Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. STYCZEŃ.
 • Ostatnia zmiana 01.02.2017 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

  STYCZEŃ

   

  • 30 stycznia 2014 r. - WF – Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej (uzupełnienie składu Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia oraz zatwierdzenia wzoru sylabusa przedmiotu na studiach doktoranckich)

   

  • 23 stycznia 2014 r. -WL -  udział  Pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w UMB - prof. dr hab. Barbary Mroczko w spotkaniu  Dziekana Wydziału Lekarskiego - prof. dr hab. Iriny Kowalskiej z Przewodniczącą Wydziałowego Zespołu ds.  Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia oraz koordynatorami grup roboczych w sprawie zatwierdzenia, monitorowania oraz okresowych przeglądów planów i programów kształcenia oraz ich zgodności z efektami kształcenia

   

  • 23 stycznia 2014 r. – spotkanie Pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w UMB - prof. dr hab. Barbary Mroczko z przedstawicielem STN w sprawie zmian w Regulaminie Rankingu Kół Naukowych Studenckiego Towarzystwa Naukowego UMB za rok akademicki 2012/2013
  • Galeria 

   

  •  23 stycznia 2014 r. - Senat UMB

   

  • 21 stycznia 2014 r. - WNoZ – Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu (zatwierdzenie harmonogramu egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2013/2014, sprawa zmian w planach nauczania w roku akademickim 2013/2014)

   

  • 15 stycznia 2013 r. - spotkanie pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w UMB – prof. dr  hab. Barbary Mroczko oraz mgr Doroty Bayer z kierownikiem Działu Informatyki i Teletransmisji – mgr inż. Jarosławem Ogonowskim oraz Przewodniczącym Parlamentu Studentów Rafałem Kucharskim w sprawie ankietyzacji zajęć dydaktycznych

   

  • 15 stycznia 2014 r. – WL -  Rada Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

   

  • 13 stycznia 2014 r. -  spotkanie pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w UMB – prof. dr  hab. Barbary Mroczko oraz mgr Doroty Bayer z Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB – prof. dr hab. Elżbietą Skrzydlewską i Kierownikiem Dziekanatu Ewą Kropiwnicką w sprawie raportu podsumowującego z przeglądu jakości kształcenia

   

  • 13 stycznia 2014 r. -  spotkanie pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w UMB – prof. dr  hab. Barbary Mroczko  oraz mgr Doroty Bayer z Przewodniczącym i Wiceprzewodniczącym Parlamentu Studentów w sprawie działań mających na celu zwiększenie frekwencji  wypełniania ankiet przez studentów

   

  • 09 stycznia 2014 r. - spotkanie pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w UMB - prof. dr hab. Barbary Mroczko  oraz mgr Doroty Bayer z Przewodniczącym i Wiceprzewodniczącym Parlamentu Studentów w sprawie regulaminu konkursu – nagroda studentów  UMB