Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Harmonogram zajęć - IV edycja 2022/ 2023.
 • Harmonogram zajęć - IV edycja 2022/ 2023.
 • Ostatnia zmiana 11.07.2023 przez Dział Projektów Pomocowych

  Harmonogram zajęć - IV edycja 2022/ 2023

   

  Uwaga! Zapisy na poniższe warsztaty i wizyty studyjne tylko w formie online 

  - szczegóły drogą elektroniczną

   

  W ramach Zadania 2. Rozwój kompetencji studentów - ZAJĘCIA WARSZTATOWE REALIZOWANE W ZESPOLE INTERDYSCYPLINARNYM (IV edycja) w roku akademickim 2022/ 2023 zostanie przeprowadzony również bilans kompetencji komunikacyjnych i analitycznych (ankieta online na wejściu i wyjściu z projektu) oraz zostaną zrealizowane następujące warsztaty i wizyty studyjne:

   

  1. WARSZTATY Z KOMUNIKACJI W INTERDYSCYPLINARNYM ZESPOLE (zajęcia w grupach około 12 osobowych)

  I grupa:  09 - 10 GRUDNIA 2022 (piątek: godz. 14.00 - 20.30, sobota: godz. 08.30 – 15.00) (przewidziano przerwy),

  II grupa: 13 - 14 STYCZNIA 2023 (piątek: godz. 14.00 - 20.30, sobota: godz. 08.30 - 15.00) (przewidziano przerwy).

  Miejsce warsztatów obu grup: Sala wykładowa UMB nr 208, prawe skrzydło Pałacu Branickich, I piętro

   

  2. WARSZTATY Z KOMPETENCJI ANALITYCZNYCH W INTERDYSCYPLINARNYCH GRUPACH ZAJĘCIA (zajęcia w grupach około 12 osobowych)

  I grupa:  10 - 12 LUTEGO 2023 (piątek: godz. 14.00 - 20.30 i sobota: godz. 08.30 - 15.00) (przewidziano przerwy),

  II grupa: 24 - 25 LUTEGO 2023 (piątek: godz. 14.00 - 20.30 i sobota: godz. 08.30 - 15.00) (przewidziano przerwy)

  Miejsce warsztatów obu grup: Sala wykładowa UMB nr 208, prawe skrzydło Pałacu Branickich, I piętro

   

  3. PRAKTYCZNE ZAJĘCIA W ZESPOŁACH INTERDYSCYPLINARNYCH Z UDZIAŁEM PACJENTA SYMULOWANEGO zajęcia w 8-osobowym studenckim zespole terapeutycznym (dwóch lekarzy, dwie pielęgniarki, dwóch fizjoterapeutów, dwóch farmaceutów)

  I grupa:    10 - 11 MARCA 2023 (piątek: godz. 15.00 - 20.00 i sobota: godz. 09.00 - 14.00) (przewidziano przerwy)

  II grupa:   17 - 18 MARCA 2023 (piątek: godz. 15.00 - 20.00 i sobota: godz. 09.00 - 14.00) (przewidziano przerwy)

  III grupa:  24 - 25 MARCA 2023 (piątek: godz. 15.00 - 20.00 i sobota: godz. 09.00 - 14.00) (przewidziano przerwy)

  Miejsce warsztatów trzech grup: Sala wykładowa UMB nr 208, prawe skrzydło Pałacu Branickich, I piętro

   

   4.1. WIZYTY STUDYJNE W PROJEKCIE - KRAJOWA (jeden dzień roboczy dla każdej grupy), zajęcia w 3 grupach ok. 8 osobowych

   I, II i III grupa: 21, 30 i 31 MARCA 2023, godz. 08.00 - 14.30

   Miejsce wizyty: Podlaskie Centrum Psychogeriatrii, ul. Swobodna 38 osiedle Wysoki Stoczek, wejście z boku budynku dojazd autobusami BKM: 7, 9, 17, 18, 24, 25.

   Na czas realizacji wizyty studyjnej, wszyscy studenci zostaną zwolnieni z zajęć dydaktycznych (urlopy dziekańskie)

    

   4.2. WIZYTY STUDYJNE W PROJEKCIE - ZAGRANICZNA (3 dni robocze + 2 dni na dojazd)

   I GRUPA:   17 - 21 KWIETNIA 2023

   II  GRUPA: 24 - 28 KWIETNIA 2023

   Miejsce wizyty: m.in. Comlejo Hospitalario de Navarra, Czerwony Krzyż oraz ośrodki specjalizujące się w opiece geriatrycznej w Pampelunie oraz w regionie Navarra w Hiszpanii.

   Podróż: przejazdy autokarowe i lotnicze -

   Na czas realizacji wizyty studyjnej, wszyscy studenci zostaną zwolnieni z zajęć dydaktycznych (urlopy dziekańskie)


   Zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW w sprawie zagranicznych wyjazdów szkoleniowych - w budżecie Projektu zaplanowano przyznanie każdemu z Państwu BEZZWROTNE stypendium na pokrycie kosztów zakwaterowania i utrzymania w kwocie 50 euro za każdy dzień pobytu za granicą, liczone od godziny wylotu samolotu z Polski do godziny przylotu do Polski (przyznane stypendium wynosi od 229,67 euro), z którego nie trzeba będzie się rozliczać). W związku z przyznanym stypendium, należy we własnym zakresie dokonać rezerwacji i zakupu noclegów (4 doby) w Pampelunie w zadeklarowanym wcześniej terminie.
    

   Studenci mają zapewniony BEZPŁATNY transport w obie strony (imienne bilety autobusowe Białystok-Warszawa-Białystok, lotnicze Warszawa-Bilbao (Hiszpania)-Warszawa i lokalny hiszpański przewoźnik na trasie Bilbao-Pampeluna-Bilbao - wykonawca usługi transportowej: firma BIACOMEX.

   UWAGA! Budżet projektu nie zawiera dodatkowych środków na zagraniczne ubezpieczenie NNW. W związku z tym, osoby nie ubezpieczone w ramach prywatnego ubezpieczenia wykupionego na UMB są zobowiązane we własnym zakresie lub w grupach dokonać samodzielnie ubezpieczenia NNW.

   W ub. edycji projektu Biuro Projektu pośredniczyło w zakupie Polisy NNW w firmie InterRisk. Koszt Polisy na 5 dni w ub. roku wynosił 16 zł od każdego uczestnika.

   Wnioski wyjazdowe będą realizowane przez Dział Współpracy Międzynarodowej, w tej sprawie będzie odrębny mail bliżej terminu wyjazdu.

   UDZIAŁ WE WSZYSTKICH ZAJĘCIACH JEST OBOWIĄZKOWY.