• Ostatnia zmiana 25.01.2019 przez Zakład Fonoaudiologii Klinicznej i Logopedii

  O Zakładzie

  Kierownik:

  Prof. dr hab. n. med. Bożena Kosztyła-Hojna
  Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Audiologii i Foniatrii przy Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku

  Dane kontaktowe:

  ul. Szpitalna 37
  15-295 Białystok
  tel.: (85) 748 56 52

  e-mail: fono@umb.edu.pl

   

   

  Zakład Fonoaudiologii Klinicznej i Logopedii UMB istnieje od 2008 roku (Uchwała Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Nr 39/08). Prowadzimy kształcenie studentów na unikatowym w kraju kierunku studiów – Logopedia z Fonoaudiologią, na studiach stacjonarnych I° i II° o profilu praktycznym. Byliśmy pionierami w zakresie kształcenia studentów w wymiarze klinicznym i jako jedyni w kraju kształcimy studentów na II° studiów stacjonarnych.

  Absolwenci naszego kierunku uzyskują tytuł magistra i zawód audiofonologa (Nr 229401) oraz logopedy (Nr 229402) według Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07.08.2014 w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. poz. 1145).

  Absolwenci studiów kierunku Logopedia z Fonoaudiologią posiadają wiedzę  i umiejętności praktyczne w zakresie diagnostyki i prowadzenia procesu terapeutycznego u chorych z zaburzeniami głosu, mowy i słuchu, co umożliwia podjęcie pracy w placówkach oświatowych: przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja, placówkach służby zdrowia, poradniach logopedycznych, audiologicznych i zakładach protetycznych.

  Zakład Fonoaudiologii Klinicznej i Logopedii UMB jest jedyną placówką w kraju zajmującą się kompleksową, obiektywną diagnostyką zaburzeń głosu i mowy w oparciu o unikatową technikę szybkiego filmu w sekwencji cyfrowej High Speed Digital Imaging (HSDI), aparatura trzecia w Europie, z użyciem kamery High Speed (HS), pozwalającą na wykonanie 4000 zdjęć na sekundę, f. Wolf. Umożliwia to jednoznaczną ocenę rzeczywistych drgań fałdów głosowych, od których zależy jakość głosu. Ponadto obiektywna ocena głosu jest wykonywana w oparciu o uznany i od kilku lat istniejący na rynku polskim program Diagnoscope Specjalista f. DiagNova Technologies. Wynikiem prowadzonych badań naukowych oceny jakości głosu i mowy w aspekcie foniatrycznym, akustycznym oraz logopedycznym są liczne publikacje pracowników Zakładu Fonoaudiologii Klinicznej i Logopedii UMB.

  W Zakładzie Fonoaudiologii Klinicznej i Logopedii UMB pracuje wyspecjalizowana kadra foniatrów, audiologów, otolaryngologów, logopedów, językoznawców i specjalista z zakresu inżynierii biomedycznej, czynnie uczestnicząca w klinicznej ocenie, terapii i rehabilitacji pacjentów z zaburzeniami głosu o podłożu czynnościowym i organicznym, zawodowym, psychogennym, hormonalnym, w schorzeniach ogólnoustrojowych oraz chorych z  zaburzeniami mowy i słuchu o różnorodnej etiologii.

  Współpracujemy z wieloma placówkami naukowymi i kulturalno-oświatowymi, m. in.: Politechnika Białostocka, Uniwersytet w Białymstoku, Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza, Europejskie Centrum Sztuki Opera i Filharmonia Podlaska, Białostockie Studio Piosenki Jerzego Tomzika, ACS Słuchmed, Audiofon itp.