Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. CZERWIEC.
 • Ostatnia zmiana 01.02.2017 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

  CZERWIEC

  •  27 czerwca 2013 r. – WL – spotkanie pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia -  prof. dr hab. Barbary Mroczko, Prorektora ds. Studenckich Adriana Chabowskiego oraz pracownika Biura ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia – mgr Doroty Bayer z Dziekanem Wydziału Lekarskiego – prof. dr hab. Iriną Kowalską w  sprawie cyklów kształcenia, oceny efektów kształcenia i wzorów sylabusa 

   

  • 27 czerwca 2013 r.Senat UMB (zmiana Uchwały Senatu nr 46/2012 w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na poszczególne kierunki studiów Wydziału Lekarskiego, zmiana Uchwały Senatu nr 57/2012 w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na studia doktoranckie Wydziału Lekarskiego, zatwierdzenie efektów kształcenia Środowiskowych Studiów Doktoranckich w Języku Angielskim,  utworzenie studiów podyplomowych Bezpieczeństwo żywności i suplementów diety na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, utworzenie studiów podyplomowych Kosmetologia - pielęgnacja zdrowia i urody na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej)

   

  • 26 czerwca 2013 r. - WL - Rada Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim (podjęcie Uchwały w sprawie  zatwierdzenia efektów kształcenia, planu i programu Środowiskowych Studiów Doktoranckich w Języku Angielskim,
   zmiana Uchwały Rady Wydziału nr 155/13 w sprawie utworzenia Środowiskowych Studiów Doktoranckich w Języku Angielskim)

   

  • 26 czerwca 2013 r.WF – Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej (utworzenie na Wydziale studiów podyplomowych na kierunkach: bezpieczeństwo żywności i suplementy diety oraz Kosmetologia – pielęgnacja zdrowia i urody; uchwalenie planów i programów   studiów na Środowiskowych Studiach Doktoranckich w Języku Angielskim)

   

  • 24 czerwca 2013 r.  - WNoZ - Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu (zatwierdzenie planów nauczania na kierunkach pielęgniarstwo, położnictwo, zdrowie publiczne, dietetyka, ratownictwo medyczne, fizjologia, elektroradiologia, logopedia z fonoaudiologią na rok akademicki 2013/2014)

   

  • 20 czerwca 2013 r.udział Prorektora ds. Studenckich - prof. dr hab. Adriana Chabowskiego w  seminarium bolońskim dla Prorektorów ds. Kształcenia "Uczelnie wobec wyzwań wdrażania KRK i uczenia się przez całe życie" (http://www.ekspercibolonscy.org.pl/prezentacje)

   

  • 17 czerwca 2013 r. WnoZ – Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu (zatwierdzenie tematów prac licencjackich i magisterskich na rok akademicki 2013/2014, zmiana planu studiów doktoranckich dla cyklu kształcenia rozpoczętego w roku akademickim 2012/2013 oraz zmiana planu studiów doktoranckich dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2013/2014).
    
  • 12 czerwca 2013 r. - WL - spotkanie pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia -  prof. dr hab. Barbary Mroczko oraz pracownika Biura ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia – mgr Doroty Bayer z koordynatorem grupy roboczej kierunku lekarskiego oddział English Division Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Lekarskim  – dr hab. Anną Tomaszuk –Kazberuk, w sprawie ankiet dla kierunku lekarskiego oddział English Division,