Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Kurs języka angielskiego - IV edycja.
 • Kurs języka angielskiego - IV edycja. Kurs języka angielskiego - IV edycja
 • Ostatnia zmiana 17.04.2023 przez Dział Projektów Pomocowych

  Kurs języka angielskiego - IV edycja

  •  WYNIKI REKRUTACJI (pdf, 484KB)

    

   W ramach realizacji projektu pn. „Mamy POWER – inwestujemy w kompetencje regionu”,

   współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

   w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

    

   ZAPRASZAMY:

    

   W ramach realizacji projektu pn. „Mamy POWER – inwestujemy w kompetencje regionu”, Zadanie 2. Rozwój kompetencji studentów - Zajęcia warsztatowe realizowane w zespole interdyscyplinarnym (III edycja) zapraszamy:

   STUDENTKI i STUDENTÓW V i VI roku

   KIERUNKU LEKARSKIEGO

   do udziału w bezpłatnym Kursie języka angielskiego

   z elementami języka medycznego

    

   Szkolenie: „Język angielski z elementami języka medycznego” - IV edycja

   Kto: studenci V i VI roku kierunku lekarskiego

   Limit osób: 30 osób (3 grupy o zróżnicowanym poziomie wiedzy: B1, B2 i C1).

   Liczba godzin: 60 godz. dydaktycznych

   Organizator: London Academy, Białystok

   Gdzie: tryb zdalny

   Kiedy: rok akademicki 2022/ 2023

    

   UWAGA! W szkoleniu nie mogą brać udziału osoby, które skorzystały z tego kursu w ubiegłym roku!

   Po zakończeniu etapu rekrutacji konieczne będzie wypełnienie testu, który zakwalifikuje uczestnikia do odpowiedniej grupy. Link do strony z testem online zostanie rozesłany mailowo, po zakończeniu etapu rekrutacji.

    

   Rekrutacja w dniach 03 - 28 października 2022 (piątek, do godz. 12.00)

    

   O wynikach rekrutacji wszyscy uczestnicy będą poinformowani pocztą elektroniczną. Prosimy sprawdzać e-mail, w tym folder SPAM.

    

   Wypełniony formularz zgłoszeniowy plus załączniki do kryterium rekrutacji (pkt. IV w formularzu zgłoszeniowym) należy:

   - włożyć do skrzynki na dokumenty rekrutacyjne umieszczonej w holu przy Dziale Projektów Pomocowych (I piętro), ul. Kilińskiego 1, PRAWE skrzydło Pałacu Branickich, (skrzynka opróżniana jest kilka razy dziennie) .

   lub

   - złożyć w Kancelarii Ogólnej UMB na półce Działu Projektów Pomocowych, ul. Kilińskiego 1, LEWE skrzydło Pałacu Branickich, w godzinach 07:30-15:00.

   W przypadku otrzymania takiej samej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń czyli data i godzina wpłynięcia formularza zgłoszeniowego.

    

   Czyste formularze zgłoszeniowe znajdują się również na stoliku w holu przy Dziale Projektów Pomocowych (I piętro)

    

   Rozporządzenie MNiSW z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 755)

   W zakresie umiejętności absolwent (osoba, która zakończyła już naukę j. angielskiego na UMB) potrafi: D.U18. porozumiewać się z pacjentem w jednym z języków obcych na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

   Dlatego też, jeśli ktoś nie posiada certyfikatu, dyplomu lub innego dokumentu potwierdzającego wiedzę na poziomie wyższym niż B2, w poz. IV. Kryteria rekrutacji: Poziom znajomości języka angielskiego powinien wpisać "B2".

    

   Osoby do kontaktu:

   Rekrutacja: mgr Jacek Bezubik, e-mail: zpu3@umb.edu.pl, tel. 85 686-51-40

   Organizacja kursu: mgr Anna Piłaszewicz, e-mail: anna.pilaszewicz@umb.edu.pl, tel. 85 748-56-50

  •