Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wykład: Czas pracy w służbie zdrowia.
 • Wykład: Czas pracy w służbie zdrowia.
 • Ostatnia zmiana 06.10.2015 przez Administrator UMB

  Wykład: Czas pracy w służbie zdrowia

   

  Termin: 11.12.2013 r.

  Godzina: 13:30-15:00

  Miejsce: Wydział Nauk o Zdrowiu, aula 1.6

  Grupa docelowa: Studenci i Absolwenci Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

  Prowadzący: pracownik Okręgowej Inspekcji Pracy w Białymstoku

  Program wykładu:

  • wymiar czasu pracy
  • dyżury medyczne
  • wynagrodzenie za godziny nadliczbowe
  • klauzula opt-out

  Udział: bezpłatny

   

  Wykład ma za zadanie zaznajomić uczestników z przepisami regulującymi czas pracy w służbie zdrowia

   

  Uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w wykładzie

   

  Zapisy: należy zgłosić swój udział poprzez przesłanie e-maila na adres: bk@umb.edu.pl z podaniem tematu i daty wykładu, imienia, nazwiska, wydziału, kierunku i roku studiów oraz telefonu kontaktowego