Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Warsztaty z asertywności 24.04.2013.
  • Ostatnia zmiana 25.05.2015 przez Biuro Karier

    Warsztaty z asertywności 24.04.2013