia zmiana 22.06.2021 przez Szkoła Doktorska

    Ocena Śródokresowa Doktorantów II Roku Szkoły Doktorskiej UMB w dyscyplinie nauki farmaceutyczne