Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. LISTOPAD.
 • LISTOPAD. Pałac Branickich. Widok z bramy wjazdowej. Logotyp 65 lat Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
 • Ostatnia zmiana 01.02.2017 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

  LISTOPAD

   

   

  • 29 listopada 2013 r. – posiedzenie Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB (zatwierdzenie raportu z przeglądu jakości kształcenia w UMB za rok akademicki 2012/2013)

   

  •  25 listopada 2013 r. -  WNoZ – Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu (sprawa zmian w Wydziałowym Zespole ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia, sprawa zmian w Wydziałowej Komisji ds. Programów Nauczania i Praktyk Zawodowych, sprawa zmian  planów nauczania w roku akademickim 2013/2014)

   

  • 20 listopada 2013 r. – WL -  Rada Wydziału Lekarskiego (zmiana Uchwały w sprawie powołania Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia, sprawozdanie Kierownika Studiów Doktoranckich)

   

  • 15 listopada 2013 r. – losowanie loginów, spośród studentów biorących udział w ankietyzacji (po jednym z każdego Wydziału), w celu wręczenia cennej nagrody rzeczowej

    Galeria

   

  • 12 listopada 2013 r. - Raport Kanclerza UMB z przeglądu wyposażenia wspomagającego proces kształcenia

   

  • 12 listopada 2013 r. - Senat UMB (zmiana uchwały Senatu nr 52/2013 z dnia 28.05.2013 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na poszczególne kierunki studiów Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, stanowisko Senatu w sprawie przeprowadzenia okresowej oceny nauczycieli akademickich za lata 2011-2012)

    

  • 07 listopada 2013 r. - WF - Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej (zmiana planów i programów studiów doktoranckich, zmiana Uchwały RW nr 72/13 w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia, planu i programu Środowiskowych Studiów Doktoranckich w Języku Angielskim, zmiana Regulaminu realizacji prac dyplomowych)

   

  • 06 listopada 2013 r. - WL - Rada Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

   

  • 06 listopada 2013 r. – propozycja działań – Przewodniczącego Samorządu Studentów - w zakresie poprawy jakości kształcenia 

   

  • 06 listopada 2013 r. – WnoZ – Raport Końcowy Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia, Raport Zbiorczy Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia  oraz ocena i projektowanie efektów kształcenia na Wydziale Nauk o Zdrowiu