• Ostatnia zmiana 30.03.2012 przez Administrator UMB

  Nauka


  Tematyka naukowo-badawcza


  • kształtowanie się opieki zdrowotnej na Białostocczyźnie
  • dzieje szpitalnictwa w północno-wschodniej Polsce oraz na Kresach Wschodnich
  • polskie lecznictwo uzdrowiskowe
  • medycyna ludowa