Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. PAŹDZIERNIK.
 • PAŹDZIERNIK. Pałac Branickich. Widok z bramy wjazdowej. Logotyp 65 lat Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
 • Ostatnia zmiana 01.02.2017 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

  PAŹDZIERNIK

   

  • 31 października 2013 r. - WF - Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej (zmiana planów i programów studiów doktoranckich na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, zmiana Uchwały RW nr 72/13 w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia, planu i programu Środowiskowych Studiów Doktoranckich w Języku Angielskim na rok akademicki 2013/2014)

   

  • 28 października 2013 r. - Raport z przeglądu Zasobów Biblioteki UMB wspomagających proces kształcenia za rok akademicki 2012/2013

   

  • 28 października 2013 r. - zebranie Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

   

  • 28 października 2013 r. - udział Pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB - prof. dr hab. Barbary Mroczko w pierwszym "DocDay" Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

   

  • 24 października 2013 r. - WL - raport końcowy Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia z przeglądu jakości kształcenia na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim  za rok akademicki 2012/2013

   

  • 23 października 2013 r. - WL - Rada Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim (zmiana Uchwały nr 451/12 w sprawie powołania Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia, zmiana Uchwały Rady Wydziału nr 162/12 i 191/13 w sprawie zatwierdzenia planów i programów studiów)

   

  • 21 października 2013 r. - WNoZ - Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu (wykaz placówek do realizacji praktyk zawodowych na rok akademicki 2013/2014, sprawa zmian w Wydziałowych Komisjach Dziekańskich)

   

  • 14 października 2013 r. - spotkanie pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB - prof. dr hab. Barbary Mroczko z Prorektorem ds. Studenckich - prof. dr hab. Adrianem Chabowskim, Dziekanami poszczególnych Wydziałów,  Kierownikami Studiów Doktoranckich, przedstawicielami studentów i doktorantów w sprawie realizacji działań doskonalących wynikających z Uchwały Senatu UMB nr 50/2013