Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Koło Naukowe.
 • Ostatnia zmiana 23.11.2023 przez Centrum Medycyny Regeneracyjnej

  Koło Naukowe

  Studenckie Koło Naukowe przy Centrum Medycyny Regeneracynej

   

  Opiekunowie:

  dr hab. Andrzej Eljaszewicz

  andrzej.eljaszewicz@umb.edu.pl

  dr Marlena Tynecka

  marlena.tynecka@umb.edu.pl

   

  Członkowie:

  1.     Bartosz Hanczaruk, lekarski V rok- Przewodniczący

  38701@student.umb.edu.pl

  2.     Sylwia Księżak, lekarski V rok

  3.     Aleksandra Roszko, analityka medyczna III rok

  4.     Barbara Rowińska, analityka medyczna III rok

  5.     Aleksandra Skorochodzka, analityka medyczna III rok

   

  Profil działalności naukowej i badawczo-rozwojowej:

        1. Ocena wpływu podania oraz zrozumienie mechanizmów immunosupresyjnego działania mezenychmalnych komórek macierzystych oraz elementów ich sekretomu w zapaleniu dolnych dróg oddechowych

        2. Zrozumienie mechanizmów molekularnych leżących u podstaw remodelingu dróg oddechowych 

        3. Zrozumienie mechanizmów wytrenowanej odporności i/lub tolerancji immunologicznej w przebiegu alergii, astmy oraz alergenowo swoistych immunoterapii

        4. Rozwój acelularnych matryc skórnych jako innowacyjnej strategii leczenia trudno gojących się ran, w tym stopy cukrzycowej

   

  Wykorzystywane metody i techniki badawcze:

  1.     Hodowle komórkowe (linie komórkowe, komórki pierwotne)

  2.     Testy czynnościowe in vitro

  3.     Eksperymentalne modele mysie (astma, gojenie się ran)

  4.     Ilościowy PCR (qPCR)

  5.     Testy immunoenzymatyczne (ELISA)

  6.     Wieloparametryczna cytometria przepływowa i sortowanie komórek

  7.     Western Blot

  8.     Multiplexowe analizy białek

  9.     Barwienia histochemiczne, immunohistochemicze

  10.  Barwienia fluorescencyjne, mikroskopia fluorescencyjna i konfokalna

  11.  Analizy bioinformatyczne danych wielkoskalowych z wykorzystaniem KEGG, GO, STRING, IPA, itp.

   

  Projekty:

  1.     W trakcie realizacji:

  ·      „Innowacyjna metoda leczenia ciężko gojących się ran cukrzycowych - poznanie mechanizmów działania w modelach przedklinicznych” - Studenckie koła naukowe tworzą innowacje, Ministerstwo Edukacji i Nauki, kwota dofinansowania: 70 000 PLN

  2.     Zrealizowane:

  ·       Analiza efektów i mechanizmów działania mezenchymalnych komórek macierzystych w przedklinicznych modelach astmy z wykorzystaniem narzędzi bioinformatycznych jako strategia poznania nowych uchwytów terapeutycznych - udział studentów w międzynarodowych konferencjach naukowych z zakresu alergologii, immunologii i analiz wielkoskalowych” - „Najlepsi z Najlepszych 4.0!”, Ministerstwo Edukacji i Nauki

  ·    „Analizy wielkoskalowe oraz ich integracja drogą do dynamicznego rozwoju badań biomedycznych – udział studentów kierunku biostatystyka w międzynarodowych konferencjach naukowych z zakresu nauk medycznych, analiz wielkoskalowych i wykorzystania baz bioinformatycznych”- Najlepsi z Najlepszych 4.0!”, Ministerstwo Edukacji i Nauki

   

  Ważniejsze osiągniecia i nagrody aktualnych członków Koła:

  ·      I miejsce w konkursie Polskiego Towarzystwa Alergologicznego dla osób prezentujących swoje prace z zakresu alergologii podczas kongresów, konferencji i innych wydarzeń organizowanych przez Studenckie Towarzystwa Naukowe za pracę „Dysregulation of MMPs and TIMPs in house dust miteinduced experimental asthma”, Bartosz Hanczaruk

  ·      II miejsce podczas 17th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists; 17th BIMC; z pracą „Dysregulation of MMPs and TIMPs in house dust miteinduced experimental asthma”, Bartosz Hanczaruk

  ·      III miejsce podczas 16th BIMC, Bialystok International Medical Congress for Young Scientists; z pracą “Evaluation of the anti-inflammatory effect of monocarbonyl analogs of curcumin on PMA-IO-induced lymphocytes”, Sylwia Księżak

  ·      II miejsce podczas 15th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists; z pracą “Analysis of whole lung transcriptomic profiles of neutrophilic and eosinophilic inflammation after mesenchymal stem cell administration”, Sylwia Księżak

  ·      III miejsce podczas II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Jesień immunologiczna”; z pracą „Anti-inflammatory activity of monocarbonyl analogs of curcumin based on the pseudopelletierine scaffold”, Sylwia Księżak

  ·      Kwalifikacja prac do prezentacji podczas: EAACI 2023 Hybrid Congress, EAACI Winter School 2023