Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej.