Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. MAJ.
 • Ostatnia zmiana 01.02.2017 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

  MAJ

  • 29 maja 2013 r.  WNoZ - spotkanie pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia -  prof. dr hab. Barbary Mroczko oraz pracownika Biura ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia – mgr Doroty Bayer z Przewodniczącą Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk o Zdrowiu - prof. dr hab. Hanną Bachórzewską-Gajewską w sprawie pisma Prorektora ds. Studenckich, dotyczącego kierunku Logopedia z Fonoaudiologią.
    
  • 28 maja 2013 r. - Senat UMB (wystąpienie prof. dr hab. Barbary Mroczko w sprawie zatwierdzenia raportu z przeglądu jakości kształcenia w UMB za rok akademicki 2011/2012, zatwierdzenie kryteriów kwalifikacyjnych przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim UMB za rok 2012, zmiany w Uchwale Senatu nr 46/2012 z dnia 31.05.2012r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na poszczególne kierunki studiów Wydziału Lekarskiego, zmiany w Uchwale Senatu 58/2012 z dnia 28.06.2012r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na studia doktoranckie Wydziału Nauk o Zdrowiu)
    
  • 24 maja 2013 r. - WF -  Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej (ustalenie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2014/2015, uchwalenie Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego na Środowiskowe Studia Doktoranckie w Języku Angielskim w roku akademickim 2013/2014, uchwalenie planów i programów kształcenia na kierunkach: Analityka Medyczna, Farmacja, Kosmetologia, uchwalenie planów i programów  studiów doktoranckich)
    
  • 22 maja 2013 r. WL - udział pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia -  prof. dr hab. Barbary Mroczko oraz mgr Doroty Bayer  w posiedzeniu grupy roboczej kierunku lekarskiego  - Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim (weryfikacja efektów kształcenia)
    
  • 22 maja 2013 r. – spotkanie pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia -  prof. dr hab. Barbary Mroczko oraz pracownika Biura ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia – mgr Doroty Bayer z Prorektorem ds. Studenckich – prof. dr hab. Adrianem Chabowski, w celu konsultacji raportu podsumowującego z przeglądu jakości kształcenia za rok akademicki 2011/2012
    
  • 22 maja 2013 r.WL - Rada Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim  (ustalenie regulaminu egzaminu wstępnego na I rok studiów na kierunku lekarskim, lekarsko-dentystycznym, techniki dentystyczne w roku akademickim 2013/2014, ustalenie warunków i trybu przyjęć na studia w roku akademickim 2014/2015, zatwierdzenie planów i programów studiów na rok akademicki 2013/2014, zatwierdzenie programu studiów doktoranckich na rok akademicki 2013/2014, zatwierdzenie Regulaminu Praktyk, procedury monitorowania praktyk oraz wzoru ankiety oceny praktyk)
    
  • 20 maja 2013 r. - WNoZ - Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu (zatwierdzenie Regulaminów egzaminów wstępnych na rok akademicki 2013/2014, zatwierdzenie warunków i trybu przyjęć na studia na rok akademicki 2014/2015)
    
  • 13 maja 2013 r. – WL - spotkanie Pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB - prof. dr hab. Barbary Mroczko i mgr Doroty Bayer z Dziekanem Wydziału Lekarskiego  z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim - prof. dr hab. Iriną Kowalską, w celu przedstawienia proponowanych działań doskonalących jakość kształcenia w UMB oraz omówienia zasad przygotowania na Radę Wydziału dokumentacji dotyczącej monitorowania praktyk

   

  • 08 maja 2013 r. –  WNoZ - spotkanie Pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB -  prof. dr hab. Barbary Mroczko i mgr Doroty Bayer z Dziekanem Wydziału Nauk o Zdrowiu - prof. dr hab. Sławomirem J. Terlikowskim, w celu przedstawienia proponowanych działań doskonalących jakość kształcenia w UMB