Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Narodowe Centrum Nauki .