Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Warsztaty z przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej 08.05.2013.
  • Ostatnia zmiana 25.05.2015 przez Biuro Karier

    Warsztaty z przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej 08.05.2013