Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. GRUDZIEŃ.
 • GRUDZIEŃ. Pałac Branickich. Widok z bramy wjazdowej. Logotyp 65 lat Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
 • Ostatnia zmiana 01.02.2017 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

  GRUDZIEŃ

   

  • 30 grudnia 2013 r. - Uchwała nr 112/2013 Senatu UMB z dnia 19.12.2013 r. w sprawie zatwierdzenia raportu z przeglądu jakości kształcenia w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku za rok akademicki 2012/2013

   

  • 19 grudnia 2013 r. - Senat UMB (wystąpienie Pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w UMB - prof. dr hab. Barbary Mroczko w sprawie zatwierdzenia raportu podsumowującego z przeglądu jakości kształcenia w UMB za rok akademicki 2012/2013, zmiana Uchwały nr 64/2013 Senatu UMB  z dnia 27.06.2013 r. w sprawie liczebności grup studenckich)

    

  • 19 grudnia 2013 r. - WF - Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej (sprawozdanie z przebiegu rekrutacji na Wydziale w roku akademickim 2013/2014 i pracy Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB)

   

  • 11 grudnia 2013 r. – WL – Rada Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim (sprawozdanie z przebiegu rekrutacji i pracy Komisji Rekrutacyjnej)

   

  • 10 grudnia 2013 r. - WNoZ – Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu (zmiana programu studiów doktoranckich dla cyklu kształcenia rozpoczętego w roku akademickim 2012/2013, zmiana programu studiów doktoranckich dla cyklu kształcenia rozpoczętego w roku akademickim 2013/2014

   

  • 06 grudnia 2013 r. – spotkanie Prorektora ds. Studenckich prof. dr hab. Adriana Chabowskiego i pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w UMB - prof. dr hab. Barbary Mroczko z Samorządem Studentów i starostami poszczególnych lat i kierunków studiów UMB