Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Harmonogram kursu - IV edycja.
 • Harmonogram kursu - IV edycja.
 • Ostatnia zmiana 05.05.2023 przez Dział Projektów Pomocowych

  Harmonogram kursu - IV edycja

  Kurs języka angielskiego z elementami języka medycznego - IV edycja

   

  Wykonawca: LONDON ACADEMY Centrum Języków Obcych mgr Łukasz Szamreta, ul. Białówny 9/1, 15-437 Białystok

   

  Liczba uczestników: 30 studentek i studentów UMB (V i VI rok, kier. lekarski), w podziale na trzy grupy 10-osobowe

  Czas trwania: 30 spotkań dla każdej grupy po 2 godziny lekcyjne:

  Podział grup i godziny zajęć:

  Grupa 1, poziom B2   - 16.30 - 18.00 (poniedziałek-środa)

  Grupa 2, poziom B2+ - 18:00 - 19.30 (poniedziałek-środa)

  Grupa 3, poziom C1   - 17:00 - 18:30 (czwartek-piątek)

   

  Dokładne daty realizacji kursu dla:

  Grupy 1, poziom B2:

  Grudzień 2022

  Styczeń 2023

  Luty 2023

  Marzec 2023

  Kwiecień 2023

  05.12.2022

  07.12.2022

  12.12.2022

  19.12.2022

  21.12.2022

  09.01.2023

  11.01.2023

  16.01.2023

  18.01.2023

  23.01.2023

  25.01.2023

  30.01.2023

  01.02.2023

  06.02.2023

  08.02.2023

  13.02.2023

  15.02.2023

  20.02.2023

  22.02.2023

  01.03.2023

  06.03.2023

  08.03.2023

  13.03.2023

  15.03.2023

  20.03.2023

  22.03.2023

  27.03.2023

  29.03.2023

  12.04.2023

  17.04.2023

   

  Grupy 2, poziom B2+:

  Grudzień 2022

  Styczeń 2023

  Luty 2023

  Marzec 2023

  Kwiecień 2023

  05.12.2022

  07.12.2022

  12.12.2022

  19.12.2022

  21.12.2022

  09.01.2023

  11.01.2023

  16.01.2023

  18.01.2023

  23.01.2023

  25.01.2023

  30.01.2023

  01.02.2023

  06.02.2023

  08.02.2023

  13.02.2023

  15.02.2023

  20.02.2023

  22.02.2023

  01.03.2023

  06.03.2023

  08.03.2023

  13.03.2023

  15.03.2023

  20.03.2023

  22.03.2023

  27.03.2023

  29.03.2023

  12.04.2023

  17.04.2023

   

  Grupy 3, poziom C1:

  Grudzień 2022

  Styczeń 2023

  Luty 2023

  Marzec 2023

  Kwiecień 2023

  01.12.2022

  02.12.2022

  08.12.2022

  22.12.2022

  12.01.2023

  13.01.2023

  19.01.2023

  20.01.2023

  26.01.2023

  27.01.2023

  02.02.2023

  03.02.2023

  09.02.2023

  10.02.2023

  16.02.2023

  17.02.2023

  23.02.2023

  02.03.2023

  03.03.2023

  09.03.2023

  10.03.2023

  16.03.2023

  17.03.2023

  23.03.2023

  24.03.2023

  30.03.2023

  31.03.2023

  13.04.2023

  14.04.2023

  20.04.2023

   

  Lektor: mgr Łukasz Szamreta

   

  Informacje ogólne:

  1. Przed rozpoczęciem i po zakończeniu kursu każdy uczestnik zobowiązany jest do uczestnictwa w badaniu poziomu kompetencji uczestników projektu.

   

  2. Zajęcia odbywać się będą w czasie rzeczywistym (na żywo) – w podanych powyżej dniach i godzinach w formule wideokonferencji, przy użyciu bezpłatnej aplikacji SKYPE https://www.skype.com/pl/features/group-video-chat/ , którą nalezy zainstalować.

   

  3. Poza materiałami przesyłanymi online, uczestnicy otrzymają również papierowe wersje podręczników i ćwiczeń (odbiór w Biurze Projektów) oraz dostęp do zasobów platformy internetowej z dodatkowymi ćwiczeniami z zakresu słownictwa i gramatyki.

   

  4. Uczestnicy mogą konsultować się z lektorem w formie mailowej: londonacademy@wp.pl oraz – w razie potrzeby – audiowizualnej. Konsultacje mogą dotyczyć wszelkich kwestii związanych z zakresem merytorycznym kursu.

   

  5. Udział uczestnika w zajęciach będzie potwierdzany przez osobę prowadzącą zajęcia na podstawie obiektywnych danych, tj. zdalnej obecności uczestnika na zajęciach prowadzonych w formie audiowiualnej oraz danych dotyczących logowania przypisanych loginom uczestników na platformie internetowej.

   

  6. Po zakończeniu zajęć, każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu i Raport bilansu kompetencji.