• Ostatnia zmiana 20.03.2018 przez Zakład Diagnostyki Chorób Neurozwyrodnieniowych

    Prof. dr hab. n. med. Barbara Mroczko

    Profesor zwyczajny, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (UMB);

     

    Naukowiec, lekarz, profesor zwyczajny. Kierownik Zakładu Diagnostyki Chorób Neurozwyrodnieniowych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (UMB). Pełnomocnik Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB. Koordynator obszaru tematycznego „Choroby neurodegeneracyjne” w ramach Centrum Badań Innowacyjnych mającego status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW). Koordynator w UMB projektu JPND Research BiomarkAPD. Przewodnicząca Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB.

    Dorobek naukowy Prof. Barbary Mroczko obejmuje 174 publikacji naukowych oraz 138 doniesień zjazdowych. Łączny IF: 298, punkty MNiSW: 2743, a indeks Hirscha: 24.