• Ostatnia zmiana 10.10.2019 przez Zakład Fonoaudiologii Klinicznej i Logopedii

  Dydaktyka

   

  Kształcenie studentów:

   

  • V Rok – Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim
  • I, II, III, IV, V Rok – Kierunek Logopedia z Fonoaudiologią / studia licencjackie,
  • III Rok – Kierunek Elektroradiologia / studia licencjackie,
  • I  Rok – Kierunek Elektroradiologia/ studia magisterskie uzupełniające stacjonarne,
  • I  Rok – Kierunek Elektroradiologia/ studia magisterskie uzupełniające niestacjonarne,
  • II Rok - Kierunek Fizjoterapia/ studia jednolite magisterskie stacjonarne
  • II Rok - Kierunek Fizjoterapia/ studia jednolite magisterskie niestacjonarne
  • II Rok – Kierunek Fizjoterapia / studia magisterskie uzupełniające stacjonarne,
  • II Rok – Kierunek Fizjoterapia / studia magisterskie uzupełniające niestacjonarne


  Kształcenie podyplomowe w zakresie foniatrii i audiologii

   

  Zakres działalności dydaktycznej

  • Podstawy Akustyki
  • Anatomia, fizjologia i patologia narządu słuchu i równowagi
  • Diagnostyka elektromedyczna narządu słuchu
  • Foniatria
  • Patologia głosu i mowy
  • Emisja głosu
  • Elementy nauki o języku z morfologią i składnią języka polskiego
  • Fonologia i fonetyka współczesnego języka polskiego
  • Metody diagnozy i terapii jąkania i mowy bezładnej
  • Surdologopedia
  • Diagnostyka i terapia dysfonii porażennych
  • Rehabilitacja foniatryczna i logopedyczna pacjentów głuchych i głęboko niedosłyszących leczonych z zastosowaniem implantu ślimakowego