Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Spotkanie Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w dniu 22.02.2013 r..