Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej.