Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. GRUDZIEŃ.
 • Ostatnia zmiana 01.02.2017 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

  GRUDZIEŃ

  • 18 grudnia 2012Senat UMB, na którym podjęto uchwałę w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego  w Białymstoku określających zasady tworzenia planów i programów studiów podyplomowych (Uchwała nr 108/12 Senatu UMB)

  • 17 grudnia 2012 – spotkanie Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia – w sprawie ankiet i Regulaminu Pracy Uczelnianego Zespołu oraz Wydziałowych Zespołów

  • 12 grudnia 2012Rada Wydziału Lekarskiego,  na której powołano skład osobowy  Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia
    

  • 11 grudnia 2012 – udział prof. dr hab. Barbary Mroczko i mgr Doroty Bayer w konferencji „Zasady i kryteria akredytacji uczelni po wejściu w życie KRK” (program konferencji)

  • 10 grudnia 2012 – spotkanie prof. dr hab. Barbary Mroczko z przewodniczącymi Wydziałowych Zespołów ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB oraz przewodniczącymi Samorządu Studentów i Doktorantów w sprawie przedyskutowania wzorów ankiet studenckich i doktoranckich

  • 06 grudnia 2012 – spotkanie prof. dr hab. Barbary Mroczko z Dziekanem Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim -  prof. dr hab. Iriną Kowalską oraz prof. dr hab. Bożeną Sobkowicz – przewodniczącą Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w celu przedstawienia zaleceń UZds.ZiDJK odnośnie struktury Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Lekarskim

  • 03 grudnia 2012powołanie składu Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB zgodnego z Uchwałą Senatu 102/2012 z dnia 19 listopada 2012

  • listopad 2012 / styczeń 2013 – prace nad: 1) Regulaminem Działania Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB, 2) Regulaminem ankietyzacji zajęć dydaktycznych oraz systemu opieki dydaktycznej i naukowej nad studentami, doktorantami i uczestnikami studiów podyplomowych UMB, 3) Wzorami ankiet zajęć dydaktycznych (ćwiczeń, seminariów, wykładów) oraz systemu opieki dydaktycznej i naukowej nad studentami, doktorantami i uczestnikami studiów podyplomowych