Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Warsztaty z przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Warsztaty z przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Ostatnia zmiana 06.10.2015 przez Administrator UMB

  Warsztaty z przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej

   

  Termin: 08.05.2013 r.
  Godzina: 12:30 - 14:30
  Miejsce: Pałac Branickich, sala 24 (przy szatni)
  Grupa docelowa: Studenci i Absolwenci Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
  Prowadzący: Dorota Bujnowska - doradca zawodowy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku
  Program warsztatów:
  •    cel rozmowy kwalifikacyjnej
  •    komunikacja na rozmowie z pracodawcą
  •    znaczenie „pierwszego wrażenia”
  •    komunikacja werbalna i niewerbalna
  •    analiza najczęściej zadawanych pytań kandydatom podczas rozmowy kwalifikacyjnej
  •    błędy popełniane podczas rozmowy z pracodawcą
  Udział: bezpłatny
  Liczba miejsc: ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń
  Zapisy: należy zgłosić swój udział poprzez przesłanie e-maila na adres: bk@umb.edu.pl z podaniem tematu i daty warsztatów, imienia, nazwiska, wydziału, kierunku i roku studiów oraz telefonu kontaktowego.