• Ostatnia zmiana 29.11.2017 przez Zakład Radiologii Dziecięcej

    Nauka


    Działalność naukowo- badawcza

     

    • Pracownicy Zakładu Radiologii Dziecięcej uczestniczą w zjazdach, sympozjach i konferencjach krajowych jak i za granicą Polski. Prowadzona jest działalność naukowa, obejmująca: ocenę wolumetryczną mózgu- płatów czołowych, skroniowych oraz móżdżku w przezciemiączkowym badaniu ultrasonograficznym 3D u dzieci z chorobą Downa