Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Tematyka ćwiczeń.
 • Ostatnia zmiana 04.10.2021 przez Zakład Protetyki Stomatologicznej

  Tematyka ćwiczeń

  1. Organizacja pracowni i sali klinicznej. Współczesne wymagania stawiane gabinetom stomatologicznym oraz pracowniom dentystycznym. Współpraca między lekarzem a pracownią dentystyczną. Pokazanie wyposażenia sali klinicznej oraz sterylizacji (90 min) 

  I Część praktyczna Zakład Technik Dentystycznych UMB: Pokazanie wyposażenia pracowni(45 min)

  2.Materiały wyciskowe – podział, wymagania stawiane masom wyciskowym. Charakterystyka mas: alginatowych, agarowych. Rodzaje wycisków i instrumentarium. Cechy dobrego wycisku. Przyczyny niedokładności wycisków.  Zarabianie mas i pobieranie wycisków omawianymi masami(135 min) 

  3.Materiały wyciskowe – podział, wymagania stawiane masom wyciskowym. Charakterystyka mas: silikonów A, C, polieterów, past wyciskowych, wosków wyciskowych. Metody dezynfekcji wycisków.  Zarabianie mas i pobieranie wycisków omawianymi masami (135 min) 

  4. I kolokwium 45 min

  5.Gipsy – skład, właściwości, rodzaje, zastosowanie. Woski dentystyczne – skład, właściwości, zastosowanie(90 min)

  II Część praktyczna Zakład Technik Dentystycznych UMB: Zarabianie gipsów i odlewanie modeli gipsowych(45 min)

  6.Tworzywa akrylowe polimeryzowane termicznie, – rodzaje, skład, właściwości, zastosowanie. Sposoby zamiany wosku na akryl.(135 min)

  7.Tworzywa akrylowe szybkopolimeryzujące, elastyfikowane – rodzaje, skład, właściwości, zastosowanie (90 min) 

  III Część praktyczna Zakład Technik Dentystycznych UMB: Sporządzenie formy polimeryzacyjnej i zamiana wosku na akryl(45 min)

  8. II kolokwium 45 min 

  9. Stopy: nisko- średnio- i wysokotopliwe. Tytan. Galwanoforming.(90 min) 

  IV Część praktyczna Zakład Technik Dentystycznych UMB: Technologie przetwarzania metali (45 min)

  10.Masy osłaniające. Materiały do obróbki protez zębowych (materiały ścierne i polerownicze). Materiały izolacyjne. Elektropolerowanie.(90 min)

  V Część praktyczna Zakład Technik Dentystycznych UMB: : Metody obróbki elementów wykonanych z tworzywa akrylowego i stopów metali( 45 min)

  11. Cementy-rodzaje, skład, właściwości, zastosowanie. Technika cementowania uzupełnień protetycznych. (135 min) 

  12. III kolokwium 45 min

  13.Porcelana - skład, właściwości, zastosowanie. Etapy procesu wypalania. Konstrukcje na podbudowie szkieletu metalowego. Mechanizmy łączenia porcelany z metalem.(90 min) 

  VI Część praktyczna Zakład Technik Dentystycznych UMB: Technologia licowania metali(porcelana, akryl, kompozyt)(45 min)

  14.Porcelana – systemy jednolicie ceramiczne(IPS e-max, In-ceram Alumina), systemy CAD/CAM (Kavo Everest, Cerec, Lava) - prezentacja wymienionych systemów przez studentów w formie prezentacji. Dyskusja.(135 min)