• Ostatnia zmiana 19.06.2017 przez Zakład Chorób Metabolicznych

    Nauka

    Projekty i granty badawcze

    1. „Opracowanie metody wykrywania markerów wskazujących na predyspozycję do rozwoju insulinooporności” nr UDA-POIG.01.03.01-00-128/08-00.

    2. "Rola czynników transkrypcyjnych oraz receptorów importu jądrowego regulujących proces miogenezy w patogenezie insulinooporności u osób z grup ryzyka cukrzycy typu 2" nr 2016/21/B/NZ5/01400.