Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. LISTOPAD.
 • Ostatnia zmiana 01.02.2017 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

  LISTOPAD

  • 29 listopada 2012WF – Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, na której powołano skład osobowy Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia
    

  • 28 listopada 2012WL  - wystąpienie  prof. dr hab. Barbary Mroczko  na posiedzeniu Rady Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim  w sprawie Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w UMB, jego struktury, składu oraz zadań   
    

  • 27 listopada 2012 – spotkanie prof. dr hab. Barbary Mroczko z Dziekanem Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej - prof. dr hab. Elżbietą Skrzydlewską w sprawie jakości kształcenia
    

  • 26 listopada 2012 – spotkanie prof. dr hab. Barbary Mroczko z Dziekanem Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim  - prof. dr hab. Iriną Kowalską oraz z mgr Justyną Kurcewicz – Kierownik Dziekanatu Wydziału Lekarskiego i przedstawienie propozycji struktur Wydziałowych Zespołów oraz omówienie zasad powoływania ich członków wraz z przedstawicielami interesariuszy zewnętrznych
    

  • 26 listopada 2012WNoZ  - wystąpienie prof. dr hab. Barbary Mroczko na posiedzeniu Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu  w sprawie Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w UMB, jego struktury, składu oraz zadań i  powołanie składu osobowego Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia
    

  • 22 listopada 2012 – spotkanie prof. dr hab. Barbary Mroczko z Dziekanem Wydziału Nauk o Zdrowiu -  prof. dr hab. Jerzym Sławomirem Terlikowskim i przedstawienie propozycji struktur Wydziałowych Zespołów oraz omówienie zasad powoływania ich członków wraz z przedstawicielami interesariuszy zewnętrznych
    

  • 19 listopada 2012  – wystąpienie prof. dr hab. Barbary Mroczko  na posiedzeniu Senatu UMB. Podjęcie przez Senat Uchwały nr 102/2012 w sprawie zmiany Uchwały nr 4/2012  w sprawie wprowadzenia „Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku”
    

  • 6 listopada 2012 – zebranie Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia – dyskusja nad projektem zmiany Uchwały 4/12 Senatu UMB oraz propozycjami działań naprawczych
    

  • listopad 2012 / styczeń 2013 – prace nad: 1) Regulaminem Działania Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB, 2) Regulaminem ankietyzacji zajęć dydaktycznych oraz systemu opieki dydaktycznej i naukowej nad studentami, doktorantami i uczestnikami studiów podyplomowych UMB, 3) Wzorami ankiet zajęć dydaktycznych (ćwiczeń, seminariów, wykładów) oraz systemu opieki dydaktycznej i naukowej nad studentami, doktorantami i uczestnikami studiów podyplomowych