Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych.
 • Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych. Pałac Branickich. Widok od strony wjazdu. Flaga Unii Europejskiej.
 • Ostatnia zmiana 27.04.2018 przez Administrator UMB

  Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych

  Projekt systemowy pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.3, Podziałania 2.3.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez Ministerstwo Zdrowia Departament Pielęgniarek i Położnych

   

  Za realizację Projektu systemowego pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych" odpowiada Ministerstwo Zdrowia - Departament Pielęgniarek i Położnych. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu II, Działania 2.3 Poddziałania 2.3.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Na realizację projektu przeznaczono blisko 180 mln. zł.

  Celem Projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych pielęgniarek/pielęgniarzy i położnych do poziomu licencjata pielęgniarstwa/położnictwa. Projekt powinien przyczynić się również do zwiększenia motywacji pielęgniarek/pielęgniarzy i położnych do dalszego podnoszenia kwalifikacji zawodowych i rozwoju kariery zawodowej oraz zwiększenia prestiżu zawodowego i społecznego pielęgniarek/pielęgniarzy i położnych.

  Odbiorcami Projektu są pielęgniarki/pielęgniarze i położne - absolwenci pięcioletnich liceów medycznych, dwuletnich medycznych szkół zawodowych, dwuipółletnich oraz trzyletnich medycznych szkół zawodowych - posiadający świadectwo dojrzałości.

  Wykonawcami Projektu są uczelnie wybrane w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego kształcące pielęgniarki/pielęgniarzy i położne na studiach pomostowych. W latach 2008-2012 w realizacji Projektu uczestniczyło 71 uczelni posiadających akredytację Ministra Zdrowia na realizację kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo.

  Pierwszy nabór na studia pomostowe w ramach Projektu odbył się w październiku 2008 roku, a ostatni nabór zostanie przeprowadzony w roku akademickim 2013/2014.
  Od początku realizacji Projektu do dnia 28 lutego 2013 roku studia pomostowe rozpoczęło 30 721 osób (w tym432 mężczyzn). Na dzień 28 lutego2013 roku studia pomostowe zakończyły ogółem 23 936 osób (w tym 298 mężczyzn).

  Ukończenie studiów w ramach Projektu pozwoli na uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie umożliwiającym ich automatyczne uznanie w krajach Unii Europejskiej oraz podniesienie poziomu wykształcenia.

  Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 19 listopada 2009 r., absolwentom liceów medycznych skrócono kształcenie pomostowe do dwóch semestrów, dzięki czemu możliwe jest zwiększenie wskaźnika osób objętych Projektem z liczby 24 000 do 34 000 osób.

   


  Dane kontaktowe:
   
  Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
  ul. Szpitalna 37
  tel. 085 748 55 11