• Ostatnia zmiana 30.11.2016 przez Zakład Medycyny Wieku Rozwojowego i Pielęgniarstwa Pediatrycznego

  Nauka

   

  Działaność naukowa 

   

   

  • wybrane zagadnienia alergii i nietolerancji pokarmowej u dzieci i młodzieży
  • współczesne problemy choroby trzewnej wieku rozwojowego
  • ocena morfologiczna błony śluzowej przewodu pokarmowego w alergii/nietolerancji pokarmowej u dzieci
  • badania epidemiologiczne i kliniczne zakażenia Helicobacter pylori u dzieci
  • badania rodzinnego zakażenia Helicobacter pylori w populacji regionu Polski północno-wschodniej
  • ocena morfologiczna, immunohistochemiczna i biochemiczna błony śluzowej żołądka i dwunastnicy u dzieci zakażonych Helicobacter pylori
  • badania molekularno-genetyczne w zakażeniu Helicobacter pylori
  • procesy apoptozy w zakażeniu Helicobacter pylori
  • aspekty immunologiczne chorób wieku rozwojowego
  • ocena stanu odżywienia populacji wieku rozwojowego na Podlasiu
  • badanie wpływu czynników środowiskowych na stan odżywienia dzieci i młodzieży województwa podlaskiego
  • ocena występowania zjawisk ryzykownych u dzieci i młodzieży z różnych środowisk społecznych województwa podlaskiego