Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Spotkanie informacyjne ze studentami i doktorantami Wydziału Nauk o Zdrowiu w dniu 12.03.2013 r..