Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Warsztaty z przygotowania dokumentów aplikacyjnych.
 • Warsztaty z przygotowania dokumentów aplikacyjnych.
 • Ostatnia zmiana 06.10.2015 przez Administrator UMB

  Warsztaty z przygotowania dokumentów aplikacyjnych

   

  Termin: 06.03.2013 r.

  Godzina: 12:30-15:00

  Miejsce: Pałac Branickich, sala 24 (przy szatni)

  Grupa docelowa: Studenci i Absolwenci Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

  Prowadzący: Dorota Bujnowska - doradca zawodowy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku

  Program:

  • zasady przygotowania CV i listu motywacyjnego
  • najczęstsze błędy popełniane przy sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych
  • rodzaje CV i ich zastosowanie
  • zasady przygotowania i wykorzystania Video CV

  Udział: bezpłatny

  Liczba miejsc: ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń

  Zapisy: należy zgłosić swój udział poprzez przesłanie e-maila na adres: bk@umb.edu.pl z podaniem tematu i daty warsztatów, imienia, nazwiska, wydziału, kierunku i roku studiów oraz telefonu kontaktowego.