Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Kurs języka angielskiego - III edycja.
 • Kurs języka angielskiego - III edycja. Mamy POWER inwestujemy w kompetencje regionu
 • Ostatnia zmiana 17.04.2023 przez Dział Projektów Pomocowych

  Kurs języka angielskiego - III edycja

  WYNIKI REKRUTACJI (pdf, 488KB)

   

  W ramach realizacji projektu pn. „Mamy POWER – inwestujemy w kompetencje regionu”, Zadanie 2. Rozwój kompetencji studentów zapraszamy:

   

  W ramach realizacji projektu pn. „Mamy POWER – inwestujemy w kompetencje regionu”, Zadanie 2. Rozwój kompetencji studentów - Zajęcia warsztatowe realizowane w zespole interdyscyplinarnym (III edycja) zapraszamy:

  STUDENTKI i STUDENTÓW V i VI roku

  KIERUNKU LEKARSKIEGO

  do udziału w III edycji Kursu języka angielskiego

  z elementami języka medycznego

   

  Szkolenie: „Język angielski z elementami języka medycznego”

  Kto: studenci V i VI roku Kierunku Lekarskiego

  Limit osób: 30 osób (3 grupy o zróżnicowanym poziomie wiedzy)

  Liczba godzin: 60 godz.

  Organizator: London Academy, Białystok

  Gdzie: tryb zdalny

  Kiedy: rok akademicki 2021/2022

   

  Uwaga! W szkoleniu nie mogą brać udziału osoby, które skorzystały z tego kursu w roku ubiegłym!

   

  W przypadku osób, które nie posiadają certyfikatu potwierdzającego poziom znajomości języka angielskiego, konieczne będzie wypełnienie testu poziomującego. Link do strony z testem online zostanie rozesłany mailowo, po zakończeniu przyjmowania formularzy rekrutacyjnych.

   

  W przypadku otrzymania takiej samej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń.

   

  Wypełniony formularz zgłoszeniowy plus załączniki do kryterium rekrutacji należy w terminie od 01.10.2021 do 29.10.2021 (do godz. 12.00):

  - włożyć do skrzynki na dokumenty rekrutacyjne umieszczonej w holu przy Dziale Projektów Pomocowych (I piętro), ul. Kilińskiego 1, PRAWE skrzydło Pałacu Branickich,

  lub

  - złożyć w Kancelarii Ogólnej UMB na półce Działu Projektów Pomocowych, ul. Kilińskiego 1, LEWE skrzydło Pałacu Branickich, w godzinach 07:30-15:00.

  Czyste formularze zgłoszeniowe znajdują się również na stoliku w holu przy Dziale Projektów Pomocowych (I piętro)

   

  Osoby do kontaktu:

  Rekrutacja: mgr Jacek Bezubik, e-mail: zpu3@umb.edu.pl, tel. 85 686-51-40

  Organizacja kursu: mgr Anna Piłaszewicz, e-mail: anna.pilaszewicz@umb.edu.pl, tel. 85 748-56-50